Enterovirus (ögon)

Hoppa till: navigering, sök

Till huvudartikeln Enterovirus


Till innehĂ„llsförteckningen för Referensmetodik:Ögoninfektioner


Enterovirus

Bakgrund

Enterovirus utgör en undergrupp inom familjen picornavirus (=litet RNA-virus). Över 70 serotyper av enterovirus har isolerats hos mĂ€nniska.

Under 1950- och -60-talen indelades enterovirus i poliovirus, coxsackievirus och echovirus. Enterovirus som upptÀckts under senare Är har enbart fÄtt ett nummer, t ex enterovirus typ 70.

Av namnet framgÄr att enterovirus förökar sig i tarmen. De ger paradoxalt nog sÀllan upphov till tarmsymtom. Endast en mindre andel av de som infekteras av enterovirus utvecklar kliniska symtom: mÄlorganet kan vara nervsystemet (serös meningit, meningoencefalit eller myelit), hjÀrtat (perimyokardit), lever (hepatit), övre luftvÀgar (rinit, faryngit) och hud (exantem). Hos nyfödda Àr enterovirusinfektion ett allvarligt tillstÄnd med hög mortalitet.


Ögonsymtom

Bland enterovirus har echovirus 6, 7, 9, 11 och coxsackievirus B2 förknippats med konjunktivit, ofta i samband med andra symtom, t ex meningit. I början av 70-talet intrÀffade en stor epidemi av konjunktivit i Asien orsakad av coxsackievirus A24. NÄgot Är senare orsakade enterovirus 70 pandemi av akut hemorragisk konjunktivit i Afrika och Asien, omfattande 10-tals miljoner mÀnniskor. Enteroviruskonjunktivit Ätföljs ibland av en lindrig och snabbt övergÄende keratit.

Provtagning och transport

För virusodling rekommenderas konjunktivalsvabb frÄn nedre konjunktivalsÀcken. Vid misstanke om enterovirusinfektion kan Àven svalgprov och avföringsprov (2-3 skedar i burk) vara av vÀrde.

Serologisk undersökning Àr ett alternativ. Enterovirusserologin Àr genusspecifik, ej typspecifik! Vissa laboratorier utför dessutom IgM-antikroppsdiagnostik vid misstÀnkt enterovirusinfektion. Skicka akut- och konvalescentprov (5-10 mL venblod i vacuumrör utan tillsats, röd propp).

I avvaktan pÄ transport förvaras prov för virusisolering i +4 °C. Prov bör vara viruslaboratoriet tillhanda inom 24 timmar. Vid förvÀntad lÄng transporttid bör kyltransport (ej frysning!) övervÀgas.


Tolkning och bedömning

Positivt odlingsfynd av enterovirus frÄn ögon- och svalgprov Àr diagnostiskt relevant, medan fynd frÄn avföringsprov bör tolkas med försiktighet. Virusodling har god sensitivitet Àven om enstaka serotyper kan vara svÄrodlade. VÀxt av enterovirus kan under normala förhÄllanden preliminÀrbesvaras efter 1-2 veckor, medan slutsvar med typbestÀmning dröjer ytterligare nÄgra veckor. Vid utebliven virusvÀxt besvaras provet negativt efter 2 veckor.