Icke inhemska virala infektioner

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemet

och

Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar och falldefinitionen virala meningoencefaliter


Icke inhemska virala infektioner

Det finns ett mycket stort antal artropodburna (stickmyggor, sandmyggor, fÀstingar) och gnagarburna virus som orsakar CNS -infektioner hos mÀnniska. Flera av dessa virus orsakar ett brett spektrum av symtom dÀr encefalit kan vara en mer eller mindre vanlig komponent. Nedan lÀmnas exempel pÄ tropiska virusinfektioner dÀr encefalit Àr en dominerande del av sjukdomsbilden.

Som vid all diagnostik av icke inhemska infektionssjukdomar Àr anamnesen mycket viktig. Var har patienten vistats och nÀr? Myggbett, fÀstingbett? Vilka vaccinationer har patienten erhÄllit (TBE-, japansk encefalit- eller gula febemvaccin)? 1 tabell 14 anges geografisk lokalisation av arbovirus som engagerar CNS. Ingen av dessa tillhör gruppen hemorragiska febrar.

Arenavirus

Bland arenavirusfamilj ens medlemmar finns lymfocytisk choriomeningit (LCM)-virus. LCM-virus bÀrs av gnagare. MÀnniska kan smittas sÄvÀl av vilda gnagare som nÀr smitta drabbat laboratoriedjur eller husdjur (ffa mus, hamster).

Diagnostiken baseras pÄ serologi hos patienter samt virusisolering frÄn gnagare.


Bunyavirus

I familjen bunyavirus finns bl a den kaliforniska encefalitgruppens virus. Dessa virus sprids till mÀnniska frÄn stickmyggor. Flera sjukdomsframkallande virus finns i denna grupp, t ex La Crosse-virus i USA. Inkoovirus Àr ett kaliforrnskt encefalitvirus som Àr mycket vanligt i Nordeuropa inklusive Sverige. MÀnniskor infekteras ofta. Det Àr dock oklart om den virusvariant som finns i Skandinavien orsakar sjukdom hos mÀnniska.

Diagnostiken Àr serologisk.

Togavirus

Eastern equine encephalitis (EEE), Western equine encephalitis (WEE) och Venezuelan equine encephalitis (VEE) Àr myggburna sjukdomar som orsakas av virus i togavirusfamiljen, och som alla finns pÄ den amerikanska kontinenten.

Diagnostiken för dessa tre Àr ocksÄ serologisk.


Flavivirus

Japansk encefalit i Sydostasien och St Louis-encefalit (SLE) i USA sprids med stickmyggor. Murray Valley-encefalit sprids pÄ samma sÀtt i Australien, medan Kyasanur Forest disease sprids med fÀstingar i Indien.

Diagnostik: I flavivirusfamiljen finns en uttalad serologisk korsreaktion mellan olika virus, vilket ger stora diagnostiska problem. En helt sÀker diagnos avseende etiologiskt agens kan dÀrför oftast endast fÄs genom virusisolering. Eftersom diagnostiken oftast sker med hjÀlp av serologi mÄste uppgifter om tidigare vaccination och uppgifter om var patienten kan ha smittats vÀgas in nÀr sannolik diagnos stÀlls. NÀr diagnosen Àr viktig av kliniska eller epidemiologiska skÀl kan mer arbetskrÀvande tester sÄsom neutralisationstest och virusisolering göras.

Diagnostik av tropiska CNS-infektioner Àr fÄtalsdiagnostik och finns dÀrför bara pÄ centrallaboratorienivÄ. En fyllig anamnes pÄ remissen Àr mycket angelÀget. Serologiska analyser fordrar i regel akut- och konvalescentserum. Blodprov bör sÀndas oseparerade till FolkhÀlsomyndigheten eftersom viss smittrisk vid hantering kan förekomma. Behandlande lÀkare och lokala laboratorier uppmanas kontakta FolkhÀlsomyndigheten för att diskutera provtagningsförfarande nÀr virusisolering Àr aktuell.

Arbrovirus

CNStabell14.jpg


Laboratorierapportering

Meningoencefalit orsakad av nÄgot av dessa agens Àr anmÀlningpliktiga, se falldefinitionen virala meningoencefaliter

Referensfunktioner

Enligt virologisk R-lista

REFERENS

  • Textbook of human virology, RB Beishe (ed), 2nd ed Mosby Year book, St Louis 1991.