Alternativa metoder för svampdiagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Artikeln reviderad april 2010Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik:SvampinfektionerAlternativa metoder för svampdiagnostik

Immunhistokemi

Även om det i de typiska fallen gĂ„r att morfologiskt skilja mellan jĂ€stsvamp, mögelbildande askomyceter och zygomyceter krĂ€ver detta erfarenhet och i en del fall finns endast ett fĂ„tal svampstrukturer i provmaterialet. En möjlighet att öka sĂ€kerheten Ă€r att utnyttja specifika antikroppar samt visualisering med hjĂ€lp av fluorescerande substanser eller enzymreaktioner. SĂ„dana har framgĂ„ngsrikt tillĂ€mpats av HE Jensen vid Danska VeterinĂ€rhögskolan i Köpenhamn. Provmaterial för immunhistokemi kan skickas dit för analys.

Metaboliter

C. albicans samt flera andra Candida-arter bildar en unik metabolit, D-arabinitol. L-enantiomeren förekommer i ett flertal olika sammanhang, medan D-enantiomeren Àr specifik för de flesta patogena Candida-arter. D/L-arabinitol kvot mÀts med gaskromatografi/masspektrometri. Arabinitol utsöndras normalt i urinen. Vid njurinsufficiens ökar sÄvÀl D- som L-arabinitol. Kvoten mellan D- och L-arabinitol ökar sÄvÀl i serum som i urin vid infektion med C. albicans utan att pÄverkas av njurfunktionen. En förhöjd D/L-arabinitol kvot i urinen Àr en kÀnslig markör för invasiv candida infektion hos barn med cancer.

PCR

under revidering

AntigenpÄvisning

Aspergillus-antigen (galactomannan) frÄn A. fumigatus, A. flavus eller A. niger kan pÄvisas med Platelia Aspergillus EIA-kit (BioRad) som har en kÀnslighet pÄ 1 ng/mL. Testet har visat varierande sensitivitet i olika patientpopulationer. För vuxna patienter med risk för invasiv Aspergillus-infektion har 97% sensitivitet och 91% specificitet rapporterats för analys i serum. Aspergillus-antigen kan analyseras i serum och likvor (grÀnsvÀrde för ett positivt test => 0,5) och BAL (grÀnsvÀrde för ett positivt test => 1,0). Falskt positiva analysresultat har rapporterats i samband med piperacillin-tazobactam eller amoxicillin-clavulansyra behandling. Galactomannan har ocksÄ pÄvisats i mat och nÀringslösningar.

Candida-antigen kan ibland pÄvisas i blodet vid disseminerad candidos. Olika antigener frÄn Candida-cellen förekommer men mest pÄlitligt för diagnostik Àr mannanantigen. Kommersiellt finns tillgÀngligt ett Platelia Candida ag EIA-kit (Bio-Rad) som pÄvisar Candida-mannan i serum. GrÀnsvÀrde för positivt test Àr 0,5 ng/mL. Mannan frÄn arterna C. albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.parapsilosis och C. krusei kan detekteras. NÀr Candida-antigen detektion har kombinerats med antikroppspÄvisning med Platelia Candida AB/AC/AK kit har sensitivitet och specificitet rapporterats till 83% respektive 78%.

Cryptococcus-antigen (glucuronoxylomannan frĂ„n kapseln) pĂ„visas med kĂ€nsliga och specifika latextest. Det finns flera fullgoda kits av olika fabrikat pĂ„ marknaden. Meridian Crypto LA-test system Ă€r kĂ€nsligt och specifikt. DetektionsnivĂ„n för antigen Ă€r ca 50 ng/mL. Sensitivitet mellan 93 och 100 % och specificitet 93 till 98 % har rapporterats gentemot odling. Förbehandling av serum med pronas höjer sensitiviteten och skall utföras enligt missivet. Kapselsubstans frĂ„n C. neoformans förekommer rikligt i CSF eller serum vid infektion. Antigenet kan ibland pĂ„visas i urin hos AIDS-patienter. Trichosporon-arter har rapporterats kunna korsreagera.

AntigenpÄvisning av Histoplasma (kvantitativt), Blastomyces, och Coccidioides (kvantitativt) utförs vid MiraVista Diagnostics (Indianapolis, USA). Följande provmaterial (2 mL) kan skickas för analys med MVista antigen detektionstest: serum, plasma, likvor, BAL och andra sterila kroppsvÀtskor. Provmaterial ska förvaras och skickas i rumstemperatur. För ytterligare information se MiraVista Diagnostics

Antikroppstester

Immunelektroosmofores (IEOP) lÀmpar sig för pÄvisande av precipiterande antikroppar mot olika svampar.

Precipiterande IgG antikroppar mot Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger, A. nidulans eller A. terreus kan pĂ„visas t.ex. med IEOP vid Aspergillus-infektioner, frĂ€mst pulmonella infektioner av icke-akut karaktĂ€r. Även aspergillom och kolonisation vid t.ex. cystisk fibros ger upphov till precipitat. IgE- och IgG-antikroppar pĂ„visas vid allergisk aspergillos.

Antikroppar mot Histoplasma, Blastomyces (dessa korsreagerar i mÄnga system), Coccidioides och Paracoccidioides kan ocksÄ pÄvisas med IEOP (klinisk mikrobiologi, Karolinska universitetslaboratoriet, bilaga 8).

REFERENSER

  • Ainscough S, Kibbler CC. An evaluation of the cost-effectiveness of using CHROMagar for yeast identification in a routine microbiology laboratory. J Med Microbiol 1998;47:623-628.
  • Arendrup MC, Bergmann OJ, Larsson L. et al. Detection of candidemia in patients with and without underlying haematological disease. Clin Microbiol Infect 2010
  • Christensson B, Wiebe T, Pehrson C, Larsson L. Diagnosis of invasive candidiasis in neutropenic children with cancer by determination of D-arabinitol/L-arabinitol ratios in urine. J Clin Microbiol 1997;35:636-640.
  • Evans EGV, Richardson MD. General guidelines on laboratory diagnosis. i EGV Evans & MD Richardson. Medical mycology a practical approach sid 4. IRL Press at Oxford University Press, 1989.
  • Jensen HE, Salonen J, Ekfors TO. The use of immunohistochemistry to improve sensitivity and specificity in the diagnosis of systemic mycoses in patients with haematological malignancies. J Pathol 1997;1:100-105.
  • Maertens JA, Klont R, Masson C. et al. Optimization of the cutoff value for the Aspergillus double-sandwich enzyme immunoassay. Clin Infect Dis 2007;44:1329-1336.
  • Milne LJR, Direct microscopy. i EGV Evans & MD Richardson. Medical mycology a practical approach sid 19. IRL Press at Oxford University Press, 1989.
  • Tanner DC, Weinstein M P, Fedorciw B et al. Comparison of commercial kits for detection of cryptococcal antigen. J Clin Microbiol 1994;32:1680-1684.