Bakteriella nedre luftvÀgsinfektioner-Odlingsmetodik

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvÀgsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Bakteriologisk diagnostik - Laboratoriemetodik

ProvsÀttning

AllmÀn odling

Val av medier, temperatur och inkubationstid beskrivs i tabell 4.


Lufttabell4.jpg


Inokulering av medier

AllmÀnt

Inokulera alltid medier i en bestÀmd ordning med i förekommande fall det minst selektiva mediet först. Provmaterialet kan kastas 3 dagar efter att provet slutsvarats.

 • a) Inokulering med provtagningspinne
  • MĂ€rk agarplattorna med LABNr och inokuleringsdatum.
  • PrimĂ€rstryk agarplattorna med provtagningspinnen enligt figur 8.

Luftfigur8.jpg


Stryk först ett rakt stryk. Stryk sedan vinkelrÀtt mot detta första stryk. Rotera pinnen under hela stryket. SekundÀrstryk med plastinös enligt 2 och 3.

ÅterstĂ€ll provtagningspinnen i transportröret.


 • b) Inokulering med flytande material
  • MĂ€rk agarplattorna med LABNr och inokuleringsdatum.
  • Applicera material till agarplattorna.
  • PrimĂ€rstryk agarplattorna med plastinös enligt 1, Fig 9.

Luftfigur9.jpg


Stryk först ett rakt stryk. Stryk sedan vinkelrÀtt mot detta första stryk. SekundÀrstryk med plastinös enligt 2 och 3.

 • c) Inokulering av flytande medier
  • MĂ€rk buljongrör med LABNr och inokuleringsdatum.
  • Ta provmaterial med engĂ„ngsplast-automatpipett/sterila instrument och inokulera mediet.

d1) TvÀttning av sputum inför kvantitativ odling

SkyddsÄtgÀrder. Utförs i dragskÄp med munskydd och handskar. OBS! Prov pÄ patient med tbc- eller HIV- misstanke tvÀttas ej.

TvÀttning utförs enbart pÄ purulenta sputa.

 • HĂ€ll sputum i en steril tesil.
 • Spola med kranvatten. Observera att alltför kraftigt vattentryck kan medföra bortspolning Ă€ven av representativt prov.
 • Skölj med 0,9 % steril NaCl.
 • HĂ€ll tillbaka provet i det NaCl-sköljda provtagningskĂ€rlet.

d2) Mikroskopi sputumprov

 • MĂ€rk ett objektglas med LABnr.
 • Tag med plastinös upp prov frĂ„n den purulentaste delen.
 • Stryk ut detta tunt pĂ„ objektglaset.
 • LĂ„t lufttorka.
 • Fixera över lĂ„ga.
 • GramfĂ€rga.


d3) Kvantitativ odling, sputum

 • TillsĂ€tt arbetslösning av SputolysinÂźReagent, Cabiochem. (Generisk beteckning, dembrexinhydrokloridmonohydrat, en bensylamin med mukolytiska egenskaper) i lika stor mĂ€ngd som provet.
 • Skaka pĂ„ Vortex i cirka 20 sekunder.
 • LĂ„t stĂ„ i rumstemperatur i 10 minuter.
 • Odling av ospĂ€tt prov, se nedan under utodling.


SpÀdning av Sputolysinbehandlat sputumprov

 • 10 ÎŒL prov (blĂ„ ögla) + 1 mL PBS (=spĂ€dning 1/100).
 • Utodling
  • Odla det ospĂ€dda sputolysinbehandlade och det spĂ€dda provet pĂ„ respektive agarplattor med 10 ÎŒL/platta.
  • För att ytterligare separera kolonier kan ytterligare spĂ€dning göras.
  • SpĂ€d provet: 10 ÎŒL frĂ„n första spĂ€dning till 1 mL PBS (=spĂ€dning 1/10 000).
  • Utodla som ovan.

MÀrk medier med LABnr inokuleringsdag och spÀdning. Val av medier, atmosfÀr, temperatur och inkubationstid , se Tabell 4.

e) Kvantitativ odling, skyddad borste

 • Borste i sterilt rör med 1 mL 0,9 % NaCl. Om borsten kommer i sterilt tomt glasrör: tillsĂ€tt 1 mL 0,9 % NaCl.
 • Skaka pĂ„ Vortex cirka 20 sekunder.
 • MĂ€rk medier med LABnr och inokuleringsdag.
 • Odla ut 100 ÎŒL (0,1 mL) pĂ„ respektive agarplatta, rackla.

Ofta tas skyddad borste tillsammans med BAL. Det Àr dÄ viktigt att den skyddade borsten tas först.

Vissa laboratorier erbjuder sig att ta hand om hela katetern med innesluten borste för vidare ÄtgÀrd.

f) Kvantitativ odling, BAL

Provet kommer i rör.

 • Odla ut provet pĂ„ respektive agarplatta med 10 ÎŒL ögla.
 • MĂ€rk medier med LABnr och inokuleringsdag.

Ofta tas skyddad borste tillsammans med BAL. Det Àr dÄ viktigt att den skyddade borsten tas först.


