Övriga svampar (CNS)

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemet


Övriga svampar vid CNS-infektioner

Andra svampar som kan ge meningit

  • Aspergillus spp
  • Blastomyces dermatitidis
  • Candida albicans
  • Coccidioides immitis
  • Histoplasma capsulatum
  • Histoplasma duboisii
  • Paracoccidioides brasiliensis
  • Pseudallescheria boydii
  • Sporothrix schenckii

Aspergillusmeningit eller hjÀrnabscess uppstÄr oftast som följd av iatrogena procedurer eller hos intravenösa missbrukare efter injektion av kontaminerat material. Ofta finns en association till pulmonell aspergillos. Diagnosen sker genom direktmikroskopi och odling som vid andra svampar. A. fumigatus och A. flavus Àr vanligaste agens.

Blastomycesmeningit uppstĂ„r genom hematogen spridning frĂ„n andra foci, men Ă€r en sĂ€llsynt komplikation (3-10 %). Vid enstaka tillfĂ€llen kan blastomykos upptrĂ€da exklusivt i CNS. Det Ă€r ofta svĂ„rt att fĂ„ organismen att vĂ€xa frĂ„n likvor.

Candidameningit, encefalit och abscess Àr sÀllsynta, men kan upptrÀda vid disseminerad candidos. Patienterna Àr vanligen immunsupprimerade och stÄr pÄ antibiotikabehandling. Det Àr dÄlig korrelation mellan kliniska fynd och laboratoriefynd vid candidameningit. De flesta fall orsakas av C. albicans.

Coccidioidesmeningit kan vara akut, subakut eller kronisk. Den uppstÄr i 25% av sekundÀr coccidioidomykos. I USA Àr den efter tuberkulos och kryptokockos den tredje vanligaste orsaken till granulomatös meningit. Den akuta formen förekommer efter primÀr pulmonell sjukdom. Kronisk meningit Àr smygande, och nÄgon klinisk coccidioidomykos behöver ej ha föregÄtt insjuknandet. Coccidioidomykos förekommer ej i Sverige. Importfall frÄn vÀstra halvklotet kan tÀnkas förekomma.

Centralnervös infektion med Histoplasmna capsulatum eller Histoplasna duboisii kan sÀllsynt förekomma som en del i disseminerad sjukdom.

Centralnervöst engagemang med Paracoccidioides brasiliensis finns i ca 7 % av fallen och Ă€r dĂ„ en del i disseminerad sjukdom.

Meningit med Pseudallescheria boydii Àr oftast resultatet av barriÀrskada. Det kan röra sig om shunt, lumbalpunktion eller neurokirurgi. Infektionen Àr ovanlig men allvarlig.

Meningit vid sporotrikos Àr ytterst ovanlig. En kutan lesion föregÄr meningiten i de flesta fall. Inget sporotrikosfall har diagnostiserats i Sverige, men sjukdomen Àr vanlig i Mexico, Brasilien, Uruguay, Sydafrika.

Laboratorierapportering

Svampfynd rapporteras ej.