Blododlingssubstrat och tillsatser

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik:Bakteriemi-diagnostik


Blododlingssubstrat och tillsatser

Blododlingen krÀver ett nÀringsrikt medium för att möjliggöra snabb vÀxt av ett stort antal arter med varierande nÀringskrav speciellt vid de lÄga bakterietal som kan förekomma. NÄgra vid blododling ofta anvÀnda agar- och buljongsorter Àr Brain Heart Infusion, Trypticase Soy Broth, Columbia Broth och supplementerad peptonbuljong samt för anaerober t ex Fastidious Anaerobe Broth.

Mediet förses med tillsatser i syfte att förhindra blodkoagulation, neutralisera serums baktericida effekt och blockera inverkan av antibiotika i blodprovet. Hypertona medier, t ex med tillsats av sackaros, har ibland rekommenderats för cellvÀggsskadade bakterier och för svamp, men de har inte fÄtt stor anvÀndning. För vissa arter tillverkas specialmedier, exempelvis saltfritt medium för Legionella.

I Sverige har traditionellt bifasiska flaskor varit vanliga. De ger med sin kombination av agar och buljong möjlighet att isolera individuella kolonier. Flasktypen Àr omstÀndlig att tillverka och svÄr att transportera varför den inte fÄtt stor kommersiell betydelse internationellt, men den ger goda resultat vid prövning. Industriellt tillverkade blododlingsflaskor innehÄller oftast enbart buljong, men pÄ senare tid har system utvecklats dÀr en agaryta kan monteras pÄ flaskan efter inokulering.

PÄ den internationella marknaden ÄsÀtts flaskorna lÄng hÄllbarhetstid, vilket bygger pÄ att en del kÀnsliga tillvÀxtfaktorer (exempelvis för Haemophilus och Neisseria-arter) förvÀntas tillföras med blodet.

Funktionskontroll (Appendix 1. Funktionskontroll) Àr angelÀget vid val av medium eller byte av fabrikat eller batch och den bör utföras med sparsamt inokulat eventuellt tillsammans med blod för att efterlikna kliniska förhÄllanden.


Gasmiljö

Den vanligaste systemvariationen för att tillgodose sĂ€rskilda krav Ă€r anaerobt utförande. Ofta anvĂ€nds en blandning av 5 % koldioxid i kvĂ€ve ibland ocksĂ„ H2. PĂ„ grund av de förhĂ„llandevis stora volymerna medium med löst syre nĂ„s vanligen inte strikt anaerob miljö. GasfasförhĂ„llandena kompliceras ytterligare nĂ€r man tillför blod, som dels innehĂ„ller bundet syre och dels förbrukar syre efter hand. I vissa system byts gasfasen regelbundet under odlingen.

En god aerob miljö fÄs i flaskorna om de har en agaryta över buljongen eller med skakodling. Förhöjd koldioxidhalt förekommer ocksÄ i aeroba flaskor. Vanligen anvÀnds aerob och anaerob flaska parallellt. Vissa fakultativa anaerober kan ibland Äterfinnas företrÀdesvis i det anaeroba mediet (t ex Haemophilus). Svamp krÀver aerob miljö.

Tillsatser

Vanligaste tillsatsen för att hĂ€mma blodkoagulation och inaktivera komplement Ă€r 0,025 - 0,05 % Sodium polyanethol sulphonate (SPS eller Liquoid (Roche)). SPS inaktiverar ocksĂ„ ev förekommande aminoglykosidantibiotika. En nackdel Ă€r att ocksĂ„ vissa stammar bl a Neisseria hĂ€mmas av substansen. Denna hĂ€mning Ă€r beroende pĂ„ mediets sammansĂ€ttning i övrigt och den kan ibland motverkas med tillsats av 1 % gelatin.

1 % Isovitalex (BBL) Ă€r en vanlig tillsats för att gynna bakterievĂ€xten. Vissa streptokockstammar krĂ€ver pyridoxal för tillvĂ€xt. Pyridoxal saknas i denna vitaminblandning men tillförs normalt i tillrĂ€cklig mĂ€ngd med blodet.

Som tillsats för att frigöra delvis fagocyterade patogener har anvĂ€nts 0,05 % saponin t ex i de metoder dĂ€r man börjar med att lysera blodprovet. Utbytet av svamp ökar men Ă„ andra sidan kan kĂ€nsliga arter t ex Haemophilus hĂ€mmas.

För att förhindra att eventuellt pÄgÄende antibiotikaterapi hÀmmar bakterievÀxten Àr den utspÀdning som inokuleringen innebÀr viktig. I buljongen blir antibiotikakoncentrationen vanligen lÀgre Àn MIC, och bakterierna kan vÀxa ut. Om patienten antibiotikabehandlas Àr en blodprovsspÀdning 1:10 att föredra, medan i övrigt en spÀdning 1:5 har ergonomiska och ekonomiska fördelar. I somliga system förekommer en tillsats av jonbytarmassa (resin). Laddade antibiotikamolekyler adsorberas och deras effekt neutraliseras.

Penicillinas Àr en vanlig tillsats till blododlingsmedier. Effektivast Àr att separat sÀtta till beta-laktamas till de odlingar dÀr sÄ Àr motiverat.Tillsats av sulfaantagonisten PABA Àr numera knappast motiverad p g a den minskande sulfaanvÀndningen.