Clostridium tetani (CNS)

Hoppa till: navigering, sök

Till förgreningssidan Clostridium tetani


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemet


Clostridium tetani vid CNS-infektioner

SmittÀmnet

Clostridium tetani Àr strikt anaeroba, grampositiva, sporbildande stavar. Stelkrampsbakterierna producerar efter autolys ett neurotoxiskt protein (tetanospasmin) som i sin struktur liknar botulinustoxinet. Det syntetiseras som en enkelpeptid (150000 Da). Genom proteolytisk aktivitet övergÄr denna i en dubbelkedja (A+B-struktur). Endast en antigen typ Àr beskriven. Toxinets B-enhet binder till gangliosider pÄ motoriska nervcellemas neuron och A-enheten transporteras via axonet till ryggmÀrgen.

Sjukdomsbild

Tetanospasmin pÄverkar i första hand ryggmÀrgen. Det blockerar liksom botulinumtoxinet utsöndringen av acetylkolin men ger genom att binda till andra typer av synapser upphov till spastiska pareser och kramper.


Diagnostik

Stelkramp Àr i huvudsak en klinisk diagnostik varför frÄgestÀllningen Àr ovanlig pÄ det kliniskt mikrobiologiska laboratoriet.


Referensmetodik

Odling

Cl. tetani Àr strikt anaerob. Bakterien vÀxer pÄ blodagar och vanliga anaerobsubstrat. Provmaterialet, oftast frÄn sÄr, inokuleras pÄ en begrÀnsad del av substratet. HÀrigenom utnyttjas den kraftiga svÀrmningen. Redan efter övernattsinkubering kan Cl. tetani renspridas frÄn svÀrmningskanten. 1 direktpreparat karaktÀriseras Cl. tetani av terminala runda sporer (drumstick). Toxinbildningen kan behöva verifieras i musneutralisationstest.

Referensstammar

  • Cl. tetani, toxinpos: CCUG 4220, ATCC 19406, NCTC 279
  • Cl. tetani, toxinneg: NCTC 6336


Laboratorierapportering

Stelkramp Àr anmÀlningspliktig enligt smittskyddsförordningen (2004:255) för behandlande lÀkare.