GrundlÀggande fakta om ECDC

Hoppa till: navigering, sök

Artikeln publicerad juli 2010


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar
GrundlÀggande fakta om European Centre for Disease Prevention and Control (Europeiskt Centrum för Förebyggande och Kontroll av Sjukdomar), ECDC

ECDC:s uppdrag

ECDC inrÀttades 2005 för att stÀrka skyddet mot infektionssjukdomar inom EU. ECDC fungerar som ett centrum för information, kunskaper och ÄtgÀrder och bidrar till att stödja och stÀrka alla EU:s institutioner och lÀnder i deras arbete med att pÄvisa, förebygga och kontrollera infektionssjukdomar. I förordningen om ECDC:s inrÀttande anges ECDC:s uppdrag, uppgifter och arbetssÀtt. Dessa kan sammanfattas enligt nedan:

 • ECDC ska fokusera pĂ„ infektionssjukdomar och sjukdomsutbrott av okĂ€nt ursprung.
 • ECDC ska vara ett dynamiskt kompetenscentrum för information och vetenskaplig kunskap om alla aspekter som rör infektionssjukdomar.
 • ECDC ska vara nyskapande och aktivt stödja hela EU och dess medlemsstater i deras arbete för att förbĂ€ttra förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar.

Organisation

 • Verksamt sedan: maj 2005
 • Centrumets sĂ€te: Stockholm, Sverige
 • Direktör: Marc Sprenger
 • Medlemsstater: EU-28 plus EES/EFTA-lĂ€nderna
 • InrĂ€ttandeförordning: Europaparlamentets och rĂ„dets förordning (EG) nr 851/2004
 • Budget: 55 miljoner euro Ă„r 2010
 • Antal anstĂ€llda: 300 (Juni 2010)

Organistaionen Àr baserad pÄ verksamhetens centrala funktioner och i dagslÀget Àr strukturen indelad i fyra tekniska enheter (vetenskaplig rÄdgivning, övervakning, beredskap och ÄtgÀrdsstöd samt hÀlsokommunikation) som stöds av en enhet för administrativa tjÀnster. Ansvaret för övergripande ledning, förvaltning och samordning vilar pÄ direktörens kansli. ECDC har hittills upprÀttat sex sÀrskilda sjukdomsspecifika program som gÄr tvÀrs över de fyra tekniska enheterna;

 • LuftvĂ€gsinfektioner
 • Sexuellt överförbara sjukdomar inklusive HIV och blodburna virus
 • Sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering
 • Antimikrobiell resistens och vĂ„rdsrelaterade sjukdomar
 • Sjukdomar som överförs via vatten och födoĂ€mnen
 • Zoonoser, uppkommande (emerging) och vektorburna sjukdomar.

Styrande organ

 • Som oberoende EU-organ rapporterar ECDC till en styrelse vars medlemmar utses av medlemsstaterna, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Styrelsen utser direktören för ECDC och hĂ„ller honom eller henne ansvarig för centrumets ledning och förvaltning. Styrelsen mĂ„ste ocksĂ„ se till att centrumet utför sitt uppdrag och sina uppgifter i enlighet med inrĂ€ttandeförordningen. Styrelsen godkĂ€nner och övervakar tillĂ€mpningen av ECDC:s arbetsprogram och rĂ€kenskaper, antar dess Ă„rsrapport och bokslut, och agerar pĂ„ det hela taget som centrumets styrande organ. Den sammantrĂ€der minst tvĂ„ gĂ„nger om Ă„ret.
 • En rĂ„dgivande grupp informerar direktören om kvaliteten pĂ„ det vetenskapliga arbete som ECDC utför. Gruppen bestĂ„r av erfarna företrĂ€dare för nationella folkhĂ€lsoinstitut och -organ som utses av medlemsstaterna utifrĂ„n deras vetenskapliga kompetens, samt en folkhĂ€lsorepresentant frĂ„n Europeiska kommissionen. Dessutom kan europeiska vetenskapliga sammanslutningar och grupper i det civila samhĂ€llet skicka observatörer till den rĂ„dgivande gruppen. ECDC:s direktör bjuder in WHO till sina möten för att sĂ€kerstĂ€lla synergi i arbetet. Förutom att stödja ECDC:s vetenskapliga arbete fungerar den rĂ„dgivande gruppen Ă€ven som en mekanism för utbyte av information, sammanstĂ€llning av hĂ€lsoinformation och för att frĂ€mja samarbete pĂ„ folkhĂ€lsoomrĂ„det. Den rĂ„dgivande gruppen sammantrĂ€der minst fyra gĂ„nger om Ă„ret.
 • Senior management team Ă€r en rĂ„dgivande kommittĂ© till direktören och sammantrĂ€der varje vecka. KommittĂ©n bestĂ„r av höga chefer inom ECDC och Ă€r det frĂ€msta forumet för beslutsfattande, strategisk planering och programutveckling, men fungerar ocksĂ„ som ett forum för rĂ„dgivning och samordning av centrumets dagliga verksamhet, inklusive uppföljning av budget- och verksamhetsplaner.
 • ECDC:s behöriga organ Ă€r institutioner och vetenskapliga organ som tillhandahĂ„ller oberoende och teknisk rĂ„dgivning eller kapacitet för Ă„tgĂ€rder inom förebyggande och kontroll samarbetar ECDC med dem under alla sina uppdrag, framför allt nĂ€r det gĂ€ller det förberedande arbetet inför vetenskapliga studier av mĂ€nskliga sjukdomar. Dessa utses av medlemsstaternas regeringar. De erbjuder stöd till ECDC, och pĂ„ samma sĂ€tt yttranden, vetenskapligt och tekniskt bistĂ„nd, insamling av uppgifter, identifiering av uppkommande hĂ€lsorisker och offentliga informationskampanjer.

