Hud och mjukdelar: Provtagning-praktiskt utförande

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsföteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ

Se ocksÄ Hud och mjukdelar: Provtagning-allmÀnt


Provtagning-praktiskt utförande

Hudochmjuktabell5.jpg


AllmÀn odling

Sekret frÄn öppen provlokal

 • Analysprincip
  • Aerob och anaerob odling (undantag se AnmĂ€rkningar)
 • Provtagningsmateriel
  • Anaerob transportflaska,
  • Provtagningsset med kolat transportmedium,
  • Sterilt rör.
 • Provtagning, utförande
  • SĂ„r: Prov ska tas frĂ„n lesionskanten och inte ytligt eller frĂ„n exsudatet efter-som det innehĂ„ller en tillblandning av den normala floran vilket försvĂ„rar diagnostiken pĂ„ laboratoriet och kan ge missvisande resultat. TvĂ€tta bort exsudat med sterilt vatten. Pinnprov kan anvĂ€ndas. Snurra provtagningspinnen i botten av skadan. Stoppa ner pinnen i transportmediet.
  • Fistlar: TvĂ€tta bort exsudat med sterilt vatten. Prov ska tas frĂ„n djupet, helst aspirerat prov via kateter, vilket sĂ€tts till anaerob transportflaska. Om detta inte Ă€r möjligt, kan pinnprov anvĂ€ndas med reservation enligt ovan.
 • Förvaring/ Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet fĂ„r ej frysas.

AnmÀrkningar Normalt odlas ej anaerobt frÄn: Follikulit, Furunklar/karbunklar, Impetigo, Bullös impetigo, Ritters sjukdom (SSSS), Ektyma, Erysipelas, Erysipeloid, Puerperal mastit, Dakrocystit, Toxic shock syndrome (TSS), Infektioner i penis, prostatit, epididymit, bakteriell orkit, vagina, venösa bensÄr, brÀnnskador, OkÀnd/Ingen diagnos samt sÄr utan nÀrmare specifikation pÄ remissen.


Sekret frÄn sluten provlokal med förvÀntad polymikrobiell floratyp

Abscess, cellulit, pilonidalcysta, ”pus i buk”, galla, peritonealvĂ€tska, pleuravĂ€tska

 • Analysprincip
  • Aerob och anaerob odling
 • Provtagningsmateriel
  • Anaerob transportflaska.
  • Provtagningsset med kolat transportmedium.
  • Sterilt rör.
 • Provtagning, utförande
  • Anaerob transportflaska: Desinficera huden. Aspirera material och sĂ€tt detta till transportflaskan.
  • Provtagningsset med kolat transportmedium (kan anvĂ€ndas om provet tas under sterila förhĂ„llanden): Desinficera huden. Incidera skadan. Snurra provtagningspinnen i botten av skadan. Stoppa ner pinnen i transportmediet.
  • Sterilt rör: Desinficera huden. Aspirera material och sĂ€tt detta till transportkĂ€rlet.
 • Förvaring/Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet fĂ„r ej frysas.


Normalt sterila kroppsvÀtskor med förvÀntad monomikrobiell floratyp

AmnionvÀtska, ascites, ledvÀtska, perikardvÀtska, synovialvÀtska (bursa)

 • Analysprincip
  • Aerob och anaerob odling
 • Provtagningsmateriel
  • Aerob + Anaerob blododlingsflaska.
  • Sterilt rör utan tillsatser, om direktmikroskopi önskas.
 • Provtagning, utförande
  • Desinficera huden om perkutan provtagning.
  • Aspirera eller incidera och ta material och sĂ€tt detta till transportkĂ€rlet.
 • Förvaring/Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet fĂ„r ej frysas.


Fast vÀvnad, biopsi; ej kroppseget material

(kÀrlkatetrar, skruvar, implantat), förvÀntad monomikrobiell flora

 • Analysprincip
  • Aerob och anaerob odling.
 • Provtagningsmateriel
  • FA- buljong.
  • Sterilt rör utan tillsatser.
 • Provtagning, utförande
  • Desinficera huden. Ta material och sĂ€tt detta till buljongröret under sterila betingelser.
 • Förvaring/Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet fĂ„r ej frysas.


