Epiglottit

Hoppa till: navigering, sök

Till inneh√•llsf√∂rteckningen f√∂r Referensmetodik: √Ėvre luftv√§gsinfektioner (√ĖLI)Epiglottit

Definition

Inflammatoriskt, nonsuppurativt ödem i struplocket orsakat av en bakteriell infektion.

Etiologi

Epiglottit hos barn √§r n√§stan utan undantag orsakad av H. influenzae typ b. Pneumokocker har ocks√• beskrivits som etiologiskt agens f√∂retr√§desvis hos vuxna. Majoriteten av s√•dana fall har erh√•llit immunh√§mmande terapi (3). √Ąven fall med GAS och S. aureus har beskrivits.

Sjukdomsbild

Epiglottit är en ovanlig men fruktad sjukdom. Hos barn är epiglottis den enda afficierade delen av svalg-hypofarynx men samtidig sepsis är regel. Sjukhistorien kännetecknas av hastigt insättande halssmärtor, sväljningsvårigheter och hög feber. Sväljningsvårigheterna blir snabbt mer och mer uttalade och efter några timmar kan barnet inte svälja sin egen saliv.

Andningsvårigheter kommer ganska sent i förloppet och förebådar en nära förestående kvävning. Ett barn med misstänkt epiglottit skall undersökas på sjukhus med möjligheter att ta hand om akut insättande högt andningshinder. Hos vuxna uppträder epiglottit ofta som ett delfenomen till en mer allmän infektion i hypofarynx( tex tillsammans med en tungbastonsillit.

Mikrobiologisk diagnostik

Odlingar tas från blod och efter intubation, från epiglottisområdet. Risken för kvävning kontraindicerar svalgprov vid akut epiglottit.