ECDC:s nÀtverk

ECDC:s nÀtverk bestÄr av följande medlemsstater:

 • De 28 EU-medlemsstaterna
  • Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, NederlĂ€nderna, Polen, Portugal, RumĂ€nien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike
 • EES/EFTA-lĂ€nderna
  • Island, Liechtenstein, Norge

Övriga lĂ€nder som angrĂ€nsar till EU:

 • ECDC har inlett ett samarbete med tre kandidatlĂ€nder
  • Kroatien, Makedonien och Turkiet.

Även andra lĂ€nder som angrĂ€nsar till EU kan komma att involveras i ECDC:s verksamhet. Förhandlingar pĂ„gĂ„r mellan Schweiz och EU i syfte att göra landet delaktigt i ECDC:s arbete.

ECDC:s publikationer

ECDC ger ut en rad publikationer som riktar sig bÄde till experter och till allmÀnheten. De vetenskapliga publikationerna ges endast ut pÄ engelska, medan de publikationer som riktar sig till allmÀnheten ges ut pÄ de 23 officiella EU-sprÄken plus islÀndska och norska.


Lista över infektionssjukdomar som omfattas av ECDC:s vetenskapliga arbete

 • LuftvĂ€gsinfektioner
  • Influensa, tuberkulos, legionellos.
 • Sexuellt överförbara infektioner, inklusive HIV och blodburna virus
  • Klamydia, gonokockinfektioner, hepatit B, hepatit C, HIV och syfilis.
 • Sjukdomar som överförs via vatten och födoĂ€mnen samt zoonoser
  • Campylobacterios, cryptosporidios, infektion med enterohemorragisk Escherichia coli (EHEC), norovirusinfektion, salmonellos, hepatit A och E, listerios, botulism, brucellos, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan överförbar spongiform encefalopati (TSE), shigellainfektion, toxoplasmos, trichinos och yersiniainfektion, mjĂ€ltbrand, kolera, harpest, echinokockos, giardiainfektion, leptospiros.
 • Uppkommande och vektorburna sjukdomar
  • Malaria, Q-feber, chikungunya, hantavirus, dengue och gula febern, West Nile-feber, borrelios, fĂ€stingburen, hjĂ€rninflammation (TBE), pest, svĂ„r akut respiratorisk sjukdom (SARS), smittkoppor, virala hemorragiska febrar, uppkommande/andra sjukdomar med okĂ€nd orsak.
 • Sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering
  • Haemophilus influenzae typ B, mĂ€ssling, meningokockinfektion, pĂ„ssjuka, kikhosta, röda hund, pneumokockinfektioner (invasiva), difteri, tetanus (stelkramp), polio, rabies, rotavirusinfektion, varicella, HPV.
 • SjukvĂ„rdsrelaterade infektioner och antimikrobiell resistens
  • Nosokomiala infektioner, antimikrobiellt resistenta patogener.

För ECDC

Daniel Palm

LĂ€nkar

EDCDs hemsida