Forum för beredskapsdiagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Artikeln uppdaterad december 2016


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomarForum för Beredskapsdiagnostik – myndighetssamverkan för en starkare beredskap

Bakgrund

2007 inleddes ett samarbete mellan Smittskyddsinstitutet (SMI), Statens VeterinÀrmedicinska anstalt (SVA), Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Livsmedelsverket med fokus att stÀrka den svenska laboratorieberedskapen. Vid skapandet av FolkhÀlsomyndigheten 1 januari 2014 ersatte denna myndighet SMI i samarbetet. Myndigheterna tÀcker tillsammans kompetensomrÄdena humanmedicin, veterinÀrmedicin, foder, livsmedel (inklusive dricksvatten), miljöprover och bioforensisk analys. Denna samverkan lade grunden till Forum för Beredskapsdiagnostik (FBD), ett nÀtverk som idag baseras pÄ ett samarbetsavtal mellan de fyra myndigheterna. FBDs lÄngsiktiga mÄl Àr att skapa och förbÀttra förutsÀttningar för ett mer effektivt utnyttjande av landets samlade kapacitet och kompetens för diagnostik av riskgrupp 3 agens, och att genom sÄdan samordning kunna utföra kvalitetssÀkrad diagnostik med god kapacitet och uthÄllighet i hÀndelse av storskalig spridning av allvarlig smitta. FBD har huvudsakligen fokuserat pÄ bakterier i riskklass 3; Bacillus anthracis, Francisella tularensis, Yersinia pestis, Burkholderia mallei och pseudomallei och Coxiella, men har Àven jobbat med utveckling av diagnostik för Hantavirus.

Organisation

FBDs verksamhet har stöttats av Myndigheten för SamhĂ€llsskydd och Beredskap (MSB). Under startĂ„ret 2007 hade Livsmedelsverket ordförandeskapet (Cecilia Dahlberg) och förvaltade dĂ„ de medel som fanns avsatta för verksamheten. Under 2008 var SMI (Benjamin Edvinsson) ordförande, under 2009 SVA (Rickard Knutsson), under 2010 FOI (Mats Forsman), under 2011 Livsmedelsverket (Annelie Lundin Zumpe), under 2012 SMI (Andreas BrĂ„ve), under 2013 SVA (Viveca BĂ„verud), under 2014 FOI (Mona Byström), under 2015 FolkhĂ€lsomyndigheten (Öjar Melefors) och under 2016 Livsmedelsverket (Annelie Lundin Zumpe).

Ursprungligen bestod FBD av en styrgrupp och en arbetsgrupp. Men i takt med att graden av aktivitet ökade omorganiserades FBD 2008, och den verksamhet som utförts i en arbetsgrupp kom att delas upp i olika projektomrÄden (bild 1). SammansÀttningen av styrgruppen med tvÄ representanter frÄn varje myndighet behölls, men för den projektbaserade verksamheten specificerades tre omrÄden; Forskning och Utveckling (FoU) av myndighetsgemensam metodik för diagnostik, harmonisering av diagnostikutförande och utrustning, och slutligen övningsbaserade projekt för att effektivisera och utvÀrdera den sammantagna operativa förmÄgan hos de ingÄende myndigheterna. Styrgruppen bÀr ansvaret för att utforma och uppdatera FBDs lÄngsiktiga och kortsiktiga mÄl, och dÀrigenom att formulera de projektuppdrag som lÀmnas till projektgrupper inom de tre verksamhetsomrÄdena och att följa upp dessa. Det Äligger Àven styrgruppen att verka för att den myndighetsgemensamma metodiken implementeras pÄ respektive myndighet.


Bild 1: Styrgruppen ansvarar för uppföljning av projektutförande, koordinering av pÄgÄende projekt för att harmonisera, kvalitetssÀkra och verka för implementering av utförandet av metodik frÄn FoU, och slutligen för att den operativa förmÄgan utvÀrderas genom scenariobaserade övningar.Genomförda projekt

De skriftliga rapporterna frÄn projekten gÄr Àven att ladda ner frÄn MSB:s hemsida

Rapport Titel
2009/1 Validering av multiplex realtids PCR för harmonisering av molekylÀr detektion av riskklass 3 bakterier inom FBD
2009/2 Odling och framtagande av referensmaterial för Coxiella burnetii samt PCR ringtest 2009
2009/3 UtvÀrdering av extraktionsrobot 2009
2010/4 Myndighetsövergripande samverkan vid utbrott av smittsamma sjukdomar
2010/5 KvalitetssÀkring av provanalys inom FBD
2010/6 Harmonisering av metodik för detektion av Coxiella burnetii
2011/7 Logistik och analysövning
2011/8 Detektion av Francisella tularensis
2012/9 Harmonisering av metoder för odling av högpatogena bakterier pÄ BSL-3 laboratorium
2013/10 Harmonisering av metoder för odling av högpatogena bakterier pÄ BSL-3 laboratorium: selektivitet och anrikning vid odling av Bacillus
2013/11 Fortsatt kvalitetssÀkring av provanalys inom FBD
2013/12 Detektion av högpatogena bakterier i vatten
2014/13 Övning-avsiktlig spridning av riskklass 3 organism och aktivering av FBD
2014/14 Harmonisering av odling och PCR detektion av Brucella
2014/15 KvalitetssÀkring av realtids-PCR samt laboratoriesÀkerhet för analys av högpatogena bakterier inom FBD
2014 Utveckling av molekylÀrbiologisk diagnostik av hantavirus
2016/16 FörbÀttrad nordisk samverkan inom laboratorieberedskapsomrÄdet
2016/17 KvalitetssÀkring av laboratorieförmÄga
2016/18 Utveckling av beredskapsdiagnostik
2016/19 UtvÀrdering av dekontamineringsprodukter


FBD har gjort en informationsbroschyr om sin verksamhet som Àven finns i en engelsk version.

FBD beskrivs ocksÄ i en artikel pÄ engelska frÄn 2017.

FBDs roll vid utbrott

I mitten av december 2008, nĂ€r mjĂ€ltbrand bröt ut bland boskap i Halland, nyttjades samarbetsavtalet – om Ă€n inte mellan alla myndigheter, sĂ„ mellan de mest berörda. Eftersom det rörde sig om ett utbrott hos djur sĂ„ var SVA den myndighet som hade ansvar för diagnostiken, provhanteringen och provsvaren. Fördelarna med samverkan blev i detta fall tydligt i och med att SMI kunde konfirmera SVA-fyndet om mjĂ€ltbrand redan inom nĂ„gra timmar efter det att SVA hade stĂ€llt frĂ„gan till SMI. Vidare vidarebefordrade SVA jordprover och DNA för VNTR typning och analys till FOI. Samarbetet gav betydande styrka till den utförda diagnostiken, nĂ„got som Ă€r viktigt nĂ€r det gĂ€ller denna typ av sĂ€llan förekommande infektioner. Vidare Ă€r samarbetet inom FBD viktigt för att stĂ€rka kontakterna mellan berörda myndigheter. Samarbetet utgör en bra plattform för diskussioner kring utbrott och analysmetoder men ocksĂ„ kring frĂ„gor rörande biosĂ€kerhet och laboratorierutiner.