Blododling-inkubering, avläsning och åtgärder vid fynd

Hoppa till: navigering, sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Bakteriemi-diagnostik


Inkubering, avläsning och åtgärder vid fynd

Inkubering sker normalt vid 35 - 37 °C under 5 - 7 dygn, helst med skakning åtminstone under första dygnet. Avläsning av flaskorna bör ske minst två gånger per dag under de första dygnen, därefter dagligen.

När bifasiska flaskor används är utodling från buljongen sällan nödvändig om ingen växt syns. För system med automatisk CO2 bestämning rekommenderas inte heller sådan utodling. I övrigt bör utodling göras efter 1 dygn. Vissa arter t ex Campylobacter spp. kan vara svåra att se på en agaryta och vid sådan misstanke bör utodling göras. Corynebacterium jeikeium bildar små mängder CO2 och är svår att upptäcka med CO2 detektion utan utodling.

Vid speciella frågeställningar kan finnas anledning att förlänga inkuberingen.

Vid misstänkt bakterieväxt öppnas flaskorna under iakttagande av försiktighetsåtgärder och preparat görs för direktmikroskopi. Utöver gramfärgning kan färgning med akridinorange eller metylenblått eller olika snabbdiagnostiska metoder prövas.

Flaskor med växt odlas ut enligt gängse rutiner. Beträffande ambitionsnivån för identifiering av isolat hänvisas till övriga referensgrupper. Utodlingen avpassas så att den även kan påvisa andra bakteriearter än dem som avslöjats i direktpreparaten. Resistensbestämning kan med fördel göras direkt från flaskan.

Vid misstänkt relevanta fynd tas telefonkontakt med insändaren, och kompletteras med skriftligt preliminärsvar. Negativt resultat utsvaras efter 3 dygns inkubering med tillägget att odlingen fortsätter till totalt 5 - 7 dygn.