Cyclospora cayetanensis

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel, reviderad mars 2012.


Till innehÄllsförteckngen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik och Tarminfektioner


Cyclospora cayetanensis

SmittÀmne

Cyclospora cayetanensis Àr en relativt nyupptÀckt organism som första gÄngen rapporterades frÄn Nya Guinea 1979. Man trodde dÄ att det rörde sig om en ny Isospora-art. Under de följande Ären gavs oocystor av Cyclospora en mÀngd olika identiteter som svampsporer, blÄgröna alger, cyanobacteria-like body (CLB), coccidia-like body eller stora Cryptosporidium. Konfirmering av genus skedde 1993 dÄ man lyckades inducera sporulering och visa att organismen var en protozo tillhörande Cyclospora. Denna coccidie gavs dÄ namnet Cyclospora cayetanensis, och i efterhand kunde man se att de tidigare beskrivningarna överensstÀmde med denna organism.

Livscykel

Cyclosporas livscykel i mÀnniska Àr inte helt kÀnd. Smitta sker genom intag av infektiösa (sporulerade) oocystor. Histologiska fynd visar att Cyclospora Àr en intracellulÀr organism i enterocyterna i tunntarmen. Inflammatoriska förÀndringar och villus-atrofi har observerats hos patienter med Cyclospora-infektion och diarré. Exakt hur Cyclospora orsakar klinisk sjukdom Àr inte klarlagt.

Symtom och klinisk bild

Inkubationstiden för cyclosporiasis Àr ungefÀr en vecka. Huvudsymtom Àr vattentunn, inte blodig diarré med frekventa avföringar. Andra symtom Àr trötthet, aptitlöshet, viktnedgÄng, flatulens, illamÄende, krÀkningar, muskelvÀrk och lÄggradig feber. Obehandlad kan sjukdomen pÄgÄ ett par dagar till mÄnader eller lÀngre. Cyclosporiasis hos aidspatienter tenderar att fÄ ett allvarligare och mera lÄngdraget förlopp jÀmfört med skeendet hos immunkompetenta. Sjukdomsbilden liknar den vid kryptosporidios men gÄr i motsats till denna att behandla. Asymtomatiska fall förekommer i bÄda grupperna.

Epidemiologi

Infekterade personer utsöndrar osporulerade (icke infektiösa) oocystor med feces, vilket gör person till person smitta osannolik. Oocystorna sporulerar efter en till tvĂ„ veckor och smittan överförs indirekt via kontaminerad föda eller vatten. Det finns ingen kĂ€nd djur-reservoar för Cyclospora cayetanensis. Sedan mitten av 1980-talet har Cyclospora-förekomst rapporterats frĂ„n de flesta delar av vĂ€rlden. I USA har utbrott rapporterats i samband med konsumtion av hallon och basilika. FrĂ„n Sverige har sedan 1990 ett fĂ„tal sporadiska fall (till stor del reserelaterade) diagnostiseras varje Ă„r. I juni 2009 intrĂ€ffade det första verifierade svenska utbrottet, dĂ€r flera personer (12 verifierade fall) i StockholmsomrĂ„det insjuknade troligen efter intag av ”sugar snap peas” frĂ„n Guatemala.

Provtagning och transport

Provmaterial

Fecesprov

Provtagningsföreskrifter

Se provtagningsföreskrifter

Förvaring/transport

Inga speciella krav

Laboratoriediagnostik

AllmÀnt

Cyclospora diagnosticeras genom mikroskopisk pÄvisning av oocystor i feces. Vanligen upptÀcks oocystorna i samband med undersökning av cystor/maskÀgg efter formalin-etylacetatkoncentrering utan att Cyclospora specifikt efterfrÄgats. SÄdana fynd kan verifieras med modifierad Ziehl-Neelsen-fÀrgning alternativt autofluorescens i UV ljus.
Cyclospora cayetanensis-oocystor. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

Referensmetodik

Vid specifik Cyclospora-frÄgestÀllning utförs mikroskopi av koncentrationsprov (PAR 01) samt modifierad Ziehl-Neelsen-fÀrgning (PAR 02).

