Förord och deltagare i arbetsgruppen

Hoppa till: navigering, sök

Till innehĂ„llsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvĂ€gsinfektioner (ÖLI)


Förord

Föreliggande volym om övre luftvĂ€gsinfektioner (ÖLI) i serien Referensmetodik för laboratoriediagnostik har liksom tidigare nummer utarbetats i samverkan mellan Svenska LĂ€karesĂ€llskapets sektion för medicinsk mikrobiologi och Smittskyddsinstitutet, tidigare SBL.

AvgrĂ€nsningen gentemot nedre luftvĂ€gsinfektioner (I2 i serien) har satts vid stĂ€mbanden i larynx. Konjunktivala infektioner som Ă€r associerade med ÖLI behandlas i referensmetodik för ögoninfektioner (I7). Infektioner i hörselgĂ„ngen har tagits med för fullstĂ€ndighetens skull medan dentala infektioner har bedömts ligga utanför de kliniskt mikrobiologiska laboratoriernas primĂ€ra kompetensomrĂ„de.

MÄlgrupp Àr alla kliniskt mikrobiologiska laboratorier. Arbetets syfte Àr i första hand att beskriva allmÀnt förekommande diagnostik. Under arbetet med denna serie har dock utvecklingen gÄtt mot att referensmetodik anges Àven för undersökningar som inte Àr av direkt rutinkaraktÀr t ex referensmetodik för EBV-serologi och toxinbestÀmning av C. diphtheriae.


Stockholm juni 1995

Hans Hallander, laborator, kvalitetssÀkringsenheten, SMI


Arbetsgruppen för diagnostik av övre luftvÀgsinfektioner

 • Stefan Bergquist, Öronkliniken, Södersjukhuset, 118 83 Stockholm
 • Hans Hallander, KvalitetssĂ€kringsenheten, Smittskyddsinstitutet, 105 21 Stockholm
 • Stig Holm, ordförande, Klin bakt lab, Norrlands universitestssjukhus, 901 85 UmeĂ„
 • Carl Kamme, Klin mikrobiol lab, Sölvegatan 23, 223 62 Lund
 • Carl-Erik Nord, Avd för Oral Mikrobiologi, P84, Huddinge sjukhus, 141 86 Huddinge
 • Kristian Roos, Öronkliniken, Lundby sjukhus, 417 17 Göteborg
 • Annika Linde, Virologiska enheten, Smittskyddsinstitutet, 105 21 Stockholm
 • Anders Samuelson, sekreterare, Mikrobiologen, P72, Huddinge sjukhus, 141 86 Huddinge
 • Anna Schwan, Avd för klin mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala


Adjungerade

 • Dan Danielsson, Klin mikrobiol avd, Region sjukhuset, 701 85 Örebro
 • Anna Hambraeus, Avd för klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
 • Barbro Olsson-Liljequist, Bakteriologiska enheten, Smittskyddsinstitutet, 105 21 Stockholm
 • Björn Petrini, Avd för klin mikrobiologi, Karolinska sjukhuset, 171 76 Stockholm
 • Monica Grandien, Virologiska enheten, Smittskyddsinstitutet, 105 21 Stockholm