Jästsvamp vid UVI-diagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


Bakgrund Referensgruppen har sammanställt ett förslag till artbestämning av urinisolat i rutindiagnostik. Det bygger på att utodling sker på CLED- och blodagar. Förslaget utgår från arbeten utgivna av Referensgrupperna för Enterobacteriaceae, stafylokockdiagnostik och till viss del Referensgruppen för glukosnonfermentativa gramnegativa stavar.

Syftet är att ange minimikriterier för positiva fynd och användbara tilläggskriterier vid UVI-diagnostik.

Metoder använda vid identifiering

För utförlig beskrivning av diagnostiska hjälpmetoder för den laborativa urindiagnostiken hänvisas till befintlig upplaga av ASM Manual of Clinical Microbiology. Där beskrivs exempelvis CAMP-test, DNas-test, Galla-eskulin, Gramfärgning, KIA, NaCl-buljong, TSI, Indoltest, Spottest indol’, Katalastest, Koagulastest, Optochintest, Oxidastest, Kovacs, Serumtest, VogesProskauertest.

F√∂r spottest indol kr√§vs tillsats av L-tryptofan i blodagarn (l√§mplig m√§ngd √§r 10 mL 1 % L-tryptofanl√∂sning till en liter blodagarbas). Spotest indol b√∂r utf√∂ras med DMACA-reagens (p-dimetylaminocinnamaldehyd) eftersom detta √§r den k√§nsligaste metoden. Se √§ven Barrow GI, Feitham RKA, Manual for identification of medical bacteria. Cambridge: Cambridge university press 1990, sid. 36 f√∂r diskussion ang. indoltest, r√∂r.

Jästsvamp

Minimikriterier: typiskt koloniutseende, svamp vid mikroskopi.

Andra egenskaper:

  • konvexa, torra kolonier med j√§mn kant (efter l√§ngre inkubering ibland stj√§rnformiga), vid riklig v√§xt j√§stlukt.
  • mikroskopi: grampositiva, stora, ovala celler ibland med knoppning.
  • serumtest positiv = C. albicans.
  • serumtest negativ = j√§stsvamp ospecificerad.

Vid misstanke på Cryptococcus neoformans eller annan kliniskt relevant jästsvampinfektion är vidare typning motiverad. För vidare diagnostik hänvisas till I10 Svampinfektioner.