Anaeroba bakterier -diagnostiska minimikriterier

Hoppa till: navigering, sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ

och

Referensmetodik: LaboratoriemetoderAnaeroba bakterier

Identifiering, referensmetod

Identifiering av anaeroba bakterier omfattar kolonimorfologi (storlek, pigmentering, svärmning, hemolys) gramfärgning, resistensbestämning för kliniken inkluderande kanamycin-vankomycin i diagnostiskt syfte. Analys av fettsyror med gaskromatografi (enligt, Jousimies Somer et al Wadsworth anaerobic Bact Manual; 2002 6th ed. Star Publishing Company. Belmont. Calif.,) är referensnivå för definitiv artdiagnostik. Biokemiska tester och kommersiella kit kan vara av värde.


Avvikelse från referensmetodik

I rutindiagnostiken √§r det som regel tillr√§ckligt att identifiera B. fragilis och Clostridium perfingens till speciesniv√•. √Ėvriga anaerober kan identifieras till presumtiv speciesniv√•, t.ex. Bacteroides species, Prevotella species etc. Nedan beskrivs minimikriterier f√∂r denna rutindiagnostiska niv√•.


Anaeroba grampositiva kocker

Peptococcus niger

Ovanlig i kliniskt material. Skiljer sig från peptostreptokocker genom svag katalaspositivitet och pigmentering synlig i plattmikroskop.

Gruppbestämning

Peptostreptokocker

Grampositiva kocker. Kanamycin och vankomycinkänsliga. Katalas- och indolnegativa.

Anaeroba grampositiva stavar

Clostridium perfringens

Stora, lådformade grampositiva stavar. Betahemolyserande med dubbelzon. Omvänt CAMP- positiv. Kanamycin och vankomycinkänslig.

Propionibacterium acnes

Typiska grampositiva stavar. Katalas- och indolpositiv.

Clostridium species

Grampositiva stavar. Kan ibland te sig gramnegativa. Kanamycin och vankomycinkänsliga. Katalasnegativa. Sporbildare, sporerna kan dock vara svåra att se vid gramfärgning. Innefattar bl.a. C. bifermentans, C. fallax, C. histiolyticum, C. novyi, C. septicum.

Anaeroba gramnegativa kocker

Gruppbestämning

Gramnegativa kocker

Kanamycinkänsliga och vankomycinresistenta.

Anaeroba gramnegativa stavar

Bacteroides fragilis-gruppen

Kanamycin och vankomycinresistenta. Katalaspositiv. Indolnegativ. Eventuellt kan colistin och oxgalla komplettera diagnostiken. √Ėvriga gramnegativa stavar framg√•r av tabell 12.


Lactobacillus species

Följ länken

Actinomyces species

Följ länken

Tabell 12. Anaeroba gramnegativa stavar, diagnostiska minimikriterier

Bakterie Vankomycin Kanamycin Kolistin Oxgalla Katalas Indol √Ėvrigt
Porphyromonas species S R R - + Svartpigmenterade kolonier
Fusobacterium species R S S - +
Prevotella species R R R/S S - -/+ Prevotella spp är indolnegativa, dock är P. intermedia indolpos
Bacteroides species R S S - +/-
Bilophila R S ++++ -