Genital herpes simplex-provtagning

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel:Genital herpes simplex-infektionNumera rekommenderas generellt för rutindiagnostik av genital herpes analys med nukleinsyrabaserade metoder som har högre kÀnslighet Àn odling och hög specificitet. Serologisk diagnostik Àr aktuell vid tÀta recidiv dÀr annan metodik utfallit negativt för bekrÀftande av diagnosen och vid utredning av primÀrinfektion. Vid akuta frÄgestÀllningar kan ocksÄ antigenpÄvisning i blÄssekret vara aktuell.


Prov för odlingsdiagnostik av genital herpes

Indikation

Vissa större viruslaboratorier erbjuder fortfarande virusodling frÄn blÄssekret för diagnostik av genital herpes. För optimal kÀnslighet krÀvs adekvat provtagning och transport. Metoden krÀver ett laboratorium med möjlighet att arbeta med cellkulturer och vana att hantera höginfektiöst material. SÄdan diagnostik utförs pÄ de virologiska laboratorierna samt vissa mikrobiologiska laboratorier i landet.


Provtagning

Provtagningsmateriel

Vid förvaring i rumstemperatur förlorar HSV snabbt sin infektiositet, ofta inom ett dygn. Viruset tÄl ej heller intorkning. Transportmedier kan motverka detta och tillhandahÄlls dÀrför för transport av patientprov till laboratoriet.


Provtagningsförfarande

Största mÀngden virus finns i fÀrska blÄsor/sÄr. Ta dÀrför prov frÄn blÄsor eller sÄr i tidigt stadium. BÀst resultat fÄr man inom tre dagar efter sjukdomsdebut men det kan löna sig att ta prov fram till tidpunkten för krustabelÀggning.

Vid provtagningen anvÀnds provtagningspinne av beprövad kvalitet, exempelvis med bomull/rayonarmering eller flockad pinne.

 • BlĂ„sor: VĂ€lj fĂ€rskast möjliga blĂ„sa/or. Ta bort ev. blĂ„stak eller krusta med steril armerad pinne/kanyl eller sprutspets. För provtagningspinnen med lĂ€tt tryck över blĂ„s-/sĂ„rbotten, varvid sĂ„ mycket sekret som möjligt sugs upp och cellmaterial frĂ„n blĂ„sbotten medföljer.
 • SĂ„r: Torka försiktigt bort sekret med steril koksaltlösning. Provtagningspinnen gnuggas med ett visst tryck mot sĂ„rbotten sĂ„ att cellmaterial medföljer.
 • Cervix: Cervixmynningen rengörs ordentligt med steril tork före provtagningen för att minska svamp-/bakteriekontamination. Prov skall tas frĂ„n cylinder-/övergĂ„ngsepitelet i cervixkanalen dĂ€r provtagningspinnen roteras samt frĂ„n eventuella lesioner pĂ„ cervix sĂ„ att sekret och cellmaterial medföljer.

Indikationer för provtagning frÄn cervix föreligger vid cervicit pÄ misstÀnkt herpesbasis samt för att spÄra cervixutsöndring vid vissa frÄgestÀllningar hos gravida kvinnor.

 • Uretra: Rotera provtagningspinne i uretramynningen. Prov tas vid klinisk misstanke om herpesinfektion i denna lokalisation.

Efter provtagning förs provtagningspinnen ned i transportröret (om virocultpinne anvÀnds, förs den ned i plaströret varefter nederdelen av röret pressa ihop sÄ att bomullen fuktas med transportvÀtskan). Prov förvaras i vÀntan pÄ transport vid 4 °C - fryses ej

Provförvaring och transport

Prov bör ej frysas, bÀst sker förvaring i kylskÄp tills transport sker. SÄvÀl egentillverkade som kommersiella transportmedier tillÄter förvaring och transport i rumstemperatur under flera dagar utan större förlust av infektiositet.


Laboratoriediagnostik

Odling pÄ cellkultur. Cytopatogen effekt bedöms i mikroskop. Verifiering med immunofluorescens eller PCR.


Bedömning och svarsrutiner

Positiv odling besvaras Herpesvirus pÄvisat med angivande av typ. Ej anmÀlningspliktig enligt smittskyddslagen.


Prov för nukleinsyrabaserad diagnostik av genital herpes

Indikation

Diagnostik av genital herpes utföres numera rutinmÀssigt med PCR för pÄvisande av HSV 1/HSV 2 i material frÄn genitala sÄr. Metoden har högre kÀnslighet Àn traditionell odling eller antigenpÄvisning och utgör referensmetodik.


