Diagnostik av aeroba/aerotoleranta grampositiva katalasnegativa ej sporbildande stavar

Hoppa till: navigering, sök

Artikel publicerad februari 2013


Diagnostik av aeroba/aerotoleranta grampositiva katalasnegativa ej sporbildande stavar

SmittÀmnen

Till denna grupp rÀknas ett antal olika bakterier med varierande cellulÀr morfologi. Stavar med regelbunden cellmorfologi förekommer hos bakterier tillhörande genus Erysipelothrix och Lactobacillus, medan oregelbundna stavar ses hos Gardnerella och Arcanobacterium. Till gruppen kan Àven rÀknas fakultativt anaeroba Actinomyces species, Actinobaculum och Bifidobacterium, de senare anaeroba/fakultativt anaeroba och ofta uttalat aerotoleranta. Enstaka katalasnegativa isolat av grampositiva stavar förekommer ocksÄ bland vanligen katalaspositiva grampositiva stavar som Bacillus med nÀrbeslÀktade bakterier, Rothia och Microbacterium. Vissa isolat av laktobaciller kan vara svagt katalaspositiva.


Nedan beskrivs de kliniskt mest relevanta arterna.

 • Erysipelothrix rhusiopathiae (en av tre arter inom genus Eryspielothrix, dĂ€r endast E. rhusiopathiae rĂ€knas som humanpatogen) Ă€r en miljöbakterie som frĂ€mst Ă€r djurpatogen. Den förekommer i ett knappt 20-tal serovarianter och kan hos mĂ€nniska (sĂ€rskilt vanligt bland slaktare, veterinĂ€rer och fiskare) orsaka erysipeloid (vĂ€lavgrĂ€nsad djupröd/purpurfĂ€rgad lokal hudinfektion med underliggande cellulit). Regionala lymfadeniter och artriter kan förekomma. Vid fall av disseminerad infektion kan endokardit förekomma, det senare oftast hos immunsupprimerade individer. Serovar 1 och 2 dominerar vid humana infektioner. Bakterierna har en antifagocytĂ€r polysackarid-kapsel. Neuramidas bidrar till bakteriernas förmĂ„ga att invadera vĂ€vnad.
 • Lactobacillus species Ă€r grampositiva stavar i normalfloran i munhĂ„la, tarm och vagina. Den sjukdomsframkallande förmĂ„gan Ă€r lĂ„g men de förekommer som kontamination i bakteriologiska prov. Man rĂ€knar idag med över 180 arter inom genus Lactobacillus. Tidigare nomenklatur har byggt pĂ„ fenoklassifikation men vĂ€rderat med nyare genoklassifikation tycks de vanligaste arterna i vaginalflora vara Lactobacillus crispatus, L. jensinii och L. gasseri (2, 3). Enstaka fall av UVI och endokardit har beskrivits liksom förekomst i polymikrobiella abscesser i olika organsystem. L. rhamnosus, L. casei med flera andra arter isoleras vid sĂ„dana infektioner. Typiskt för laktobaciller Ă€r resistens mot vankomycin.
 • Gardnerella: Se Bakteriell vaginos. Bakterierna klassificeras ofta som ”difteroida stavar”.
 • Arcanobacterium: Se Arcanobacterium haemolyticum
 • Actinomyces species: Se Actinomyces. Actinomyces species kan vara fakultativt anaeroba eller anaeroba. Aktinomyceter kan vara katalaspositiva eller negativa. De ska inte förvĂ€xlas med aeroba aktinomyceter som beskrivs i Diagnostik av aeroba grampositiva, katalaspositiva stavar.
 • Actinobaculum species: Genus med tre arter (A. schalii, A. urinale, A. massiliense) grampositiva, fakultativt anaeroba kockoida stavar. Alla tre arterna har visats vara uropatogener framförallt hos Ă€ldre individer, men de har ocksĂ„ isolerats frĂ„n infektioner i blod och vĂ€vnader.
 • Bifidobacterium species: Genus Bifidobacterium omfattar ett drygt 30-tal olika species av anaeroba grampositiva stavar av vilka flera Ă€r aerotoleranta. De hör till normalfloran i mag-tarmkanalen och anvĂ€nds industriellt som probiotika. Ger mycket sĂ€llan upphov till generaliserade infektioner hos mĂ€nniska. De anses spela roll i etiologin till dental karies.


Se ocksÄ

Provtagning och transport

Provtagningen görs enligt angivna principer för respektive provtyp. Erysipelotrix identifieras bÀst frÄn vÀvnadsbiopsier tagna frÄn infekterat omrÄde. Vid disseminerad sjukdom kan bakterierna isoleras i vanliga blododlingsflaskor.

Laboratoriediagnostik

AllmÀnt

Grampositiva katalasnegativa ej sporbildande stavar Àr generellt svÄra att med sÀkerhet identifiera till artnivÄ. I de flesta fall, med undantag för E. rhusiopathiae, hör bakterierna till human normalflora, och isoleras ofta tillsammans med andra bakterier. Karakteristik av cellutseende i grampreparat Àr basalt viktigt liksom katalastest. Biokemisk referensmetodik för identifiering av bakterierna kan ofta inte anges, men i flera fall kan gaskromatografi anses vara referensmetod för att sÀrskilja exempelvis olika arter av laktobaciller (mjölksyra), bifidobakterier (Àttiksyra) eller Actinomyces (succininsyra) (Jousimies Somer et al Wadsworth anaerobic Bact Manual; 2002 6th ed. Star Publishing Company. Belmont. Calif). Kommersiella brickor kan vara av vÀrde, men missidentifieringar kan förekomma.