ProvsÀttning riktad odling

Lufttabell5.jpg


Bedömning av odlingsfynd

AllmÀn odling

 • 1. Bedöm medierna med avseende pĂ„ kvalitativ eller kvantitativ vĂ€xt. Kvantitering av pinnprov Ă€r ej reproducerbar men kan anvĂ€ndas i sĂ€rskilda fall för att markera fĂ„tal eller dominans. AnvĂ€nd gĂ€rna plattmikroskop.
 • 2. Verifiera och resistensbestĂ€m (ev.) följande isolat:
  • MĂ„lbakterier i signifikant koncentration.
  • Isolat som omfattas av smittskyddslagen.
  • Fynd av övriga bakterier som pĂ„ kliniska grunder bedöms ha betydelse för sjukdomsförloppet eller pĂ„ grund av epidemiologiska skĂ€l.
  • Specifik frĂ„gestĂ€llning frĂ„n den kliniskt ansvarige lĂ€karen.
 • 3. Karakterisera till gruppbeteckningsnivĂ„ eller beskriv makroskopiskt, resistensbestĂ€m inte:
  • Isolat vilka sannolikt tillhör den ordinĂ€ra floran. Besvara som vanligen förekommande flora för provlokalen.
  • Övriga fynd av ej vidare karakteriserade mikroorganismer eller lĂ€gre koncentrationer kan besvaras som t.ex. blandflora, orofaryngeal flora.

Om remissuppgifter saknas föreslĂ„s en kommentar och Ă„tgĂ€rder enligt I 5, urinvĂ€gsinfektioner: ”Beslut om art- och resistensbestĂ€mning baseras pĂ„ typ av prov och symtomatologi. Eftersom sĂ„dana uppgifter saknas har diagnostiken begrĂ€nsats”.

Sputumprov

Representativitet Om skivepitelceller frÄn munhÄlan dominerar i provet, bestÄr detta framför allt av saliv. InnehÄller provet ett stort antal leukocyter, tyder detta pÄ en infektion. Om leukocyter till antal dominerar över skivepitelceller, anses detta tyda pÄ att provet hÀrrör frÄn de djupa luftvÀgarna. Vissa patienter producerar enbart icke-purulenta sputa. Det förekommer framförallt hos immunsupprimerade patienter med lÄgt antal vita blodceller men Àven vid fall av pneumokockpneumoni.

Lufttabell6.jpg

 • Bedömning av bakterieförekomst
  • LĂ€gg immersionsolja pĂ„ objektglaset.
  • VĂ€xla till 1000 x förstoring.
  • Bedöm bakterieförekomsten.

Representativitetsbedömningen anges i slutrapporten.


Bedömning av odlingsfynd

Svaret vid allmÀn odling bör alltid innehÄlla en beskrivning av gjorda fynd samt efter individuell bedömning, en kommentar. Svaret vid sÀrskilda odlingar/ undersökningar ska innehÄlla information om sökt infektiöst agens (mÄlbakterien/ antigen/ antikropp/ nukleinsyra) Àr pÄvisat eller ej, med angivande av detektionsmetod.

Bedömning av kvantitativ odling, sputum

RÀkna antalet bakteriekolonier pÄ den platta det vÀxer mest pÄ. LÀs av och för in masskoncentrationen enligt tabell 7 nedan.

Lufttabell7.jpg

Ange alltid representativitetsbedömningen i svarsrapporten.

Fynd av bakterier i signifikanta mÀngder besvaras med angivande av observerad koncentration. LÀgre koncentrationer kan besvaras med koncentrationen och lÄgt bakterietal, efter sÀrskild medicinsk bedömning.

Bedömning av kvantitativ odling, skyddad borste

Alla bakteriefynd svaras. Fynd av bakterier i signifikanta mÀngder, d.v.s. >10^8-10^9 CFU/L bronksekret besvaras med angivande av observerad koncentration (Tabell 8). LÀgre koncentrationer kan besvaras med koncentrationen lÄgt bakterietal efter sÀrskild medicinsk bedömning.

LÀgre bakterietal kan föreligga i tidigt skede. Upprepade prov kan dÀrför vara aktuella.

Lufttabell8.jpg


Bedömning av kvantitativ odling, BAL

Olika författare anger dĂ€rvid olika nivĂ„er för cutoff-grĂ€nsen för optimal sensitivitet/specificitet. I tabell 9 har grĂ€nsen satts till 10^7 CFU/L BAL-vĂ€tska motsvarande specificitet pĂ„ 94 % och sensitivitet pĂ„ 87 %. Teknik för ”skyddad” BAL med hjĂ€lp av kuffat bronkoskop har ocksĂ„ utvecklats, men pĂ„ grund av höga kostnader anvĂ€nds denna teknik i endast ringa omfattning.

Alla bakteriefynd svaras. Fynd av bakterier i signifikanta mÀngder, d.v.s. >10^7 CFU/L BAL besvaras med angivande av observerad koncentration. LÀgre koncentrationer kan besvaras med koncentrationen lÄgt bakterietal efter sÀrkild medicinsk bedömning.

Lufttabell9.jpg


AnmÀrkningar LÀgre bakterietal kan föreligga i tidigt skede. Upprepade prov kan dÀrför vara aktuella.