Neisseria gonorrhoeae

(Omdirigerad frÄn Gonokocker)
Hoppa till: navigering, sök

Genus Neisseria inom bakteriefamiljen Neisseriaceae innehĂ„ller tvĂ„ genetiskt och morfologiskt nĂ€rbeslĂ€ktade humanpatogena arter, N. gonorrhoeae (gonokocker, GC) som orsakar gonorrĂ© och N. meningitidis (meningokocker, MC) som orsakar meningokockinfektion t.ex. septikemi/meningit. Till genus Neisseria hör Ă€ven ”apatogena” arter som t.ex. N. lactamica, N. sicca, N. subflava, N. mucosa, N. flavescens och N. cinerea. Flertalet av dessa hör till normalfloran i framförallt övre luftvĂ€garna och orsakar sjukdom endast i undantagsfall, t.ex. hos immunsupprimerade.

Neisseria gonorrhoeae beskrivs i följande artiklar