Hepatit E virus

Hoppa till: navigering, sök

Artikel publicerad april 2012. InnehÄllet Àr preliminÀrt i vÀntan pÄ konsensusförfarande


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar

och

falldefinitionen Hepatit E


Hepatit E (B17.2)

Etiologi

Hepatit E virus (HEV), elementkod MSHD016752

SmittÀmne

HEV Àr ett icke höljeförsett enkelstrÀngat RNA-virus med en diameter om 27-34 nm. HEV utgör enda medlemmen av slÀktet Hepevirus inom virusfamiljen Hepeviridae och har likheter med virus i familjerna Caliciviridae och Picornaviridae. Genomet bestÄr av cirka 7 200 nukleotider med tre delvis överlappande lÀsramar, ORF 1 till ORF 3 (ORF, open reading frame). ORF 1 kodar för icke-strukturella protein viktiga för replikation och transkription, ORF 2 kodar för kapsidprotein och ORF 3 för ett litet protein med delvis oklar funktion. Fyra olika genotyper, 1 till 4, har identifierats av en och samma serotyp. Genotyperna delas vidare in i subtyper betecknade a-g. Genotyp 1 och 2 infekterar endast mÀnniska och har isolerats i framför allt Asien och Afrika dÀr de Àr endemiska och orsakar stora utbrott. Genotyp 2 har hittills endast isolerats i Mexico och Afrika. Genotyp 3 finns i bÄde endemiska och icke endemiska lÀnder över hela vÀrlden och infekterar förutom mÀnniska ocksÄ svin, vildsvin, hjort och andra dÀggdjur.

HEV Àr svÄrodlat in vitro men kan propageras pÄ hepatocyter frÄn makaker. HEV Àr motstÄndskraftigt för pH-förÀndringar och tÄl dÀrför miljön i mag-tarmkanalen.

Patogenes

HAV-smitta överförs huvudsakligen fekalt-oralt via förorenat dricksvatten. Smitta kan ocksĂ„ ske via otillrĂ€ckligt tillrett kött frĂ„n djur som gris, vildsvin och hjort. Smitta mellan familjemedlemmar kan förekomma, men tycks sĂ€llsynt. I akut skede förekommer viremi med HEV, och parenteral smitta har sporadiskt rapporterats, ocksĂ„ som nosokomial smitta. HEV smittar ocksĂ„ vertikalt mor till barn, sĂ€rskilt under tredje trimestern, dĂ„ smittöverföring förekommer till mer Ă€n 50 % av barnen.

Virus nÄr levern frÄn tarmen via cirkulationen och replikerar i hepatocyterna (levercellerna). Utsöndring till feces sker via gallan, en mindre del utsöndras till blodbanan. Under den akuta sjukdomsfasen infiltreras levern av inflammatoriska celler och omrÄden med nekros av leverceller förekommer.

Klinik

Inkubationsfasen Ă€r 15-60 dagar (i medeltal 40 dagar). Sjukdomen kan variera frĂ„n asymtomatiska fall till fulminant hepatit, och kan inte kliniskt skiljas frĂ„n övriga hepatiter. Okomplicerade fall lĂ€ker som regel inom en mĂ„nad frĂ„n debuten av ikterus. Associerat med HEV Ă€r förekomst av akut fulminant hepatit med Ă„tföljande leversvikt som framför allt drabbar gravida under senare delen av graviditeten. Fulminant hepatit E hos gravida har mortalitet pĂ„ cirka 10-20 %, medan övriga patientgrupper endast sporadiskt drabbas av denna komplikation.

Specifik antiviral behandling finns inte. Det Àr inte kÀnt om det finns livslÄng immunitet efter genomgÄngen infektion.

Epidemiologi

HEV Ă€r spritt över hela vĂ€rlden och vanligt i tropiska lĂ€nder. Det första kĂ€nda epidemiska utbrottet av HEV intrĂ€ffade 1955-56 i New Dehli med 29 000 ikteriska fall, de flesta mellan 15-40 Ă„r. Senare utbrott visar att Ă€ven barn kan drabbas av HEV. Ett antal större utbrott har rapporterats frĂ„n olika hĂ„ll i vĂ€rlden, dĂ€ribland Indien och Kina, norra och centrala Afrika och Mellanamerika dĂ€r HEV förekommer endemiskt. I Indien rapporteras 30-60 % av sporadiska fall av hepatit vara orsakade av hepatit E. Sporadiska fall och mindre utbrott har rapporterats Ă€ven frĂ„n icke-endemiska lĂ€nder, dĂ€ribland USA och flera lĂ€nder i Europa.