Databaserna för Maldi-Tof anger ett relativt stort urval av bakterier inom gruppen, men tillrÀcklig erfarenhet saknas Ànnu för att ange nivÄn, om Àn sannolikt hög, för resultatens tillförlitlighet. 16S rRNA-sekvensering torde i dagslÀget vara den sÀkraste metodiken för artidentifiering.

Serologiska tester saknar tillÀmpning för human diagnostik.


Isolering och identifiering

 • E. rhusiopathiae vĂ€xer pĂ„ rutinsubstrat (blod, -hematin-agar) i 36 °C i luft eller 5 % CO2, pĂ„ blod-agar med smĂ„ (<0.5 mm) alfa-eller gammahemolytiska kolonier. Efter tvĂ„ dygns inkubering Ă€r kolonierna jĂ€mna, glatta och konvexa men samtidigt kan större rĂ„a, oregelbundna och platta kolonier förekomma.

Diagnostiska minimikriterier, se Grampositiva stavar-diagnostiska minimikriterier.

Serologiska tester för pÄvisande av antikroppar i humanblod mot E. rhusiopathiae finns inte tillgÀngliga.

 • Lactobacillus species vĂ€xer pĂ„ rutinsubstrat inkuberade anaerobt, flera arter ocksĂ„ i luft eller 5 % CO2. Typsikt Ă€r pinpoint alfa-hemolytiska kolonier pĂ„ fĂ„rblod-agar pĂ„minnande om alfa-streptokocker. VĂ€xt pĂ„ CLED-agar med mycket smĂ„ kolonier. I gramfĂ€rgade preparat framtrĂ€der bakterierna som lĂ„nga, slanka grampositiva stavar som kan vara raka, böjda eller koryneforma.

Diagnostiska minimikriterier, se Grampositiva bakterier vid UVI-diagnostik

 • Genus Arcanobacterium: se Arcanobacterium haemolyticum.
 • Gardnerella vaginalis: se Bakteriell vaginos#SmittĂ€mnen och Bakteriell vaginos-provtagning.
 • Actinomyces species: Se Actinomyces. Actinomyces species kan vara fakultativt anaeroba eller anaeroba. Aktinomyceter kan vara katalaspositiva eller negativa.
  Bifidobacterium adolescentis. Bild:Wikimedia Commons, Y tambe. GNU free documentation license.
 • Actinobaculum species: VĂ€xer pĂ„ rutinsubstraten efter 48 timmar inkuberade anaerobt eller i CO2. Actinobaculum Ă€r lĂ„ngsamvĂ€xande och förbises dĂ€rför lĂ€tt i kliniska prover. PĂ„ fĂ„rblod-agar vĂ€xer de med smĂ„ grĂ„a kolonier med svag alfa-eller ingen hemolys. I gramfĂ€rgade preparat syns raka eller svagt böjda förgrenade stavar, enstaka eller i kluster.
 • Bifidobacterium species vĂ€xer bĂ€st i anaerob miljö, men kan i flera fall vĂ€xa Ă€ven i CO2. I gramfĂ€rgade preparat syns grampositiva, ofta förgrenade stavar.

Se ocksÄ artikeln Maldi-Tof

Referensstammar (utvÀrderas februari 2013)

 • Erysipelothrix rhusiopathiae CCUG 52505
 • Actinobaculum schaalii, CCUG 60260
 • Bifidobacterium breve, CCUG 47844
 • Lactobacillus rhamnosus, CCUG 61588

Svarsrutiner

Isolat bör identifieras till genus, om möjligt till art, vid signifikant förekomst i prov frÄn normalt sterila omrÄden (blod, csv, ledvÀtska etcetera.).

Alla fynd av E. rhusiopathiae svaras ut med angivande av art.

Se ocksÄ Actinomyces, Arcanobacterium haemolyticum och Bakteriell vaginos#SmittÀmnen

LaboratorieanmÀlan

Fynd av bakterier i den hÀr beskrivna gruppen Àr inte anmÀlningspliktiga.

Referensfunktioner

Saknas

Författare och faktagranskare

 • Magnus Thore, SMI
 • Berndt Claesson, Skövde (faktagranskning)

REFERENSER

 • Nielsen, H.L., SĂžby, K.M., Christensen, J.J., Prag, J. Actinobaculum schaalii: a common cause of urinary tract infection in the elderly population. Bacteriological and clinical characteristics. Scand J Infect Dis. 2010;42(1):43-7.
 • Tschudin-Sutter, S., Frei, R., Weisser, M., Goldenberger, D., Widmer, A.F. Actinobaculum schaalii - invasive pathogen or innocent bystander? A retrospective observational study. BMC Infect Dis. 2011 Oct 26;11:289.
 • Bernard, K., A.General approaches to the identification of aerobic gram-positive rods. In Man Clin Microbiol Eds: Versalovic and others, ASM. 2011; Chapter 23
 • Wade, W., G., and Könönen, E. Propionibacterium, Lactobacillus, Actinomyces and other non-spore.forming anaerobic gram-positive rods. In Man Clin Microbiol Eds: Versalovic and others, ASM. 2011; Chapter 49