Förpackning och transport-svamp

Hoppa till: navigering, sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:SvampinfektionerFörpackning och transport av provmaterial för svampdiagnostik

Förpackningen

Avsändaren ansvarar för att försändelsen är korrekt klassificerad, förpackad och märkt samt att försändelser/prov med smittrisk är försedda med godsdeklaration.

Bedömning av smittfarlighet hos ett prov ska ske i samband med provtagning.


Förpackningen för alla slags prov och stammar ska bestå av:

 • -ett t√§tt provk√§rl, t.ex. ett glas- eller plastr√∂r med t√§ttslutande gummipropp eller med skruvlock
 • -ett absorberande material som har f√∂rm√•ga att suga upp hela provvolymen
 • -en t√§t och skyddande transporthylsa, -burk eller -l√•da
 • -en skyddande ytterf√∂rpackning, t.ex. p√•se eller wellpappkartong


Smittförande ämnen/prov

Stammar och isolat

Isolerade, anrikade mikroorganismer tillhörande skyddsklass 2-4 (AFS 1997:12), dvs praktiskt taget alla agens som är aktuella inom klinisk mikrobiologi, som skickas med post eller med biltransport för exempelvis artbestämning eller subtypning ska packas och transporteras som smittförande ämnen (SRVFS 1996:2: ADR-S: Smittförande ämnen, klass 6.2).


Prov med smittrisk

Risk för smitta vid exponering om provmaterial läcker ut under transport anses föreligga i följande fall:

 • -prov som inneh√•ller eller p√• kliniska grunder misst√§nks inneh√•lla mikroorganismer i skyddsklass 4 (AFS 1997:12) t.ex. Lassavirus, Ebolavirus.

Inga bakterier eller svampar ingår i denna klass.

 • -blodprov fr√•n patienter med k√§nd eller p√• kliniska grunder misst√§nkt hepatit B eller HIV-infektion och blodprov med k√§nd f√∂rekomst av HBe-antigen eller HIV. (Prov med HIV ska packas som smittf√∂rande prov p.g.a. att dessa v√§cker obehag och r√§dsla, trots att de inte anses medf√∂ra smittrisk i transportsituationen.)


F√∂rpackning f√∂r smittf√∂rande √§mnen ska vara certifierad, dvs testad vid ett ackrediterat testlaboratorium, m√§rkt med FN-nummer (=UN 2814), uppgifterna 4G/klass 6.2/S/96/..(testlab) och f√∂rsedd med etikett 6.2 ‚ÄúInfectious substance‚ÄĚ. Varje sida av ytterf√∂rpackningen ska vara minst 100 mm.

Tillverkare/leverantör av provförpackningar ska kunna tillhandahålla erforderlig dokumentation såsom testprotokoll från ett ackrediterat testlaboratorium.

Flera stammar kan skickas i samma skyddsburk/-låda. Remissen packas utanför transporthylsan.

 • Godsdeklaration med nedanst√•ende information ska √•tf√∂lja kollit:
  • -godsbeskrivning (t ex. Salmonella)
  • -FN-nummer (ex. UN 2814)
  • -klass (6.2), √§mnesnummer (vanl. 2 el 3(b)), ADR
  • -m√§ngd och antal kolli (ex. 5mL, kolli:1)
  • -avs√§ndarens namn och adress
  • -mottagarens namn och adress

Godsdeklaration vid postbefordran heter ‚ÄúShipper‚Äôs declaration‚ÄĚ, postens blankett 2014.01. Vid bil- (och j√§rnv√§gs-)transport kan blanketten ha ett enklare utf√∂rande, men med samma information.

Förpackning med yttermåtten 100 x 180 mm kan skickas som skrymmande brev. Posten fordrar att försändelsen rekommenderas.

Stammar packade i hylsa eller burk kan vid biltransport transporteras i biltransportlåda (certifierad) tillsammans med diagnostiska prov.


Prov utan smittrisk

F√∂rpackningen ska uppfylla kraven i SS-EN 829 och vid postbefordran m√§rkas med etikett ‚ÄúL√§ttf√∂rd√§rvliga biologiska √§mnen‚ÄĚ (postens blankett 2112.18) samt ‚ÄúDiagnostic specimen - Not restricted...‚ÄĚ (postens blankett 2112.17).

Majoriteten av diagnostiska prov medför i transportsituationen inte någon smittrisk. Hit hör:

 • -prov som inte inneh√•ller mikroorganismer och s√•dana som inneh√•ller mikroorganismer i skyddsklass 1, t.ex. laktobaciller, S. epidermidis
 • -prov som med l√•g sannolikhet inneh√•ller mikroorganismer i skyddsklass 2, t.ex. Salmonella, S. aureus, influensavirus samt skyddsklass 3 med vissa undantag (se ovan).

I övrigt hänvisas till Packa Provet Rätt.