Fast vÀvnad, obduktionsmaterial; ej kroppseget material (spiral, drÀnage), förvÀntad polymikrobiell flora

 • Analysprincip
  • Aerob och anaerob odling, dessutom förlĂ€ngd odling vid spiral
 • Provtagningsmateriel
  • Sterilt rör, behĂ„llare.
 • Provtagning, utförande
  • Placera materialet i röret/behĂ„llaren.
 • Förvaring/Transport
  • Förvaras och transporteras kylt, 2 – 8 °C . Provet fĂ„r ej frysas.


CAPD (PD)- dialysvÀtska

 • Analysprincip
  • Aerob, anaerob odling, svampodling
 • Provtagningsmateriel
  • TransportkĂ€rl
  • 2 st 50 mL centrifugrör.
  • Aerob + Anaerob blododlingsflaska.
 • Provtagning, utförande
  • Desinficera pĂ„sen. Aspirera material och sĂ€tt detta till var sitt centrifugrör.
 • Förvaring/Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet fĂ„r ej frysas.


AnmÀrkning Aerob samt anaerob blododlingsflaska anvÀnds med gott resultat vid bakteriologiska laboratorier. Sammanlagt har 2x10 mL prov tagits vid varje provtagningstillfÀlle.


Sekret frÄn cervix, vulva, vagina

 • Analysprincip
  • Aerob odling.
 • Provtagningsmateriel
  • Provtagningsset med kolat transportmedium.
 • Provtagning, utförande
  • Cervix: Snurra provtagningspinnen i cervixkanalen. Stoppa ner pinnen i transportmediet.
  • Vulva, vagina: Snurra försiktigt provtagningspinnen pĂ„ slemhinnan. Stoppa ner pinnen i transportmediet.
 • Förvaring/ Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet fĂ„r ej frysas.

AnmÀrkningar Speciell provtagning för N. gonorrhoeae, C. trachomatis. Odling pÄ prov frÄn vagina eller vulva kan vara indicerat hos prepubertala flickor samt vid svampfrÄgestÀllning.

II Speciell odling

GBS-odling-övervakningsodling

 • Provtyp
  • Sekret vagina (introitus) och rektum.
 • Provtagningsmateriel
  • Provtagningsset med kolat transportmedium x 2.
 • Provtagning, utförande
  • Ta prov frĂ„n introitus vaginae respektive rectum med var sitt pinnprov. Stoppa ner pinnen i var sitt transportmedium. BegĂ€r GBS-odling pĂ„ remissen.
 • Förvaring/Transport
  • Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet fĂ„r ej frysas.


Specifik odling

Actinomyces spp, Bartonella spp, Borrelia spp, Clostridium tetani, Corynebacterium diphtheriae, Leptospira spp, Nocardia spp, Streptobacillus moniliformis, Bacillus anthracis, Brucella spp, Burkholderia mallei/pseudomallei, Francisella tularensis, Rickettsia spp, Yersinia pestis,

 • Provtyp. Provtagningsmateriel.
  • Varierande, se Agens associerade med specifika
 • Provtagning
  • sjukdomstillstĂ„nd respektive Klass 3 organismer.
 • Förvaring/Transport
  • Specifik odling
   • MRSA, VRE, multiresistenta gramnegativa stavar
   • Provtyp.
   • Provtagningsmateriel.
   • TransportkĂ€rl. Varierande, se www.srga.org
   • Provtagning, utförande.
   • Förvaring/Transport.
  • Specifik odling;
   • Sexuellt överförbara sjukdomar
   • Provtyp.
   • Provtagningsmateriel.
   • TransportkĂ€rl. Varierande, se referensmetodik I 6.
   • Provtagning, utförande.
   • Förvaring/Transport.


III Mikroskopi

Direktmikroskopi

GramfÀrgning, AkridinorangefÀrgning

 • Provtyp
  • Sekret,VĂ€vnad.
 • Provtagningsmateriel
  • Objektglas.
  • Anaerobt transportkĂ€rl.
  • Steril behĂ„llare utan tillsatser.
 • Provtagning, utförande

Ta prov enligt respektive provlokal och applicera materialet pÄ objektsglaset. Alternativt kan materialet skickas till laboratoriet i transportmedium eller sterilbehÄllare.

 • Förvaring/Transport

Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Provet fÄr ej frysas.

BetrÀffande diagnostik av bakteriell vaginos inklusive gramfÀrgning av vaginalutstryk se I 6.


Transport

För transportanvisningar hÀnvisas till Packa provet rÀtt pÄ FolkhÀlsomyndighetens hemsida.