Calicivirus-Laboratoriediagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Till huvudartikeln Calicivirus

Se ocksÄ bilagan


Laboratoriediagnostik av calicivirus

AllmÀnt

Calicivirus diagnostiseras rutinmÀssigt med molekylÀrbiologiska metoder (PCR). Elektronmikroskopi anvÀnds fortfarande vid FolkhÀlsomyndigheten för att pÄvisa medlemmar i calicivirusfamiljen som med den tekniken kan sÀrskiljas morfologiskt. För epidemiologiska utredningar anvÀnds PCR och sekvensering.

Referensmetodik

PCR för pÄvisande av calicivirus anvÀnds rutinmÀssigt vid de flesta svenska mikrobiologiska laboratorier ( Bilaga 4.2 ). Primers som identifierar norovirus tillhörande genogrupp I och II anvÀnds. PCR för sapovirus finns ocksÄ etablerad och anvÀnds av flera av de större laboratorierna. Primers Àr riktade mot konserverade delar av polymerasgenen. KÀnsligheten för PCR Àr högre Àn elektronmikroskopi som var den tidigare referensmetodiken, men den genetiska variationen inom calicivirusfamiljen resulterar i att alla calicivirusisolat inte för nÀrvarande kan pÄvisas med PCR.

Utsvaras: Norovirus (eller sapovirus) pÄvisade/ej pÄvisade med PCR.

Alternativ laboratoriediagnostik

Antigen-tester

Metoder för pÄvisande av norovirus finns etablerade men anvÀnds sparsamt i Sverige. Försök utomlands har visat pÄ stora immunologiska skillnader hos olika norovirus vilket försvÄrat etablering av en ELISA-test. Ett flertal antigenpÄvisningsmetoder Àr under utprövning och kan komma att utgöra ett vÀrdefullt komplement till PCR.

Serologi

Rekombinant framstÀllda calicivirusproteiner finns kommersiellt tillgÀngliga för anvÀndning i serologiska test för pÄvisande av antikroppar. I Sverige utförs ingen serologi för nÀrvarande.


Elektronmikroskopi

EM-metodens kÀnslighet Àr cirka 10^6 viruspartiklar/mL fecessuspension. Metoden utförs vid FolkhÀlsomyndigheten och Àr ett komplement till PCR-diagnostik. AnvÀnds huvudsakligen för att identifiera nya typer av virus som kan ha undgÄtt detektion med annan metodik.

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll sker med nationella och internationella laboratoriejÀmförelser. Externa kvalitetspanaler finns via EQUALIS och QCMD.


Laboratorierapportering

Calicivirusinfektioner Àr ej anmÀlningspliktiga enligt smittskyddslagen. Frivillig veckorapportering till FolkhÀlsomyndigheten.