Akut bronkit

Hoppa till: navigering, sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005Akut bronkit, (J20)

Vid bronkit är framför allt slemhinnan i bronkerna infekterad, vanligen även trakea varför man också talar om trakeobronkit.

Etiologi

Akut bronkit orsakas n√§stan alltid av virus, b√•de av vanliga f√∂rkylningsvirus som t.ex. rhinovirus, coronavirus, parainfluensavirus, coxsackievirus, echovirus och av mer etablerade nedre luftv√§gsvirus som influensavirus, adenovirus och respiratoriskt syncytialvirus (RSV). Metapneumovirus (MPV), n√§ra sl√§kt med RSV, har nyligen etablerats som ett viktigt luftv√§gsvirus hos framf√∂rallt barn. M√§ssling kan ocks√• ge sv√•r akut bronkit. Bakteriell akut bronkit kan orsakas av Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae. Betastreptokocker, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae och Moraxella catarrhalis √§r ovanliga som prim√§rpatogener hos personer utan kronisk lungsjukdom. Pertussis har i vissa l√§nder rapporterats vara orsaken till sv√•r persisterande hosta hos vuxna i 20-25 % av fallen.

Patogenes

Slemhinnan är rodnad, ödematös och täckt med segt exsudat av mukoid eller purulent karaktär. Vid influensa kan man mikroskopiskt se betydande destruktion av luftvägsepitelet, vid annan etiologi mindre uttalad.


Klinik

Bronkit kan f√∂reg√•s av en virusinfektion i √∂vre luftv√§garna eller kan f√∂rekomma samtidigt med en s√•dan infektion. Initial torrhosta √§r ett dominerande symtom vid virusinfektion i √∂vre s√•v√§l som nedre luftv√§garna, s√§rskilt vid influensa och adenovirus, ofta tillsammans med feber och heshet. I en prospektiv studie kvarstod hosta tv√• veckor efter debuten hos 45 % av patienterna och efter 3 veckor hos 25 %.

Hos små barn ses ofta obstruktiva luftvägssymtom, jfr bronkiolit. M. pneumoniae och adenovirus kan också ge bronkitsymtom med paroxysmal hosta och kräkningar som vid kikhosta.


Mikrobiologisk diagnostik

Mikrobiologisk diagnostik är sällan nödvändig vid virusmisstanke men kan vara motiverad vid misstanke på influensa-, RSV-, parainfluensa-, adeno-, metapneumo-, pertussis- och mykoplasmainfektion. Nasofarynxaspirat används för direkt påvisning av RSV, metapneumovirus, parainfluensavirus, adenovirus och influensavirus. För differentialdiagnostik mot pneumoni se under pneumoni.