Acanthamoeba spp.

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel, publicerad augusti 2011.


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Acanthamoeba spp.

SmittÀmne

In vtro odling, faskontrast bild av trofozoit, (25-40 ÎŒm). Foto: Jadwiga Winiecka-Krusnell, Smittskyddsinstitutet.
In vtro odling, cystor fĂ€rgade med Calcofluor white (12-30 ÎŒm). Foto: Jadwiga Winiecka-Krusnell, Smittskyddsinstitutet.

Acanthamoeba-arter betraktades lÀnge som ofarliga frilevande amöbor eftersom det inte fanns indikation pÄ att intag via mat eller dryck kunde orsaka sjukdom. SlÀktet Acanthamoeba omfattar mer Àn 20 arter beskrivna pÄ basen av morfologiska och biokemiska skillnader. Deras patogenicitet och virulens varierar och ungefÀr hÀlften av de kÀnda arterna kan orsaka infektioner. MolekylÀrbiologiska studier beskriver ett antal olika genotyper istÀllet för arter. Genotyp T4 Àr det vanligaste fyndet i kliniskt material.

Livscykel

Acanthamoeba-arter Àr fakultativa parasiter som kan utvecklas i bÄde miljö och vÀrd. Deras livscykel bestÄr av tvÄ stadier: cyst- och trofozoitform. Cystorna varierar i storlek frÄn 12 till 30 ”m, Àr runda eller polygonala med dubbla vÀggar, och Àr motstÄndskraftiga mot uttorkning, kemikalier samt temperaturvariationer. Trofozoiterna Àr större Àn cystorna, 25 till 40 ”m, har tunna, spetsiga pseudopodier (acanthopodia), en stor kÀrna och en framtrÀdande prominent, pulserade vakuol. Trofozoiter omvandlas till cystor nÀr omgivningen blir ogynnsam.

Symtom och klinisk bild

Acanthamoeba spp. Àr opportunister som kan invadera mÀnniskan och i sÀllsynta fall orsaka infektioner, framförallt i hjÀrna och ögon. BÄde cystor och trofozoiter betraktas som infektiösa. Smittan överförs genom inandning eller genom att skadad hud eller hornhinna kommer i direkt kontakt med kontaminerat jord eller vatten.

Granulomatös amöbaencefalit (GAE) finns beskriven hos kroniskt sjuka, immunsupprimerade och transplantationspatienter. FörĂ€ndringar i hjĂ€rnan bestĂ„r av granulomatös infiltration, nekros och blödningar. Kroniska hud-och luftvĂ€gsinfektioner och disseminerade infektioner vid aids finns ocksĂ„ beskrivna. Infektionen uppstĂ„r genom hematogen spridning frĂ„n ett primĂ€rfokus i hud eller slemhinna. Acanthamoeba-infektion hos immunkompetenta personer orsakar hornhinneulceration – Acanthamoeba-keratit (AK). Infiltration av hornhinna utvecklas till ett smĂ€rtsamt sĂ„r och kan leda till försĂ€mrad syn och i vissa fall blindhet.

Epidemiologi

Acanthamoeba spp. förekommer globalt och finns i alla vattenrelaterade miljöer samt jord, damm och luft. Infektioner med Acanthamoeba Àr sÀllsynta trots att amöborna Àr allmÀnt förekommande och exponeringsrisken Àr hög. Patogena egenskaper hos Acanthamoeba upptÀcktes relativt sent. Det första fallet av hjÀrninfektion (GAE) noterades 1972 och nÄgra hundra fall finns beskrivna i vÀrlden. Det första fallet av Acanthamoeba-keratit (AK) publicerades 1974. I USA rapporteras Ärligen AK hos 2 av en miljon linsbÀrare. I England och Skottland Àr incidensen 15 gÄnger högre. Infektionen Àr tydligt förknippad med anvÀndning av mjukkontaktlinser. Linser som exponeras för kontaminerat vatten Àr den mest signifikanta riskfaktorn för Acanthamoeba-keratit i Europa och USA. Acanthamoeba-infektion Àr inte anmÀlningspliktig i Sverige och prevalensen Àr osÀker. Vid FolkhÀlsomyndigheten diagnosticeras 1 till 2 AK-fall Ärligen.

Provtagning och transport

Provmaterial

 • Biopsi eller skrap frĂ„n hornhinna
 • Kontaktlinser
 • KontaktlinsvĂ€tska
 • CerebrospinalvĂ€tska
 • HjĂ€rnbiopsi, hudbiopsi

Provtagningsföreskrifter

LĂ€gg biopsi eller hornhinneskrap i ett sterilt rör med Page’s saltlösning (PAR 10 ) eller i steril 0, 9% NaCl. Fyll röret upp till kanten med saltlösning för att förhindra att provmaterialet torkar under transporten. Ta sĂ„ mycket material som möjligt eftersom undersökningens kĂ€nslighet Ă€r beroende av provvolymen. Undvik att lĂ€gga eventuell skalpell i provrör eftersom den kan rosta under transporten. Skicka kontaktlinser i den linsvĂ€tska som anvĂ€ndes sist. Flytta inte linserna till ren vĂ€tska innan transport. Om kontaktlinsvĂ€tska ska undersökas, skicka den i ursprungsförpackningen.

