Förord, infektioner i mag-tarmkanalen

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Tarminfektioner, 2:a upplagan 2002

Förord

Föreliggande volym om referensmetodik för infektioner i mag-tarmkanalen Àr en uppdatering av den första upplagan frÄn 1990. Arbetsgruppen har med tillfredstÀllelse konstaterat att denna kommit till anvÀndning bÄde i det interna kvalitetssÀkringsarbetet och som inofficiell norm vid ackreditering. Mot den bakgrunden har det varit angelÀget att anpassa innehÄllet till tidens krav. Avsikten Àr att definiera teknik och tillvÀgagÄngssÀtt mot vilka nya analysmetoder och lokala varianter kan utvÀrderas.

Skriften omfattar de bakterier, parasiter och virus som i första hand ger akuta symtom frĂ„n mag-tarmkanalen i form av ”magsjuka”. För svamp och tuberkelbakterier hĂ€nvisas till tidigare skrifter i serien.

Materialet omfattar inte bara genomgÄngar av referensmetodik och alternativa tillvÀgagÄngssÀtt utan ocksÄ relativt fylliga beskrivningar av patogenes, sjukdomsbild och epidemiologi. HÀrigenom hoppas arbetsgruppen nÄ en bredare mÄlgrupp.

Genom ackrediteringsarbetet har vÀsentliga förbÀttringar Ästadkommits vad betrÀffar ordning och reda, förtydligande av ansvar, instrumentsÀkerhet m.m. Ackrediteringen har dock inte pÄ ett avgörande sÀtt bidragit till att öka jÀmförbarheten mellan olika laboratorier. DetektionsgrÀnsen kan t.ex. fortfarande variera avsevÀrt. Detta i sin tur beror pÄ att ackreditering sker gentemot en teknisk standard utan definierade analytiska och medicinska kvalitetsmÄl, som kunde utgöra adekvata och av professionen godtagna kriterier för utvÀrdering. Under kapitlet kvalitetssÀkring skisseras ett program för utveckling av referensmaterial i syfte att Ästadkomma praktiskt hanterbara harmoniseringsnivÄer för diagnostik av relevanta mikroorganismer.

Underlaget för de gula böckerna tas traditionsenligt fram av informellt sammansatta expertgrupper.

Materialet remissbehandlas dels genom ett utskick till de mikrobiologiska laboratoriernas verksamhetschefer dels via ett diskussionsforum pÄ nÀtet. Inkomna synpunkter tillvaratas och inarbetas av arbetsgruppen. Den sÄ reviderade upplagan har i detta fall diskuterats vid tvÄ öppna konsensuskonferenser avhÄllna den 17-18 april respektive den 13 maj, 2002.

Samtycke till konsensus har dÀrefter vidimerats genom ett protokoll undertecknat av ordföranden i Föreningen för medicinsk Mikrobiologi och Generaldirektören vid SMI 2002-11-18.

Referensgruppen vill slutligen framföra ett stort tack till författarna och alla andra som konstruktivt bidragit till detta harmoniseringsförsök.

Redaktion

Solna november 2002

 • Hans Hallander
 • Magnus Thore
 • Ralfh Wollin

Medlemmar i referensgruppen

 • Berndt Claesson, Bakt lab, KĂ€rnsjukhuset, 541 85 SKÖVDE
 • Hans Hallander, IVA, Smittskyddsinstitutet, 171 82 SOLNA
 • Elisabet Holst, Klin mikrobiolog lab, Universitetsjukhuset, Sölvegatan 23, 223 62 LUND
 • Kari Johansen, Virologiska avd, Smittskyddsinstitutet, 171 82 SOLNA
 • Birgitta de Jong, Epidemiologiska avd, Smittskyddsinstitutet, 171 82 SOLNA
 • Marianne Lebbad, PMV, Smittskyddsinstitutet, 171 82 SOLNA
 • Sven Löfdahl, Bakteriologiska avd, Smittskyddsinstitutet, 171 82 SOLNA
 • Carl-Erik Nord, Avd för klinisk och oral bakteriologi, Huddinge sjukhus, F82, 141 86 HUDDINGE
 • Anders Nyberg, Avd för klinisk bakteriologi, LĂ€nssjukhuset Sundsvall/HĂ€rnösand, 851 86 SUNDSVALL
 • Barbro Olsson-Liljequist, MEB, Smittskyddsinstitutet, 171 82 SOLNA
 • Lennart Svensson, Virologiska avd, Smittskyddsinstitutet, 171 82 SOLNA
 • Bo Svenungsson, Infektionskliniken, Huddinge sjukhus, 141 86 HUDDINGE
 • Magnus Thore,Klin mikrobiol lab, Centrallasarettet, ing 11, 721 89 VÄSTERÅS
 • Ralfh Wollin, Bakteriologiska avd, Smittskyddsinstitutet, 171 82 SOLNA
 • Karin Wreiber, Bakteriologiska avd, Smittskyddsinstitutet, 171 82 SOLNA

Uppdateringar