Hög förekomst av anti-HEV IgG (upp till drygt 30 %) har pĂ„visats hos friska individer i icke-endemiska lĂ€nder, Ă€ven i Europa. I Sverige Ă€r seroprevalensen för anti-HEV IgG mellan 5 och 9 %, och under perioden 2001-2010 anmĂ€ldes mellan 2-12 fall per Ă„r av hepatit E, majoriteten smittade utomlands. I Sverige finns hepatit E av typ 3. Denna typ ger oftare sjukdom hos personer Ă€ldre Ă€n 40 Ă„r varför oklar hepatit hos personer i denna Ă„ldersgrupp bör undersökas för hepatit E.

Prevention

För nÀrvarande finns inget vaccin tillgÀngligt, men rekombinanta antigenvacciner utvecklas för anvÀndning i endemiska omrÄden.

Provtagning

Hepatit E-infektion pÄvisas rutinmÀssigt med serologi (pÄvisande av IgM anti-HEV och IgG anti-HEV).

Provmaterial

Helblod utan tillsats (≄ 2 mL) eller serum (plasma kan ocksĂ„ anvĂ€ndas).

Provförvaring och transport

Prov bör skickas snabbast möjligt till laboratoriet, men akuttransport Àr inte nödvÀndig. Rumstemperatur under kortare tid Àr acceptabelt, annars i kyl. Serum kan frysas vid lÄngtidsförvaring.

Laboratoriediagnostik

Hepatit E diagnostiseras serologiskt genom pÄvisande av IgM anti-HEV. IgG anti-HEV visar pÄ genomgÄngen infektion. HEV-RNA i serum kan ofta pÄvisas i serum frÄn tredje inkubationsveckan, men försvinner snabbt under den ikteriska fasen. I samband med symtomdebuten kan IgM-antikroppar mot HEV pÄvisas i blodet som indikation pÄ akut hepatit E. IgM-antikropparna försvinner efter mellan 2 veckor och 3 mÄnader. Specifika IgG-antikroppar utvecklas parallellt med IgM-antikropparna men kvarstÄr betydligt lÀngre, ofta upp till flera Är.

Serologi

Specifika antikroppar av IgM och IgG-klass mot HEV kan pÄvisas med olika kommersiella ELISA-kit. Dessa utnyttjar rekombinanta kapsid-antigen som uttrycks av konserverade regioner av ORF2 eller en kombination av ORF2 och ORF3, vilket avsevÀrt förbÀttrat bÄde sensitivitet och specificitet jÀmfört med tidigare generationer av ELISA tester.

Ett antal anti-HEV ELISA finns kommersiellt tillgÀngliga, jÀmförelser visar att dessa Àr tÀmligen likvÀrdiga. HEV-IgM ELISA Àr avsedd för pÄvisande av akut HEV-infektion, medan HEV-IgG ELISA anvÀnds för pÄvisande av genomgÄngen HEV-infektion.

MolekylÀrbiologisk diagnostik

Flera PCR-metoder för att detektera HEV-RNA i feces och blod har beskrivits. Analysen anvÀnds inte rutinmÀssigt för diagnostik i vÄrt land, men kan vara vÀrdefull i utvalda fall.

Svarsrutiner

Text tillkommer

LaboratorieanmÀlan

Hepatit E Àr anmÀlningspliktig enligt smittskyddslagen (2004:168), allmÀnfarliga sjukdomar.

AnmÀls enligt gÀllande falldefinitioner

Referensfunktioner

Diagnostik av HEV-antikroppar och HEV-RNA utförs för nÀrvarande (2012) vid Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

REFERENSER

  • SK Panda et al. Hepatitis E virus. Rev Med Virol 2007;17:151-180
  • Tahk H, Lee MH, Lee KB, Cheon DS, Choi C. Development of duplex RT-PCR-ELISA for the simultaneous detection of hepatitis A virus and hepatitis E virus. J Virol Methods. 2011 Jul;175(1):137-40.
  • Gyarmati P, Mohammed N, Norder H, Blomberg J, BelĂĄk S, WidĂ©n F. Universal detection of hepatitis E virus by two real-time PCR assays: TaqMan and Primer-Probe Energy Transfer. J Virol Methods. 2007 Dec;146(1-2):226-35.