Definitioner av olika infektionstyper

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ


Definitioner

Infektion: TillvÀxt av mikroorganismer med toxisk pÄverkan i vÀvnad som hos immunkompetenta individer svarar med tecken pÄ inflammation. Inflammationstecken kan vara diskreta hos immundefekta.

Kolonisation: TillvÀxt av en kontaminerande flora i ytskiktet pÄ en vÀvnad. Den koloniserande floran Àr ej att betrakta som etiologiskt agens vid tecken pÄ infektion men kan ge upphov till tolkningssvÄrigheter vid odling, speciellt vid ischemiska eller diabetiska sÄr.

Kontamination (förorening): Icke önskvÀrd utsÄdd av mikroorganismer pÄ biologiska eller andra ytor eller i en vÀvnad t.ex. vid en operation. I detta stadium ingen tillvÀxt av bakterier.

Abscess: Lokaliserad ansamling av pus inuti en vÀvnad. Kan vara akut eller kronisk. Med ökad Älder avgrÀnsas abscesskaviteten med dess innehÄll av inflammatoriska och nekrotiska celler samt mikroorganismer av en kapsel. Ytliga abscesser benÀmnes ofta "böld". Kall abscess saknar omgivande tecken pÄ inflammation och förekommer vid bl.a. tuberkulos.

Cellulit: Diffust avgrÀnsad kraftig inflammation i subkutis i regel orsakad av mikroorganismer. Vid incision Àr exsudatet i tidigt stadium ej purulent. Vid progression kan smÀltning ske sÄ att det bildas ett flegmone (flegmonös cellulit).

Flegmone: Kraftig inflammation med vÀvnadssönderfall som ger smÀltning av subkutan vÀvnad. Ibland trögflytande var, andra gÄnger ses mer lÀttflytande seropurulenta pussjöar, s.k. diskvattenpus beroende pÄ arten av mikroorganismer och lesionens Älder.

Nekrotiserande mjukdelsinfektion: Samlingsbegrepp för infektion som i regel startar djupt i subkutis och föga respekterar anatomiska grÀnser. Infektionen kan rupturera huden och spontant tömma sig utÄt men Àven sprida sig i fascieplanet (nekrotiserande fasciit Typ I) och invadera muskelvÀvnad (myosit).