Provtagning

Provtagningsmateriel

Kommersiellt provtagningsset för virus. Cytobrush och rör med PCR-buffert eller fysiologisk koksaltlösning.


Provtagningsförfarande

 • BlĂ„sor: VĂ€lj fĂ€rskast möjliga blĂ„sa/or. Ta bort ev. blĂ„stak eller krusta med steril armerad pinne/kanyl eller sprutspets. För den provatgningspinnen med lĂ€tt tryck över blĂ„s-/sĂ„rbotten, varvid sĂ„ mycket sekret som möjligt sugs upp och cellmaterial frĂ„n blĂ„sbotten medföljer.
 • SĂ„r: Torka försiktigt bort sekret med steril koksaltlösning. Provtagningspinnen gnuggas med ett visst tryck mot sĂ„rbotten sĂ„ att cellmaterial medföljer.
 • Cervix: Cervixmynningen rengörs ordentligt med steril tork före provtagningen för att minska svamp-/bakteriekontamination. Prov skall tas frĂ„n cylinder/övergĂ„ngsepitelet i cervixkanalen dĂ€r provtagningspinnen roteras samt frĂ„n eventuella lesioner pĂ„ cervix sĂ„ att sekret och cellmaterial medföljer.

Indikationer för provtagning frÄn cervix föreligger vid cervicit pÄ misstÀnkt herpesbasis samt för att spÄra cervixutsöndring vid vissa frÄgestÀllningar hos gravida kvinnor.

 • Uretra: Rotera provtagningspinne i uretramynningen. Prov tas vid klinisk misstanke om herpesinfektion i denna lokalisation.


Provförvaring och transport

Proverna kan förvaras i rumstemperatur, kyl eller frys. Transport kan ske i rumstemperatur.


Laboratoriediagnostik

PĂ„visande av virus med PCR. Vid positivt utfall samtidig typning av virus.


Bedömning och svarsrutiner

Vid positivt utfall svaras Herpesvirus (typ) pÄvisat. Ej anmÀlningspliktig enligt smittskyddslagen.


Prov för serologisk diagnostik av genital herpes

Indikation

Serologisk diagnostik av genital herpes simplex kan vara aktuell vid frÄgestÀllning primÀr eller recidiverade HSV-infektion. Kongenital/neonatal HSV-infektion. Viral meningit/encefalit. AntikroppspÄvisning (IgG, IgM).


Provtagning

Provtagningsmateriel och provtagningsförfarande

 • Helblod utan tillsats (rör för 7 mL)


Provförvaring och transport

Proverna kan förvaras i rumstemperatur eller kyl. Transporten kan ske i rumstemperatur.


Laboratoriediagnostik

Antikroppsanalys med ELISA-teknik. Western blot-teknik utgör referensteknik för typspecifik antikroppsanalys. Typspecifika antikroppsanalyser avseende HSV finns tillgÀngliga pÄ de flesta virologiska laboratorier.

Bedömning och svarsrutiner

Svaren anges antigen som positivt eller negativt med angivande av typ, men kan ocksÄ anges som högsta positiva spÀdningstiter.

Ej anmÀlningspliktig enligt smittskyddslagen.


Prov för antigendetektion vid diagnostik av genital herpes

Indikation

Aktuellt vid akuta frÄgestÀllningar. Kontakta alltid aktuellt laboratorium inför provtagning.


Provtagning

Provtagningsmateriel

 • Objektglas
 • Lancett, kanyl eller fiberarmerad provtagningspinne.


Provtagningsförfarande

 • BlĂ„smaterial och kornealskrap: Skrapa material frĂ„n blĂ„sbotten med baksidan av ett lancettblad, en kanyl eller fiberarmerad provtagningspinne. AnvĂ€nd objektglas, helst etsad ring eller maskering, markera annars med spritpenna en 50-öringstor ring runt provet. Rulla provtagningspinnen mot objektglaset inom markerat omrĂ„de i en droppe fysiologisk koksaltlösning. Ta minst 2, gĂ€rna flera objektglas. LĂ„t preparaten lufttorka.

Provförvaring och transport

Glasen mÀrks med patientidentitet och provtagningsdatum, och placeras i objektglastransportrör. Glasen fÄr inte lÀggas ihop mot varandra.

Proverna kan förvaras i rumstemperatur eller kyl. Transporten kan ske i rumstemperatur.


Laboratoriediagnostik

AvlÀsning i fluorescensmikroskop


Bedömning och svarsrutiner

Vid positiv bedömning (en enda typisk fluorescerande cell rÀcker) svaras ut: Herpesvirus pÄvisat.

Ej anmÀlningspliktig enligt smittskyddslagen.