Akut pneumoni, nosokomial

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvÀgsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Pneumoni, (J18 och J18.9)

Akut pneumoni, nosokomial

Infektion som patienten insjuknat i mer Àn 48 tim efter ankomst till sjukvÄrdsinrÀttning.

Etiologi

S. pneumoniae och H. influenzae förekommer Ă€ven vid nosokomial pneumoni. I olika studier anges frekvenssiffror pĂ„ 5-50 % beroende pĂ„ epidemiologisk situation. Vanligen dominerar dock gramnegativa bakterier som Klebsiella/Enterobacter, E. coli, Serratia marcescens, Acinetobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila och andra gramnegativa stavar vilka stĂ„r för upp till 75 % av fallen. Staphylococcus aureus orsakar ca 10 % av nosokomiala pneumonier. Av virus Ă€r RSV, influensa och parainfluensa vanligast.

Patogenes

Nosokomial pneumoni drabbar framför allt patienter med andra underliggande sjukdomstillstÄnd som cancer, immunsuppression, neurologiska sjukdomar och alkoholism.

Klinik

Nosokomial pneumoni stĂ„r i olika undersökningar för 15-20 % av alla nosokomiala infektioner. Beroende pĂ„ patientunderlaget drabbas 0,5-5 % av sjukhusvĂ„rdade patienter av en nosokomial pneumoni. Denna karakteriseras av purulent trakeobronkit, feber, leukocytos och progredierande lunginfiltrat. Sjukdomsbilden kan initialt vara ospecifik. Mortaliteten kan vara betydande.

Mikrobiologisk diagnostik

Bronkoskopiska provtagningsprocedurer för odling anvÀnds ofta. Tolkningen av bakteriologiska fynd kompliceras av svÄrigheter att faststÀlla brytpunkter vid kvantitativ odling.


VAP, ventilator-associerad pneumoni

Àr ett begrepp som introducerats för nosokomial pneumoni hos patienter som behandlats i respirator mer Àn 48 tim.

Etiologi

Domineras av gramnegativa bakterier som för nosokomial pneumoni. Ofta polymikrobiell.

Mikrobiologisk diagnostik

Ofta anvÀnds prov tagna via trakealsug för bakteriologisk odling, men bronkoskopisk provtagning (sÀrskilt skyddad borste) Àr ofta att föredra för optimal specificitet.


Pneumoni utgör en infektion i luftvÀgarna med engagemang av alveolerna. Ett vitt spektrum av mikroorganismer kan orsaka akut pneumoni.