Bacillus cereus

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Tarminfektioner, 2:a upplagan 2002Bacillus cereus

SmittÀmnet

Bacillus cereus Àr en fakultativt anaerob sporbildande grampositiv stav. B. cereus Àr vanligt förekommande i jord och omgivning och Àr en naturlig kontaminant i rÄvaror som anvÀnds vid matlagning t.ex. sopppulver, vaniljkrÀm, ris och kryddor.

Bacillus cereus bildar tvÄ toxiner med olika effekt, emetiskt toxin och enterotoxin. Det emetiska toxinet, cerulein, Àr en cyklisk peptid innehÄllande 12, delvis modifierade, aminosyror som tÄl kokning under lÄng tid.


Patogenes och patofysiologi

För det emetiska toxinet Àr det frÀmst ris och risrÀtter som Àr aktuella, medan det för enterotoxinet Àr desserter t.ex. vaniljsÄs och ris à la Malta, soppor, kött och grönsaksrÀtter som brukar vara inblandade. I motsats till det emetiska toxinet Àr diarrétoxinet vÀrmekÀnsligt och bryts ner av pepsin och trypsin samt Àr instabilt vid pH > 4. NÀrmare kunskap om toxinernas verkningsmekanism saknas.


Symtom och klinisk bild

Matförgiftning med en Bacillus cereus som producerar emetiskt toxin debuterar vanligen inom 1 – 6 timmar med illamĂ„ende och krĂ€kningar och varar mindre Ă€n 24 timmar. Matförgiftning med en B. cereus-stam som producerar enterotoxin debuterar senare med en inkubationstid pĂ„ 6-24 timmar. Symtomen, som Ă€r buksmĂ€rtor, kramper och vattnig diarrĂ©, brukar avklinga inom ett till tvĂ„ dygn.


Laboratoriediagnostik

AllmÀnt

Matförgiftningar Àr hos friska personer en relativt kortvarig sjukdom med typiska symtom och krÀver i normalfallet inte nÄgon odling (diagnostik) för diagnos. I vissa fall mÄste diagnosen faststÀllas, vanligen av juridiska skÀl i samband med utbrott med dödsfall eller vid andra omfattande matförgiftningsutbrott. För undersökning av misstÀnkt livsmedel rekommenderas kontakt med ett ackrediterat livsmedelsmikrobiologiskt laboratorium.

För att entydigt klarlÀgga etiologi och smittkÀlla mÄste bakterier odlas fram frÄn bÄde misstÀnkt livsmedel och patient. Först nÀr smitta/toxin konstaterats i livsmedel Àr det meningsfullt att försöka isolera mikroorganismen i fecesprover.

Isolering av Bacillus cereus, Clostridium perfringens och Staphylococcus aureus frÄn humant provtagningsmaterial bör göras kvantitativt pÄ selektiva substrat men kan i övrigt följa samma principer som vid allmÀn sÄrodling (se I 11). Eftersom stafylokock-matförgiftning orsakas av ett, i livsmedlet bildat, vÀrmetÄligt toxin kan bakterien ha avdödats i efterföljande vÀrmebehandling av livsmedlet. I dessa fall rekommenderas enterotoxinanalys av det misstÀnkta livsmedlet.

Kvantitativa analyser av livsmedel görs av ett fÄtal livsmedelslaboratorier, kanske bara ett (Institutionen för Livsmedelshygien vid SLU). Analyserna krÀver stor kunskap och erfarenhet, specialsubstrat med kort hÄllbarhet samt ett godkÀnt kvalitetssystem.

Samma metodik som anvÀnds för livsmedel kan med framgÄng anvÀndas pÄ feces med gott resultat om kompetensen enligt ovan finns.

Det Àr dÀrför lÀmpligt att ett fÄtal laboratorier, ett eller tvÄ, specialiserar sig pÄ denna typ av utredningar.


Referensmetodik

Referenssubstrat

Isolering

Bacillus vÀxer pÄ blodagar efter aerob inkubering 1 dygn. Kontaminerande flora i provet kan reduceras och sporer aktiveras om en del av provet fÄr stÄ i 37 °C i ett dygn för att underlÀtta sporulering varefter provet vÀrmebehandlas vid 65 °C i 15 minuter innan det stryks pÄ agarplattan.


Identifiering och minimikriterier

Bacillus cereus vÀxer med stora typiskt rÄa kolonier vilka plockas och identifieras genom mikroskopi. PÄ egg-yolk-agar bildas en typisk opalescent utfÀllning runt kolonierna.


Epidemiologisk typning

Görs bara vid utredningar med skadestÄndsansprÄk samt vid matförgiftnings-utredningar.

Det Àr dÄ viktigt att stammarna har isolerats av ett ackrediterat laboratorium med spÄrbar metodik och att typning och pÄvisande av toxiner utförs av ett laboratorium ackrediterat för typningen eller toxinpÄvisningen. Kontakt bör omedelbart tas med aktuellt livsmedelslaboratorium. Det Àr ocksÄ viktigt att flera kolonier frÄn den aktuella patienten och det kontaminerade livsmedlet sparas, eftersom bÄde patient och livsmedlet kan ha flera kloner av samma bakterieart.


Kvalitetskontroll

  • Referensstam
    • Bacillus cereus CCUG 10 781


Svarsrutiner

Svarsrutiner nÀr det gÀller Bacillus, Clostridium och Staphylococcus aureus mÄste utformas individuellt för varje utbrott och dÄ som en syntes av all tillgÀnglig information


Laboratorierapportering

Inget krav pÄ rapportering enligt smittskyddslagen föreligger för vanlig matförgiftning, men vÀl enligt livsmedelsförordningens (§)52:

En lÀkare eller veterinÀr som finner grundad anledning att anta att matförgiftning orsakats av att livsmedel vid yrkesmÀssig hantering förorenats av sjukdomsalstrande bakterier eller nÄgot frÀmmande Àmne skall anmÀla detta till lÀnsstyrelse, smittskyddslÀkare och miljö- och hÀlsoskyddsnÀmnden. Detta gÀller dock inte om anmÀlan skall göras enligt smittskyddslagen.