Dipslide vid UVI-diagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: UrinvÀgsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000Dipslide-odling för diagnostik av urinvĂ€gsinfektioner – rekommendation frĂ„n referensgruppen för bakteriologi

Dipslide Ă€r en urinodlingsmetod avsedd för patientnĂ€ra diagnostik. Den vanligaste typen bestĂ„r av en plastskiva vars bĂ„da ytor belagts med odlingsmedium för bakterier. Skivan doppas till tre fjĂ€rdedelar i urinprovet och inkuberas i 35 –37° C över natten. NĂ€sta dag bedöms odlingsresultatet. För att standardisera avlĂ€sningen anvĂ€nds bedömningsmallar, dĂ€r odlingsresultatet pĂ„ aktuell analys jĂ€mförs med bilder som beskriver olika svarsalternativ.

Dipslide började införas i Sverige för diagnostik av urinvÀgsinfektioner pÄ 1960-talet. De kriterier som dÄ anvÀndes för diagnostik av urinvÀgsinfektion med urinodling skiljer sig avsevÀrt frÄn de kriterier som rekommenderas idag. Tidigare var bakteriekoncentration över 10^8 CFU/L den grÀns som ansÄgs viktig och bedömning med hÀnsyn till patientens symtom, typ av isolerad bakterieart och provtyp var inte sÄ tydligt definierad som i nuvarande rekommendationer. Dessa skillnader kan förklara att resultatet av utvÀrderingen av dipslide-metoden dÄ den infördes blev ett annat Àn om man gör samma utvÀrdering idag.

EQUALIS har under mer Àn tio Är tillhandahÄllit ett externt kvalitetssÀkringsprogram för laboratorier som anvÀnder dipslide.

Under 2001 infördes nya svarsalternativ för dipslide. Dessa var anpassade till de nya kriterierna för bedömning av urinodling.

En genomgÄng av resultaten frÄn EQUALIS dipslide-program under dessa Är visar pÄ stora problem med metoden, se sammanstÀllning nedan. Framför allt Àr det svÄrt att bedöma vÀxt av blandflora och vÀxt av blandflora med E. coli med metoden, men Àven felaktiga resultat dÄ det gÀller koncentration och art/grupp förekommer, se Tabell 1. Bristerna hos dipslidemetoden förklaras delvis av tekniska faktorer hos metoden: en stor volym inokulat per ytenhet gör det svÄrare att upptÀcka blandflora eftersom enskilda bakteriekolonier vÀxer ihop. En annan viktig faktor Àr att kvalitetssÀkring av dipslide-metoden krÀver stora och kontinuerliga utbildningsinsatser. Detta förutsÀtter bl a en tillrÀckligt stort antal analyser per laboratorium och ett samarbetsprogram med ett mikrobiologiskt laboratorium.

Mot denna bakgrund rekommenderar referensgruppen att dipslide ersÀtts av urinodling.

Ytterligare en faktor att ta hÀnsyn till Àr ökande antibiotikaresistens. Urinodling kompletteras alltid av resistensbestÀmning om fyndet bedöms relevant. Med hÀnsyn till urinodlingsfyndet kan dels behandlingen Àndras om den Àr overksam, dels kan behandling som inte Àr indicerad avslutas tidigare.

Fler urinodlingar ger ocksÄ en bÀttre kÀnnedom om det lokala antibiotikaresistenslÀget.


SammanstÀllning av resultat frÄn externt kvalitetskontrollpotgram för dipslide (EQUALIS) frÄn 2001, vecka 19 till 2006, vecka 36.

Sedan 2001-19 (frÄn vilket datum vi har alla resultaten frÄn utskicken i den nya databasen) har vi skickat ut 51 olika Dipslide-material.

För 44 av omgĂ„ngarna finns ett entydigt ’förvĂ€ntat svar’ som vi kan jĂ€mföra deltagarnas resultat med. Men för 7 av de 51 omgĂ„ngarna gĂ€ller att det inte finns nĂ„got entydigt ’förvĂ€ntat resultat’ angivits, dessa 7 har exkluderats i nedanstĂ„ende sammanstĂ€llning.


Urindipslide resultat.jpg


Urindipslidetabell.jpg