Anaeroba gramnegativa stavar-ÖLI

(Omdirigerad frÄn Anaeroba gramnegativa stavar)
Hoppa till: navigering, sök

Till innehĂ„llsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvĂ€gsinfektioner (ÖLI)


Anaeroba gramnegativa stavar

SmittÀmnet

Anaeroba gramnegativa stavar Àr de vanligast förekommande anaeroba bakterieisolaten vid övre luftvÀgsinfektioner.

Bacteroides fragilis-gruppens arter pÄtrÀffas sÀllan vid övre luftvÀgsinfektinner utom vid kronisk otit.

De pigmenterade anaeroba gramnegativa stavarna indelas i sackarolytiska och asackarolytiska arter tillhörande grupperna Prevotella och Porphyromonas. Bland de arter som dominerar vid humana luftvÀgsinfektioner Äterfinns Prevotella corporis, Prevotella denticola, Prevotella intermedia, Prevotella melaninogenica, Porphyromonas asaccharolytica, Porphyromonas endodontalis och Porphyrornonas gingivalis i den normala mun- och svalgfloran.

Dessa arter isoleras tillsammans med andra aeroba och anaeroba bakterier vid kronisk sinuit och tonsillit samt vid peritonsillit.

De icke pigmenterade, gallkÀnsliga sackarolytiska gramnegativa anaeroba stavarna pÄtrÀffas vid samma infektioner som de pigmenterade stavarna. Prevotella bivia och Prevotella disiens isoleras mer sÀllan vid infektioner i munhÄla och svalg. Dessa arter har blivit alltmer resistenta mot penicilliner och cefalosporiner pga betalaktamasproduktion. Bland de arter som ofta Äterfinns vid luftvÀgsinfektioner sÄsom sinuit och otit dominerar Prevotella oris och Prevotella buccae.

Bland asackarolytiska nitrat/nitrit-reducerande anaeroba stavar Äterfinns Bacteroides ureolyticus och Bacteroides gracilis. B. ureolyticus isoleras vid blandinfektioner utgÄende frÄn övre luftvÀgar, medan B. gracilis har beskrivits vid mjukdelsinfektioner sÀrskilt i huvudregionen.

Fusobakterier Àr anaeroba gramnegativa stavar som producerar smörsyra som fermentationsprodkt. Flera arter som har humanmedicinsk betydelse finns beskrivna: Fusobacterium necrophorum, Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium periodonticum. Fusobacterium sulci och Fusobacterium ulcerans. F necrophorum kan orsaka allvarliga infektioner oftast utgÄende frÄn tonsillit. Exempel hÀrpÄ Àr Vincents angina (F. nueleatum, F. necrophorum), peritonsillÀr abscess, periapikal abscess och septisk tromboflebit. Septikemi med multipla abscesser i andra organ kan ocksÄ pÄtrÀffas, tex i lungor pleura och lever. F. nucleatum finns i den nomiala mikrofloran i munhÄla och svalg. Arten isoleras dÀrför frÄn infektioner utgÄngna frÄn dessa regioner.


ÖLIanaeroblista.jpg

Odlingsdiagnostik

Provtagning och transport

Se avsnitt BihÄlor-provtagning och odling.

Remiss: Om anaerobodling önskas skall detta sÀrskilt anges pÄ remissen eftersom rutinmÀssig odling av anaeroba gramnegativa stavar inte utförs pÄ luftvÀgsprov.

PrimÀrisolering

Icke selektiva odlingsmedier: FĂ€rsk hĂ€stblodagar (ÖLI-bilaga 4).

Utodling och inkubering: Utodlas pÄ blodagarplattor. Inkubering i 37°C aerobt och anaerobt i 48 timmar.


ÖLIanaerobstammar.jpg


AvlÀsning, identifiering

Presumtiv diagnos: Varierande koloniutseende pÄ blodagarplattor. Vissa arter bildar svart pigment.

Vid mikroskopi Àr Bacteroides, Porphyromonas och Prevotella smÄ gramnegativa stavar, medan fusobakterier Àr lÄnga smala gramnegativa stavar.

Slutlig verifiering: Utodling i flytande substrat för gaskromatografi och pÄ fasta substrat för biokemiska test. Kommersiella identifieringssystem finns numera tillgÀngliga, men slutlig verifiering bör utföras biokemiskt (1,2).

Indikationer för resistensbestÀmning

Terapisvikt efter penicillinbehandling.

Laboratorierapportering

görs ej.


REFERENSER

  • 1. Jousimies-Somer HR, Finegold SM. Anaerobic Gram-negative bacilli and cocci. Manual of clinical Microbiology, 5th ed, Editor A. Balows. American Society for Microbiology. Washington, D.C. 1991, p. 538-553.
  • 2 Novic SL, Anaerobic Gram-negative bacilli 2:10.1-2:10.12. Clinical Microbiology Procedures Handbook. Editor HD. Isenberg. American Society for Microbiology, Washington, DC. 1992.