Chlamydia trachomatis (ögon)

Hoppa till: navigering, sök

Till huvudartikeln Klamydia


Till inneh√•llsf√∂rteckningen f√∂r Referensmetodik:√Ėgoninfektioner


Chlamydia trachomatis

Chlamydia f√∂rekommer i flera olika serotyper. Typerna A, B och C ger upphov till trakom, som √§r den vanligaste infektionsorsaken till blindhet i v√§rlden. Sjukdomen finns endemiskt framf√∂r allt i socioekonomiskt eftersatta omr√•den i Mellersta √Ėstern och Nordafrika. Infektion sker tidigt i livet och yttrar sig som en lindrig konjunktivit. T√§ta reinfektioner och superinfektioner anses b√§dda f√∂r komplikationerna senare i livet med √§rrbildning i konjunktiva, felst√§llningar i √∂gonlocken, in√•tv√§nda cilier och korneal k√§rlinv√§xt med slutlig grumling av homhinnan och blindhet.

C. trachomatis serotyp D-K förekommer som orsak till konjunktivit i Sverige. Samtidig genital infektion med bakterien hos patient och/eller partner är regel. Chlamydia-konjunktiviten har en relativt typisk klinik med ökande mukopurulent sekretion, follikelbildning och intensiv rodnad av tarsala konjunktiva. Första veckan kan den vara mycket svår att skilja från konjunktivit orsakad av adenovirus. Besvären kan öka under andra veckan vilket inte är typiskt för andra konjunktiviter. Obehandlad läker klamydiakonjunktivit ut på någon till flera månader. I några fall ses lättare konjunktival ärrbildning och kärlinväxt upptill i komea.

Symtom vid neonatal infektion uppträder på 3:e till 12:e levnadsdygnet och kännetecknas av ett seröst till mukopurulent exudat. Follikelbildningen uppträder ej under de två första levnadsmånaderna. Vid kraftig inflammation kan konjunktivalepitel lossna vilket syns som så kallade pseudomembraner. Kolonisering av nasofarynx är vanlig och kan medföra komplikation med pneumoni i nyföddhetsperioden.

Antalet fall av klamydiainfektioner i ögon som rapporteras till SBL är ca 200 per år varav drygt hälften är neonatala infektioner.

Klamydiainfektioner är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.


Provtagning och transport

Odling är referensmetoden för påvisande av C. trachomatis. Prov för klamydiaodling tas med särskild provtagningspinne före allmän konjunktivalodling och gonokockodling då den kolade provtagningspinnen är olämplig för klamydiadiagnostik.

Provtagningspinnen nedf√∂rs i r√∂r inneh√•llande transportbuffert. Provet transporteras snarast till laboratoriet och i avvaktan p√• transport f√∂rvaras provet i kylsk√•p. √Ėverskrider transporttiden 1 timme b√∂r kyltransport anv√§ndas.

Odling och antigenpåvisning

Se Rapport från Referensgruppen för sexuellt överförbara infektioner.

Serologi

Indikationer för serologi kan föreligga vid odlingsnegativ kronisk kojunktivit med trakombild.