Morfologiska kriterier av oocystor i Ziehl-Neelsen-fÀrgning

Oocystorna, som mĂ€ter 8–10 ”m i diameter, Ă€r syrafasta i varierande grad och varierar frĂ„n ofĂ€rgade till rosa eller mörkt röda. OfĂ€rgade oocystor har ett typiskt “veckat” utseende. Vissa prov innehĂ„ller mycket fĂ„ oocystor som tagit upp fĂ€rg och det Ă€r dĂ€rför viktigt att lĂ€ra sig det karakteristiska utseendet pĂ„ ofĂ€rgade oocystor. För att sĂ€rskilja Cyclospora-oocystor frĂ„n Cryptosporidium-oocystor, som ocksĂ„ Ă€r syrafasta i varierande grad, Ă€r det nödvĂ€ndigt att ha tillgĂ„ng till ett kalibrerat mĂ€tokular. Cryptosporidium-oocystor Ă€r 4–6 ”m i diameter.

Cyclospora cayetanensis-oocystor efter Ziehl-Neelsen fÀrgning. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

Epidemiologisk typning

Metoder för genotypning av Cyclospora har Ànnu inte publicerats.

KvalitetssÀkring

Cyclospora-oocystor ingÄr i UK-NEQAS feces-utskick.

Svarsrutiner

Oocystor av Cyclospora cayetanensis pÄvisade/ej pÄvisade.

Övriga diagnostiska metoder

Autofluorescens
Autofluorescerande Cyclospora cayetanensis-oocystor. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet
Sporulerad Cyclospora cayetanensis-oocysta. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

Cyclospora-oocystor autofluorescerar blÄtt under UV epifluorescens belysning med 330 till 380 nm filter. Detta Àr en enkel metod med hög kÀnslighet som dock fordrar speciell utrustning.

Sporulering

Det enklaste sÀttet för att sÀkerstÀlla arttillhörighet (förutom PCR) Àr sporulering. Oocystor s sporulerar efter 7 till 14 dagar i rumstemperatur. Sporulerade Cyclospora-oocystor innehÄller tvÄ sporocystor med vardera tvÄ sporozoiter.

Nukleinsyredetektion

PCR amplifiering av ett fragment av SSUrRNA-genen kan anvÀndas för artbestÀmning och för pÄvisning av organismen i miljöprov.

Laboratorierapportering

Cyclospora cayetanensis Àr inte anmÀlningspliktig enligt smittskyddslagen. Vid misstanke om inhemsk smitta Àr det viktigt att lokal smittskyddsenhet kontaktas.

LitteraturhÀnvisningar

  • Berlin OG, Peter JB, Gagne C, Conteas CN, Ash LR. Autofluorescence and the detection of cyclospora oocysts. Emerg Infect Dis. 1998 Jan-Mar;4(1):127-8.
  • Insulander M, Svenungsson B, Lebbad M, Karlsson L, de Jong B. A foodborne outbreak of Cyclospora infection in Stockholm, Sweden. Foodborne Pathog Dis. 2010Dec;7(12):1585-7.
  • Lebbad M, Linder E. [Newly discovered organism behind diarrhea. All patientshad recently been abroad]. LĂ€kartidningen. 1993 Mar 10;90(10):951-2.
  • Mansfield LS, Gajadhar AA. Cyclospora cayetanensis, a food- and waterborne coccidian parasite. Vet Parasitol. 2004 Dec 9;126(1-2):73-90. Review.
  • Ortega YR, Sanchez R. Update on Cyclospora cayetanensis, a food-borne and waterborne parasite. Clin Microbiol Rev. 2010 Jan;23(1):218-34. Review.