Förord-CNS-boken

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemet


Förord

Volymen om infektioner i centrala nervsystemet i serien Referensmetodik för laboratoriediagnostik har liksom tidigare nummer utarbetats i samverkan mellan Svenska LÀkaresÀllskapets sektion för mikrobiologi (Föreningen för medicinsk mikrobiologi) och Smittskyddsinstitutet.

MÄlgrupp för arbetet Àr i första hand personer verksamma vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier, men Àven de som arbetar kliniskt med infektionssjukdomar kan ha glÀdje av det.

Arbetets syfte Àr frÀmst att beskriva tillförlitliga metoder för laboratoriediagnostik av CNS-sjukdomar, men Àven att genom kortfattade beskrivningar av epidemiologi och symtom vid olika infektioner ge vÀgledning i det kliniskt diagnostiska arbetet. I volymens allmÀnna del beskrivs bl a CNS-infektionemas epidemiologi och kliniska bild hos olika patientkategorier, samt provtagning och primÀrt omhÀndertagande av prov vid de mikrobiologiska laboratorierna. De speciella delarna behandlar enskilda infektiösa agens, och den klinik de ger vid CNS-infektion. Avsnitten fokuseras dÀrefter pÄ diagnostiska tekniker för varje agens. För de agens som Àr vanliga orsaker till CNS-sjukdom, och för vilka referensmetodik inte behandlats i tidigare volymer i denna serie, beskrivs referensmetodik vid diagnostik utförligt i bokens bilagor.

Volymen Àr i första hand tÀnkt som uppslagsbok för laboratorierna. Den kan Àven lÀsas i sin helhet av den som Àr intresserad av CNS-sjukdomar, och anvÀndas som bredvidlÀsningsbok vid specialiseringstjÀnstgöring i mikrobiologi och infektionssjukdomar.

Som framgÄr av författarlistan har ett stort antal personer, var och en med specialkompetens, skrivit olika avsnitt i boken. Ett varmt tack till samtliga medförfattare och övriga medarbetare för ett vÀl utfört arbete!

Stockholm i april 1997


Annika Linde


Arbetsgruppen för infektioner i CNS

 • Annika Linde, ordförande, Virologiska enheten, Smittskyddsinstitutet 105 21 Stockholm
 • Hans Hallander, sekreterare, KvalitetssĂ€kringsenheten, Smittskyddsinstitutet 105 21 Stockholm
 • Thomas Bergström Klin virol lab, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska 413 46 Göteborg
 • Per OlcĂ©n, Mikrobiol avd, Regionsjukhuset, 701 85 Örebro
 • Birgit Sköldenberg, Inf klin, Danderyds sjukhus, 182 88 Danderyd

Medförfattare

 • Lars G Burman
 • Leif Dotevall
 • Marianne Forsgren
 • Urban Forsum
 • Martin GlimĂ„ker
 • Monica Grandien
 • Lars-Olof Hansson
 • Birgitta Henriques
 • Björn Petrini
 • Agneta Samuelson
 • Lennart Svensson
 • Anders Sönnerborg
 • Göran Wadell
 • Bertil Kaijser
 • Mats Karlsson
 • Ewert Linder
 • Lars Lindquist
 • Inger Ljungström
 • Bo Niklasson
 • Barbro Olsson-Liljequist
 • Kenneth Persson
 • Britta Wahren
 • Tomas Vikerfors
 • Sven Öberg
 • Claes Örvell