Intestinala protozoer (Tarminfektioner)

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Tarminfektioner, 2:a upplagan 2002

och Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Intestinala protozoer

Inledning

De viktigaste parasitÀra orsakerna till diarré Àr infektioner orsakade av Entamoeba histolytica och Giardia intestinalis. Diarré kan ocksÄ orsakas av ett flertal andra protozoer t.ex. Cryptosporidium parvum och Cyclospora cayetanensis samt av microsporidia. Taxonomin, speciellt för protozoer, Àr komplex och under stÀndig omvÀrdering. Som en vÀgledning för lÀsaren presenteras i tabell 22 ett förenklat taxonomiskt schema dÀr Àven vardagsnamn Àr insatta.

Vissa maskar (omnÀmnda i tabell 23) Àr ocksÄ relaterade till tarmsymtom.

Vid protozoinfektioner orsakade av E. histolytica och G. intestinalis dominerar trofozoitformen vid kraftig diarré. Cyststadiet blir vanligare och trofozoiterna försvinner allteftersom avföringen blir fastare (Fig 14). Som rutinmetod för pÄvisande av cystor och maskÀgg anvÀnds formalin/etylacetat-koncentrering. Med denna metod pÄvisas dock ej trofozoiter. För trofozoitpÄvisning mÄste provet antingen granskas i direkt anslutning till provtagningen (fÀrskprov) eller fixeras i specialfixativ och permanentfÀrgas.


Fecesfigur14.jpg


DÄ mÄnga parasiter utsöndras intermittent rekommenderas upprepad provtagning vid kvarvarande kliniska besvÀr (se referenser). Ett schema med anvisningar rörande val av undersökningsmetod, provmaterial och rekommenderat antal prov presenteras i bilaga "Mikroskopisk pÄvisning av intestinala parasiter".

REFERENSER

  • Cartwright CP. Utility of multiple-stool-specimen ova and parasite examinations in a high-prevalence setting. J Clin Microbiol 1999;37:2408-2411.
  • Hiatt RA, Markell EK, Ng E. How many stool examinations are necessary to detect pathogenic intestinal protozoa? Am J Trop Med Hyg 1995;53:36-39
  • Marti H, Koella JC. Multiple stool examinations for ova and parasites and rate of false-negative results. J Clin Microbiol 1993;31:3044-3045.