Enterobacteriaceae-diagnostiska minimikriterier

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ

och

Referensmetodik: LaboratoriemetoderEnterobacteriaceae, diagnostiska minimikriterier

Grundkriterier

VĂ€xer i aerob och anaerob miljö. Oxidasnegativa, undantag Plesiomonas shigelloides (som av praktiska skĂ€l behandlas i artikeln Övriga Vibrio, Plesiomonas och Aeromonas). Glukosfermenterande med god vĂ€xt pĂ„ MacConkey agarplatta.

GruppbestÀmning

Gramnegativa stavar tillhörande Enterobacteriaceae

Bakterier som uppfyller grundkriterierna. Innefattar bland annat Edwardsiella, Enterobacter species, Klebsiella species, Proteus species, Serratia species, Citrobacter species, Hafnia alveii.

Tabell 10a. Genus/speciesbestÀmning, minimikriterier för Enterobacteriaceae

Bakterie LaktosjÀsning VP ONPG Indol Urea H2S LD OD
Enterobacter aerogenes + + + - - - + +
Enterobacter cloacae + + + - + - - +
Escherichia coli +/- - + + - - + +/-
Escherichia coli, ONPG- - - - + - - + +/-
Klebsiella oxytoca + + + + + - + -
Klebsiella ornitolytica + + + + + - + +
Klebsiella pneumoniae + + + - + - + -
Morganella morganii - - - + + - - +
Proteus mirabilis 1). - +/- - - + + - +
Proteus vulgaris - - - + + + - -
Providentia species - - - + -/+ - - -
Salmonella, flera 2) och 3). - - - - - + + +
Salmonella Paratyphi A - - - - - - - +
Salmonella Typhi - - - - - + + -
Shigella dysenteriae, flexneri, boydii - - - -/+ - - - -
Shigella sonnei - - + - - - - +
Yersinia enterococlitica - - + +/- +/- - - +
Yersinia pseudotubeculosis - - +/- - + - - -
  • 1). Indolnegativ, OD-negativ Proteus kan misstĂ€nkas vara P. penneri. Dessa Ă€r alltid ampicillinresistentra och maltospositiva
  • 2). Salmonella, Shigella och Yersinia verifieras enligt sĂ€rskild metodik, följ respektive lĂ€nk
  • 3). S. Virchov (grupp C) och S. Arizona kan vara lac+.

Tabell 10b. Genus/speciesbestÀmning, minimikriterier för Enterobacteriaceae

Bakterie LaktosjÀsning VP ONPG Indol Urea H2S LD OD Citrat ADO ARA DNas
Citrobacter amalonaticus +/- - + + + - - + + - +
Citrobacter freundii +/- - + - +/- + - -/+
Citrobacter koseri Lac- - - + + + - - + + + +
Citrobacter koseri, Lac+ + - + + + - - + + + +
Serratia liquefaciens - + + - - - + + + - + +
Serratia marcescens - + + - -/+ - + + + - - +