Akut otitis media

Hoppa till: navigering, sök

Till innehĂ„llsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvĂ€gsinfektioner (ÖLI)


Akut otitis media

Definition

Varig infektion i mellanörat.

Etiologi/patogenes

S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis och GAS. Akut bakteriell otit Ă€r en av de vanligaste komplikationerna till övre luftvĂ€gsinfektioner orsakade av RS-virus, influensa, enterovirus och rhinovirus. Vid seklets början var GAS den vanligaste orsaken till akut otit. Komplikationer som mastoidit och meningit med betydande dödlighet eller svĂ„ra resttillstĂ„nd var ej ovanliga. Vid mitten av seklet minskade betydelsen av GAS som etiologi och pneumokockerna intog första platsen. Studier utförda pĂ„ 80-talet brukar rapportera andelen pneumokocker till 30-50 %, H. influenzae 15-30 % (de högre siffrorna hos otitbenĂ€gna barn), M catarrhalis 1-9 % och GAS 2-5%. En översikt av olika studier visas i Tabell 1. Det bör framhĂ„llas att S. aureus bör betraktas som kontaminant frĂ„n yttre hörselgĂ„ngen.


Tabell 1 Bakteriefynd (%) i mellanöresekret vid akut otit i studier frÄn olika Är (4).

SmÄ barn Àr ofta koloniserade i orofarynx med pneumokocker, H. influenzae, M. catarrhalis, och i lÄg frekvens Àven med GAS. Detta medför att nasofarynxodling har ett begrÀnsat diagnostiskt vÀrde. Det Àr dock viktigt att pÄpeka att den stam som isoleras i mellanörat praktiskt taget alltid Äterfinns i nasofarynx (5-7).


Sjukdomsbild

Akut otit upptrÀder vanligen i samband med en förkylning och debuterar ofta nattetid med smÀrta i örat. AllmÀntillstÄndet Àr inte pÄverkat i det typiska fallet. Trumhinnan Àr tjock strukturlös, vit eller röd och buktande. Efter en perforation ses ofta en chagrinerad trumhinna (röd med vita prickar). Terapisvikt innebÀr oförÀndrad, förvÀrrad eller pÄ nytt uppblossande inflammation i mellanörat trots minst tre dygns antibiotikabehandling. Med recidiv (Äterinsjuknande) i akut öroninflammation avses en ny episod inom 30 dagar upptrÀdande efter ett symtomfritt intervall. Recidiv och terapisvikt kan orsakas av dÄlig terapiföljsamhet vid behandling, antibiotikaresistens, fysiologisk eller förvÀrvad immunbrist. Vid recidiv Àr pneumokocker vanligaste etiologin medan H. influenzae dominerar vid terapisvikt.


Mikrobiologisk diagnostik

Odling Àr indicerad vid terapisvikt och upprepade recidiv. Aspiration genom intakt trumhinna Àr att föredra för optimal mikrobiologisk diagnostik.