Förord

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvÀgsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Förord

Föreliggande volym om referensmetodik för mikrobiologisk diagnostik av nedre luftvĂ€gsinfektioner i serien ”gula böckerna” Ă€r en uppdatering av första upplagan frĂ„n 1991. I boken har nu ocksĂ„ inkluderats ett avsnitt om infektioner orsakade av mykobakterier. Detta ersĂ€tter tidigare volym Referensmetodik för mykobakteriologisk diagnostik frĂ„n 1993 (I 3). Den nu sammanlagda skriften omfattar bakterier inklusive mykobakterier, parasiter, svamp och virus associerade med infektioner i nedre luftvĂ€garna. Uppdateringen har motiverats av den snabba utvecklingen av metodik för pĂ„visning av agens, sĂ€rskilt av teknik baserad pĂ„ nukleinsyraamplifiering, dcĂ€ven om mycket av den traditionella mikrobiologin fortfarande vĂ€l försvarar sin plats vid vĂ„ra laboratorier. För första gĂ„ngen i denna serie inkluderas ocksĂ„ detaljerade beskrivÂŹningar av serologiska metoder för infektionsdiagnostik.

I ett inledande avsnitt avhandlas gula böckernas status som referensmetodik. Vi ser det som principiellt betydelsefullt att referensmetodiken som den presenteras i bokserien, sĂ„ Ă€ven i denna volym, beslutas genom ett konsensusförfarande inom professionen för att anvĂ€ndas som allmĂ€n referens och jĂ€mförelsemetod för validering av alternativa metoder. SĂ€rskilt vill vi betona att referensmetodiken inte skall betraktas som föreskrifter eller en ”konsensusmetodik” rekommenderad för rutinbruk, Ă€ven om den mĂ„nga gĂ„nger kan vara högst anvĂ€ndbar.

Bokens allmÀnna utformning ansluter till I 11 om bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar etc. vilken utkom i november 2003. SÄledes innehÄller den första AllmÀnna och kliniska delen en relativt fyllig beskrivning av infektionstillstÄnd i nedre luftvÀgarna. Liksom i I 11 finns i varje rubrik för det kliniska infektionstillstÄndet motsvarande ICD 10 kod angiven, dels för ökad spÄrbarhet men ocksÄ för att möjliggöra elektronisk överföring av journalinformation till lokal IT-applikation. För varje tillstÄnd beskrivs översiktligt applicerbar mikrobiologisk diagnostik.

Den Speciella delen Àr indelad i avsnitt som var för sig beskriver bakteriologisk diagnostik, virologisk diagnostik etc. och innehÄller tabellariska översikter av provtyper och diagnostiska metoder för varje kliniskt infektionstillstÄnd relaterat till etiologiskt agens. I denna del beskrivs ocksÄ i detalj provtyper, provtagning, provÀttning och minimikriterier för diagnostiken. Liksom i tidigare utgÄva beskrivs ett antal mikroorganismer mer ingÄende, sÀrskilt de som associeras till specifika infektionstillstÄnd och dÀr diagnostiska önskemÄl sÀrskilt mÄste anges pÄ remissen.

Det Àr arbetsgruppens förhoppning att denna volym skall vara till nytta vid det enskilda laboratoriet bÄde som komprimerat uppslagsverk och som vÀgledning vid det fortlöpande kvalitetssÀkringsarbetet.

Vi vill framföra vÄrt varma tack i första hand till alla författarna, men ocksÄ till alla inom professionen liksom kliniska kolleger som genom synpunkter och förslag pÄ ett konstruktivt sÀtt bidragit vid denna uppdatering. Ett sÀrskilt tack ocksÄ till Carola Karlsson för hennes insatser i arbetet med bokens layout.


Solna april 2005

 • Berndt Claesson
 • Hans Hallander
 • Anders Nyberg
 • Magnus Thore
 • Ralfh Wollin
 • Britt Åkerlind


Gula böcker – ett konsensusprojekt

Underlaget för de gula böckerna tas traditionsenligt fram av informellt samman-satta expertgrupper. Materialet remissbehandlas genom ett utskick till de mikrobiologiska laboratoriernas verksamhetschefer. Inkomna skriftliga synpunkter tillvaratas och inarbetas av arbetsgruppen. DÄ en ny upplaga föreligger inbjuder SMI till en öppen konsensuskonferens. Denna avslutas med en protokollförd konsensusdiskussion under ledning av neutral ordförande.

En slutversion understÀlls ordföranden i Föreningen för Medicinsk Mikrobiologi och Generaldirektören vid SMI. Dessa avgör om konsensusdiskussionens slutsatser uppfylls och upprÀttar dÀrefter ett gemensamt konsensusprokotoll vilket samtidigt Àr ett klartecken för tryckning.


Arbetsgrupp

 • Berndt Claesson ,
 • Hans Hallander
 • Anders Nyberg
 • Magnus Thore
 • Ralfh Wollin
 • Britt Åkerlind


Författare

 • AllmĂ€n och klinisk del
  • Hans Hallander
  • Magnus Thore
  • Barbro Olsson-Liljequist
  • Annika Linde
  • Ralfh Wollin.


 • Speciell del
  • Berndt Claesson
  • Hans Hallander
  • Anders Nyberg
  • Magnus Thore
  • Ralfh Wollin
  • Claes SchalĂ©n
  • Christina Welinder-Olsson
  • Birgitta Henriques-Normark
  • Anders Johansson
  • Sverker Bernander
  • Björn Petrini
  • Sven Hoffner
  • Kenneth Persson
  • Torvald Ripa
  • Peter Nilsson
  • Annika Linde
  • Maria RotzĂ©n-Östlund
  • Annika Allard
  • Benita Zweygberg Wirgart
  • Victor Fernadez
  • Marianne Lebbad
  • Lena Dillner
  • Lena Grillner
  • Inger Ljungström
  • Britt Åkerlind
  • Kari Johansen
  • KĂ„re Bondeson.

Uppdateringar och faktagranskare