Clostridium tetani (diagnostik)

Hoppa till: navigering, sök

Artikel sammanslagen april 2012 av artiklar frÄn CNS-och hud och mjukdelsböckerna


Till falldefinitionen Stelkramp


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemet

och

Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ

och

Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomarClostridium tetani

SmittÀmnet

Clostridium tetani Àr strikt anaeroba, grampositiva, sporbildande stavar. Stelkrampsbakterierna producerar efter autolys ett neurotoxiskt protein (tetanospasmin) som i sin struktur liknar botulinustoxinet. Det syntetiseras som en enkelpeptid (150000 Da). Genom proteolytisk aktivitet övergÄr denna i en dubbelkedja (A+B-struktur). Endast en antigen typ Àr beskriven.

Patogenes och patofysiologi

Toxinets B-enhet binder till gangliosider pÄ de motoriska nervcellernas neuron och A-enheten transporteras via axonet till ryggmÀrgen. Det blockerar liksom botulinumtoxinet utsöndringen av acetylkolin men binder till synapser i CNS till skillnad frÄn botlinustoxinet som binder perifert. Tetaustoxinet ger genom att binda till andra typer av synapser varvid de inhibitoriska impulserna till de motoriska neuronerna ger upphov till spastiska pareser och kramper som kan pÄgÄ i veckor.

Symtom och klinisk bild

Stelkramp Àr ofta associerad med sticksÄr som initialt kan te sig oskyldiga. Sjukdomen upptrÀder framför allt hos ovaccinerade. Patognomont Àr överkÀnslighet för ljus och ljud. Tetanospasmin pÄverkar i första hand ryggmÀrgen och den den kliniska sjukdomsbilden Àr dramatisk med spastiska pareser och muskelkramper. Detta skiljer tetanus frÄn botulism dÀr pareserna Àr slappa.


Epidemiologi

Bakterien och dess sporer kan isoleras frÄn jord och tarminnehÄll hos ett stort antal djurarter. Under 5-Ärsperioden 1997 - 2001 rapporterades Ätta fall till SMI enligt smittskyddslagen. Den senaste 10-Ärsperioden (2002-2011) rapporterades totalt 8 fall av tetanus till SMI.

Prevention

Vaccination med tetanustoxoid ingÄr i det allmÀnna vaccinationsprogrammet. Boosterdoser ges i samband med djupa förorenade sÄrskador. Vaccinet bestÄr av inaktiverat toxin (toxoid). Antikroppar mot tetanustoxoid kan anvÀndas som mÄtt pÄ förmÄgan att bilda antikroppar vid immunbristutredning.

Provtagning och transport

Provtagning Àr sÀllan motiverad dÄ den kliniska bilden Àr typisk. Infektionsfokus kan ocksÄ vara svÄrt att identifiera. I övrigt gÀller samma rekommendationer som för annan anaerob odling.

Laboratoriediagnostik

AllmÀnt

Stelkramp Àr i huvudsak en klinisk diagnos varför frÄgestÀllningen Àr ovanlig pÄ det kliniskt mikrobiologiska laboratoriet. Odling Àr referensmetodik. Mikroskopi Àr oftast för okÀnslig för att pÄvisa det vanligen lÄga antalet bakterier.

Referensmetodik

Referenssubstrat

Stelkrampsbakterierna vÀxer pÄ blodagar och vanliga anaerobsubstrat vilka anses vara referenssubstrat (se bilaga 1).

Isolering

Cl. tetani Àr strikt anaerob. Bakterien vÀxer pÄ blodagar och vanliga anaerobsubstrat. Provmaterialet, oftast frÄn sÄr, inokuleras pÄ en begrÀnsad del av substratet. HÀrigenom utnyttjas den kraftiga svÀrmningen. Redan efter övernattsinkubering kan Cl. tetani renspridas frÄn svÀrmningskanten. 1 direktpreparat karaktÀriseras Cl. tetani av terminala runda sporer (drumstick).


Identifiering och minimikriterier

I direktpreparat karakteriseras Cl. tetani av terminala runda sporer (drumstick). Slutlig verifiering kan ske med 16S-rRNA-teknik.

Toxinbildningen kan behöva verifieras. Referensmetod Àr musneutralisationstest.

Alternativ diagnostik

ELISA-teknik (IgG mot tetanustoxoid) finns etablerad för pÄvisande av tetanusantitoxin. Denna anvÀnds företrÀdesvis i seroepidemiologiska studier och vid vaccinprövningar. Bedömning av immunitet mot tetanustoxin tidigast 20 dagar efter vaccinering mot tetanus.

Resistensutveckling och resistensbestÀmning

ResistensbestÀmning Àr sÀllan aktuell.

Epidemiologisk typning

Epidemiologisk typning utförs ej.

Kvalitetskontroll

  • Referensstammar:
    • Cl. tetani, toxinpositiv: ATCC 19406, NCTC 279, CCUG 4220,
    • Cl. tetani, toxinnegativ: NCTC 6336.

Svarsrutiner

VÀxt av/Ingen vÀxt av Clostridium tetani.

Laboratorierapportering

Stelkramp Àr anmÀlningspliktig enligt smittskyddsförordningen (2004:255).