Chlamydia (CNS)

Hoppa till: navigering, sök

Till huvudartiklarna Klamydia, Chlamydophila pneumoniae och Chlamydophila psittaci


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemetChlamydia trachomatis och Chlamydophila-arter vid CNS-infektioner

SmittÀmnet

Chlamydier Àr smÄ (diameter 0,1-0,3 tim) obligat intracellulÀra bakterier. De förekommer fritt som infektiösa elementÀra kroppar och som större, metaboliskt aktiva men icke smittsamma retikulÀrkroppar intracellulÀrt. Fyra olika arter av Chlamydia Àr identifierade. Dessa Àr: C. trachomatis som frÀmst förknippas med genitala infektioner, Chlamydophila psittaci som frÀmst förekommer hos fÄglar och vissa dÀggdjur, men som ocksÄ kan orsaka ornitos hos mÀnniska, Chlamydophila pneumoniae (TWAR) som Àr en exklusiv humanpatogen utan djurreservoar, och frÀmst orsakar luftvÀgsinfektioner. C. pecorum har nyligen beskrivits hos vissa dÀggdjur. Infektioner hos mÀnniska med denna art finns inte beskrivna.

Sjukdomsbild

Chlamydiaarterna intar en relativt perifer roll som orsak till infektion i CNS. Det Àr dock vÀlkÀnt att ett encefalitiskt inslag ofta kan föreligga vid ornitos. PÄ samma sÀtt har i enstaka fall encefalitsymtom iakttagits vid infektioner med C. pneumoniae (TWAR). Meningit har serologiskt förknippats med C. trachomatis-infektion. Ingen av Chlamydia-arterna har dock pÄvisats i likvor.


Diagnostik

Referensmetodik

Serologi

Serologi kan vara till hjÀlp vid ovanliga manifestationer av C. trachomatis-infektion. Infektioner av C. psittaci och C. pneumoniae pÄvisas oftast med serologi dÀr mikroimmunfluorescens (MIF) Àr referensmetod och KB anvÀnds för screening. MIF finns tillgÀnglig pÄ nÄgra specialinriktade laboratorier och har fÄtt en ökad spridning sedan fÀrdiga antigenprickade glas blivit kommersiellt tillgÀngliga. Metoden kan i princip skilja pÄ infektioner av de olika Chlamydiaarterna men krÀver sÀrskild erfarenhet för att ge tillförlitliga resultat. Metoden kan dock med fördel anvÀndas för att bekrÀfta resultat frÄn övriga metoder och dÀrvid Àven sÀrskilja ornitos frÄn TWAR-infektion.

KB-testet för Chlamydia-antikroppar fungerar vid ornitos och vid TWAR-infektioner men kan ge falskt negativa resultat. Vid reinfektion med C. pneumoniae anses KB-testet ej vara anvÀndbart. Nyligen har ett EIA-test introducerats vilket som antigen utnyttjar ett Chlamydia-LPS som framstÀllts med rekombinantteknik. Testet bestÀmmer separat IgG-, IgA- och IgM-antikroppar och synes bli ett möjligt alternativ till KB testet.


Övriga diagnostiska metoder

Odling

C. pneumoniae isoleras lÀttast pÄ Hep-2 eller HL-celler, medan McCoyceller anvÀnds för C. trachomatis. Efter inkubering under 48-72 tim pÄvisas specifika inklusioner med fluoresceinmÀrkta monoklonala antikroppar.

Isolering av C. pneumoniae i cellkultur Àr möjlig i prov frÄn nasofarynx, svalg eller nedre luftvÀgarna. Isolering av C. psittaci krÀver speciella sÀkerhetsförhÄllanden och kommer sÀllan ifrÄga. C. trachomatis isoleras i cellkultur frÄn genitala prov frÄn konjunktiva pÄ spÀdbarn och frÄn vuxna med konjunktivit, eller möjligen svalgprov.

AntigenpÄvisning

De pÄ marknaden förekommande EIA-testen pÄvisar det gruppgemensamma lipopolysackaridantigenet. Alla Chlamydiaarter kan sÄlunda pÄvisas. Metoderna Àr vÀl prövade för C. trachomatis i genitala prov. BegrÀnsad erfarenhet föreligger för C. psittaci och C. pneumoniae i prov frÄn luftvÀgarna men testen tycks kunna fungera. Man mÄste dock rekommendera att positiva reaktioner frÄn sÄdana prov bekrÀftas med annan teknik. Monoklonala antikroppar för C. pneumoniae kan anvÀndas i IF.


NukleinsyrepÄvisning

PCR har utnyttjats för att pÄvisa de olika arterna av Chlamydia. Tekniken finns tillgÀnglig pÄ vissa specialintresserade laboratorier i landet. De kommersiella testen för C. trachomatis som utnyttjar PCR eller LCR (ligase chain reaction) kan inte anvÀndas för att pÄvisa C. psittaci eller C. pneumoniae.


Referensstammar

De vanligast förekommande serotypema Àr D, E och F, varför nÄgon av dessa serovarianter kan tjÀna som referens för odling och PCR.

  • DJIC-Cal-8
  • EIBour, ATCC VR-348B
  • F/MRC-30 1

För serologi avseende diagnostik av frÀmst C. psittaci och C. pneumoniae

C. trachomatis: L21434, ATCC VR-902B C. psittaci: 6-BC, ATCC VR-125 C. pneumoniae: TW-183 eller AR-39, ATCC VR-2282

Andra stammar som IOL-207 och Kajaani-6 av C. pneumoniae anvÀnds i vissa kommersiella test och Àr vÀl beprövade.


Laboratorierapportering

Ornitos/psittakos anmÀls enligt smittskyddsförordningen A 2. Detta gÀller inte infektioner med C. pneumoniae. Dessa infektioner omfattas av den frivilliga laboratorierapporteringen. Klinisk anmÀlningsplikt för behandlande lÀkare föreligger för omitos/ psittakos.


REFERENSER

  • FrydĂ©n A et al. A clinical and epidemiological study of ‘ornithosis’ caused by Chlamydia psittaci and Chlamydia pneumoniae (strain TWAR). Scand J lnfect Dis 1 989;21:681-691.
  • Myrhe EB, MĂ„rdh P: Chlamydia trachomatis infection in a patient with meningoencephalitis. N Engl J Med 1981;304:910.
  • Sundelöf B, Gnarpe J, Gnarpe H. An unusual manifestation of Chlamydia pneumoniae infection: meningitis, hepatitis and atypical erythema nodosum. Scand J Infect Dis 1993;25 :259-261.