Dysuri hos kvinnor, differentialdiagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


Differentialdiagnostik vid dysuri hos kvinnor

Akut bakteriell cystit

Hos kvinnor som s√∂ker akut p√• grund av miktionssveda och urintrangningar p√•visas i 50 - 80 % av fallen urinv√§gspatogener i en koncentration av ‚Č•10^8 CFU/L MSU (CFU= colony forming units, d.v.s. mikroorganism eller aggregat av mikroorganismer, som ger upphov till en koloni p√• odlingsmediet; MSU=mittstr√•leurin, d.v.s. mittportionen av den kastade urinen, se ocks√• UVI-provtagning-mittstr√•leprov). Inkluderas √§ven l√•g bakteriekoncentration (10^5 - <10^8 CFU/L) av vanliga urinv√§gspatogener √∂kar andelen fall med bakteriell cystit till c:a 85 %. Pyuri som tecken p√• lokal inflaniniatorisk reaktion f√∂religger vanligen hos patienter med bakteriell cystit oavsett bakteriekoncentrationen i urinprovet.

Akut cystit orsakad av bakterier som kräver speciella odlingsförhållanden, krävande bakterier (fastidious organisms), får övervägas när symtomen kvarstår efter en antibiotikakur och konventionell urinodling samt riktad undersökning avseende sexuellt överförd infektion utfaller negativt. Exempel på sådana mikroorganismer är CO2-beroende E. coli, anaerober, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae, Corynebacterium urealyticum och Ureaplasma urealyticum (den sistnämnda kräver speciell diagnostik). Vid misstänkt infektion med sådana bakterier bör utvidgad kvantitativ urinodling enligt referensmetod göras.

Eftersom sådana bakterier inte sällan ingår i distala uretras och det periuretrala områdets normala bakterieflora rekommenderas provtagning via suprapubisk blåspunktion. Pyuri saknas ofta, speciellt vid infektion orsakad av G. vaginalis och Ureaplasma. Urogenital tuberkulos är en sällsynt orsak till miktionsbesvär.

Akut uretrit

Akut uretrit orsakad av sexuellt överförda mikroorganismer är en viktig differentialdiagnos vid dysuri hos kvinnor i fertil ålder.

Riktad provtagning avseende Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae √§r angel√§gen. √Ąven Herpes simplex, Trichomonas vaginalis och j√§stsvamp b√∂r √∂verv√§gas som etiologiska agens. I tidigt skede av en upp√•tstigande UVI f√∂rekommer ibland Escherichia coli som orsak till akut uretrit. Pyuri f√∂religger vanligen vid akut uretrit.


Vulvovaginit och cervicit

Vulvovaginit och/eller cervicit orsakad av sexuellt överförda mikroorganismer medför inte sällan miktionssveda utan urinträngningar. Smärtan är i dessa fall vanligen lokaliserad till uretramynningen och yttre genitalia. Vaginal irritation och flytning föreligger ofta samtidigt, medan pyuri i regel saknas. Gynekologisk undersökning med riktad provtagning år nödvändig för korrekt diagnos.


Icke infektiösa orsaker till dysuri

Bland icke infektiösa orsaker till dysuri och urinträngningar kan nämnas överdriven underlivshygien med tvållösningar, kemisk eller allergisk reaktion på aerosoldeodoranter, p-skum eller skumbad, slemhinneirritation på grund av trauma, lokal avkylning eller sköra atrofiska slemhinnor hos kvinnor i postmenopausal ålder (urogenitalt östrogenbristsyndrom) samt olika gynekologiska åkommor som t.ex. ovarialtumör. Pyuri saknas vid dessa tillstånd.

REFERENSER

  • Berg AO, Heidrich FE, Fihn SD, Bergman JJ, Wood RW, Stamm WE, Holmes KK. Establishing the cause of genitourinary symptoms in women in a family practice. JAMA 1984;25 1:620-5.
  • Fairley KF Birch DF. Detection of bladder bacteriuria in patients with acute urinary symptoms. J lnfect Dis 1989;159:226-31.
  • Maskell R. A new look at the diagnosis of infection of the urinary tract and its adjacent structures. 3 Infect 1989;19:207-17.
  • Sandberg T. Terminology and diagnostic aspects of urinary tract infections in aduits. In: Workshop, Treatment of urinary tract infections. Medical Products Agency (L√§kemedeisverket) 1990;2:33-42.
  • Stamm WE, Wagner KF, Amsel R, Alexander ER, Turck M, Counts GW, Holmes KK. Causes of the acute urethral syndrome in women. N Engi 3 Med 1980;303:409-15. 16