Förvaring/transport

Provtagning och transport avrÄds pÄ fredagar, eftersom försÀndelsen inte nÄr laboratoriet förrÀn tidigast pÄ mÄndag. Snabb transport frÀmjar överlevnad av trofozoiter i provmaterialet och kan ge snabbare odlingsresultat. Cystor Àr mer motstÄndskraftiga och tÄl bÄde lÀngre transport och viss förvaring i kylskÄpstemperatur. Provmaterialet fÄr inte frysas.

Laboratoriediagnostik

AllmÀnt

Laboratoriediagnostik av Acanthamoeba-infektion sker genom pÄvisning av parasiter i vÀvnadsmaterial efter odling eller specifik fÀrgning. BÄde cystor och trofozoiter kan pÄtrÀffas i vÀvnader. PÄvisning av antikroppar Àr utan diagnostisk betydelse.

Referensmetod

Odling av infekterat material pÄ non-nutrient agar tillsammans med artbestÀmda bakterier (t.ex. E. coli, K12) (PAR 10 ). BÄde trofozoiter och cystor utvecklas i odling. Diagnosen kan styrkas genom morfologisk identifiering av parasiter i permanentfÀrgade preparat. T.ex. kan imprint-preparat frÄn positiv agarkultur fÀrgas med GiemsafÀrg.

AvlÀsningskriterier

Odlingsplattor granskas dagligen under en vecka i inverterat mikroskop. Trofozoiter i kultur kan variera i storlek och form. Deras cytoplasma har en stor kontraktil vakuol som tömmer sig flera gĂ„nger per minut. Cystor i kultur utvecklas efter ett par dagar. De Ă€r runda eller polygonala med tjocka vĂ€ggar och pĂ„minner om kristaller. I permanentfĂ€rgade preparat har cytoplasman hos trofozoiter ett ”luftigt” utseende pĂ„ grund av mĂ„nga smĂ„ vakuoler, som kan innehĂ„lla bakterier. Allt kromatin finns samlat i en stor endosom i kĂ€rnan som fĂ€rgas röd i Trikrom och röd-violett i Giemsa. KĂ€rnmembranet, som saknar kromatin, fĂ„r samma fĂ€rg som cytoplasman. Flera kĂ€rnor kan förekomma i trofozoiter frĂ„n kultur. Cystor har ljusfĂ€rgade dubbla vĂ€ggar och mörkare cytoplasma med en kĂ€rna. Den inre cystvĂ€ggen har en veckad form som ibland liknar en blomma eller en stjĂ€rna.

KvalitetssÀkring

Identifiering av Acanthamoeba ingÄr inte i UK-NEQAS-utskick.

Svarsrutiner

Cystor eller trofozoiter av Acanthamoeba spp. pÄvisade.

Inga cystor eller trofozoiter av Acanthamoeba spp. pÄvisade.

Övriga diagnostiska metoder

 • Levande parasiter kan pĂ„visas i preparat frĂ„n cerebrospinalvĂ€tska, hornhinna eller linsvĂ€tska genom direktmikroskopi.
 • Cystor innehĂ„ller cellulosa och kan dĂ€rför fĂ€rgas med Calcofluor White.
 • Trikrom-, Giemsa- och hematoxylin-fĂ€rgningar kan anvĂ€ndas som permanentfĂ€rgningar för pĂ„visning av trofozoiter.
 • VĂ€vnadspreparat kan fĂ€rgas med hematoxylin-, Gomori’s-, silver-methenamin-fĂ€rgning eller genom immunhistologisk fĂ€rgning med artspecifika antikroppar. BĂ„de cystor och trofozoiter kan förekomma i vĂ€vnader.
 • GramfĂ€rgning Ă€r olĂ€mplig för pĂ„visning av Acanthamoeba.
 • Befintliga PCR-metoder för pĂ„visning av parasit-DNA i vĂ€vnader Ă€r inte tillrĂ€ckligt utvĂ€rderade och anvĂ€nds oftast enbart i forskningssyfte. Genotypning av isolerade parasiter utförs inte vid rutindiagnostik.

Laboratorierapportering

Infektioner med Acanthamoeba spp. Àr inte anmÀlningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Övrig information

Balamuthia mandrillaris orsakar samma typ av hjÀrn- och hudinfektion som Acanthamoeba spp. HjÀrninfektion med en annan nyupptÀckt amöba, Sappinia pedata, rapporterades 2001. I rapporten beskrivs infektion utan granulomatös infiltration hos en immunkompetent person med en historia av sinusit strax innan hjÀrnsymtomen kom. Fallet diagnostiserades efter histopatologisk granskning av hjÀrnvÀvnad. Sappinia vÀxer pÄ agar och har trofozoiter med tvÄ kÀrnor.

LitteraturhÀnvisningar

 • Dart JK, Saw VP, Kilvington S. Acanthamoeba keratitis: diagnosis and treatment update 2009. Am J Ophthalmol. 2009; 148(4):487-499.
 • Foulks GN. Acanthamoeba keratitis and contact lens wear: static or increasing problem? Eye Contact Lens. 2007; 33: 412-4; discussion 424-5.
 • Khan NA. Acanthamoeba: biology and increasing importance in human health. FEMS Microbiol Rev. 2006; 30(4):564-95.
 • Nilsson SE, Montan PG. The hospitalized cases of contact lens induced keratitis in Sweden and their relation to lens type and wear schedule: results of a three-year retrospective study. CLAO J. 1994;20:97–101.
 • Panjwani N. Pathogenesis of Acanthamoeba keratitis. Ocul Surf. 2010; 8(2):70-9.