Isospora belli

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel, publicerad mars 2012.


Till innehÄllsförteckngen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik ochTarminfektioner


Isospora belli (Cystoisospora belli1)

1BenÀmningen Cystoisopora belli har de senaste Ären börjat anvÀndas synonymt med Isospora belli.

SmittÀmne

Isospora belli Àr en intracellulÀr protozo som, liksom Cryptosporidium och Cyclospora , rÀknas till koccidierna. Ett flertal andra Isospora-species förekommer hos dÀggdjur, men mÀnniska Àr den enda kÀnda vÀrden för Isospora belli.

Livscykel

Smitta sker genom intag av sporulerade (infektiösa) oocystor. Dessa excysterar i tunntarmen och de frigjorda sporozoiterna penetrerar epitelcellerna. Den intracellulÀra livscykeln pÄminner om den som ses vid kryptosporidios men i motsats till Cryptosporidium kan Isospora gÄ djupare in och invadera lamina propria. Det Àr oklart pÄ vilket sÀtt Isospora-organismerna Ästadkommer slemhinne-lesioner. Av de fÄ patientbiopsier som har studerats har flertalet visat varierande grad av slemhinneförstörelse. Eosinofila celler har observerats i stort antal i lamina propria. De oocystor som utsöndras med feces Àr i regel osporulerade, d.v.s. icke infektiösa.

Symtom och klinisk bild

Experimentell Isospora-infektion har visat en inkubationstid pÄ ca Ätta dagar. Symtomen inkluderar tunn oblodig diarré, steatorré, feber, illamÄende, krÀkningar, intorkning och viktminskning. Eosinofili kan förekomma. Obehandlad kan sjukdomsförloppet bli lÄngdraget. Immunsupprimerade, speciellt aids-patienter, fÄr liknande men i regel allvarligare symtom. Disseminerad isosporiasis finns beskriven hos aidspatienter.

Epidemiologi

Infekterade individer utsöndrar oocystor med feces. I motsats till Cryptosporidium Àr oocystorna inte infektiösa omedelbart efter utsöndring vilket gör person till person-smitta sÀllsynt. Sporuleringen tar ett till tvÄ dygn och resulterar i mogna infektiösa oocystor med tvÄ sporocystor. Dessa för smittan vidare via infekterad föda eller vatten. Isospora belli förekommer frÀmst i tropiska och subtropiska delar av vÀrlden och Àr endemisk i delar av Sydamerika, Afrika och Sydostasien. I Sverige upptÀcks ett fÄtal importfall per Är.

Provtagning och transport

Provmaterial

Fecesprov

Provtagningsföreskrifter

Se provtagningsföreskrifter

Förvaring/transport

Inga speciella krav

Laboratoriediagnostik

AllmÀnt

Isospora belli diagnosticeras genom mikroskopisk pÄvisning av oocystor i feces. Vanligen upptÀcks oocystor i samband med undersökning av cystor och maskÀgg efter formalin/etylacetat-koncentrering utan att Isospora specifikt efterfrÄgats.

Referensmetodik

Vid specifik Isospora-frÄgestÀllning utförs mikroskopi av koncentrationsprov (PAR 01) samt modifierad Ziehl-Neelsen-fÀrgning (PAR 02). Granskning av vÄtpreparat bör ske med vÀl avblÀndat ljus, dÄ oocystorna Àr mycket skira och lÀtta att förbise.

Morfologiska kriterier

Oocystorna Àr ovala, ca 20-33 x 10-19 ”m. FÀrsk feces innehÄller vanligen omogna oocystor med en hopdragen sporont eller eventuellt ett sporoblast-stadium med tvÄ celler. Mogna oocystor (innehÄllande tvÄ sporocystor med vardera fyra sporozoiter) kan ses i ofixerad feces som fÄtt stÄ minst ett dygn efter provtagning. Med Ziehl-Neelsen-fÀrgning fÀrgas oocystvÀggen och innehÄllet i varierande grad. Fynd av Charcot-Leyden-kristaller har rapporterats i samband med Isospora belli.

Isospora belli-oocystor, Ziehl-Neelsen fÀrgning. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet
.

FörvÀxling kan ske med olika murkelsporer vars form och storlek pÄminner nÄgot om Isospora-oocystor.

Kvalitetskontroll

Isospora belli-oocystor ingÄr UK-NEQAS feces-utskick.

Svarsrutiner

Oocystor av Isospora belli pÄvisade/ej pÄvisade.

Övriga diagnostiska metoder

Isospora belli. Autofluorescerande oocysta. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet
  • Autofluorescens

Isospora-oocystor autofluorescerar och lyser intensivt blÄtt vid 330-380 nanometer. Det Àr en enkel metod med hög kÀnslighet, men förutsÀtter att rÀtt utrustning finns tillgÀnglig (Bialek et al 2002).

  • PCR

Realtids-PCR finns beskriven (ten Hove et al 2008).

Laboratorierapportering

Isospora belli Àr inte anmÀlningspliktig enligt smittskyddslagen.

LitteraturhÀnvisningar

  • Lindsay D, Dubey JP, Blagburn BL. Biology of Isospora spp from humans, nonhuman primates, and domestic animals. Clin Microbiol Rev 1997;10:19-34.
  • Bialek R, Binder N, Dietz K, Knobloch J, Zelck UE. Comparison of autofluorescence and iodine staining for detection of Isospora belli in feces. AmJ Trop Med Hyg. 2002 Sep;67(3):304-5.
  • ten Hove RJ, van Lieshout L, Brienen EA, Perez MA, Verweij JJ. Real-time polymerase chain reaction for detection of Isospora belli in stool samples. Diagn Microbiol Infect Dis. 2008 Jul;61 (3):280-3.