KEMOTERAPI VID MYKOTISKA √ĖGONINFEKTIONER

Hoppa till: navigering, sök

Till inneh√•llsf√∂rteckningen f√∂r Referensmetodik:√ĖgoninfektionerKemoterapi vid mykotiska ögoninfektioner

Resistensbestämning mot antifungala medel kan ge ledning för terapival vid keratit/endoftalmit. Man vet dock ofta erfarenhetsmässigt vilka medel som är effektiva. En sammanfattning av aktuella medel ges i tabell 9 nedan.

Polyenantibiotika

Polyener är t ex pimaricin, amfotericin B och nystatin. Dessa medel har god effekt mot de flesta svampar men är svårlösliga i vatten och penetrerar ögat dåligt, varför endast ytliga infektioner nås med behandlingen.

  • Pimaricin (natamycin) har brett spektrum, kan v√§rmesteriliseras och orsakar f√∂ga irritation. 5-procentiga droppar finns som licenspreparat. Vid Fusarium-keratiter har natamycin visats vara √∂verl√§gset amfotericin B.
  • Amfotericin B har h√∂g in vitro aktivitet mot m√•nga aktuella svampar men kliniska studier har visat att natamycin eller itrakonazol ofta √§r √∂verl√§gsna i effekt, t ex vid Aspergillus-keratit. Toxicitet och d√•lig penetration begr√§nsar nyttan av amfotericin B vid √∂goninfektioner f√∂r behandling av ytlig √∂gonmykos och mediet uppges dessutom vara mycket lokalirriterande.


  • Nystatin som liniment eller droppar kan ges vid j√§stkeratit, s√§rskilt Candida-keratit.

Azoler

  • Klotrimazol kan anv√§ndas f√∂r lokal behandling av Aspergillus-keratit, och har effekt mot Candida. D√§remot √§r substansen ineffektiv mot keratit med Fusarium spp.
  • Mikonazol anv√§nds ocks√• lokalt som 3-procentig salva (licenspreparat) mot tr√•dsvampkeratit och har √§ven getts subkonjunktivalt. In vitro √§r aktiviteten mot Fusarium l√•g, men drogen kan √§nd√• ha klinisk effekt.
  • Ekonazol i 1 procent oleum arachidis eller som √∂gonsalva har anv√§nts mycket f√∂r behandling av Aspergillus- och Cladosporium-keratiter. Aktiviteten in vitro mot F. solani och andra Fusarium spp. √§r god. Substansen kan orsaka irritation i √∂gat.
  • Ketokonazol finns √§ven f√∂r oralt bruk men mesta erfarenheten kommer fr√•n lokalbehandling. Vid oralt bruk uppkommer h√∂ga koncentrationer i kornea. Lokal behandling med 2 procent suspension (i 4.5 procent borsyral√∂sning och med metylcellulosa f√∂r √∂kad viskositet) har varit effektiv f√∂r behandling av Aspergillus- och Fusarium-keratiter. Man kan kombinera oral och lokal behandling med 1- till 2-procentiga beredningar.
  • Itrakonazol har visats vara signifikant effektivare √§n ketokonazol eller amfotericin B vid sv√•r aspergilluskeratit. √Ąven vid sv√•r aggressiv fusariumkeratit har resultaten med itrakonazol varit goda. Oral terapi (100-200 mg dagligen) kan med f√∂rdel kombineras med lokal behandling med 1-procentig l√∂sning. Itrakonazol √§r sannolikt att f√∂redra framf√∂r andra medel ffa vid tr√•dsvamporsakad keratit men √§ven vid annan svampkeratit, eftersom det kan ges lokalt och generellt med sm√• biverkningar och har god effekt p√• de allra flesta m√∂gel och p√• j√§stsvampar.
  • Flukonazol har h√∂g vattenl√∂slighet och penetrerar v√§l till v√§vnader. Vid j√§stsvampinfektioner i √∂gat √§r h√∂gdosbehandling med flukonazol ett attraktivt alternativ. Candida albicans √§r i princip k√§nslig medan C. krusei och C. glabrata √§r mindre k√§nsliga f√∂r flukonazol, varf√∂r resistensbest√§mning √§r viktig. M√∂gel √§r i regel mindre k√§nsliga f√∂r flukonazol √§n f√∂r itrakonazol.

Pyrimidiner

  • 5-fluorocytocin (flucytosin) anv√§nds ensamt eller i kombination med amfotericin B vid generaliserade mykoser. I den m√•n mykotisk endoftalmit √§r ett led i allm√§n svampinfektion har flucytosin sin plats √§ven i behandling av endoftalmiten.

Vid traumatisk eller postoperativ jästsvampinfektion i ögat kan generell behandling med flucytosin i kombination med andra medel bli aktuell.Penetration till vävnader är god men effekten på mögelsvamp dålig.

Tabell 9. Kemoterapi vid svampinfektioner

Medel Lokalt Systemiskt Jäst Mögel Beredning
Pimaricin X - X X (Fusarium) 5 % l√∂sning, licens
Amfotericin B X (X) X X 0,1 % l√∂sning
Nystatin X - X - Liniment
Klotrimazol X - X X (Aspergillus, Fusarium) -
Mikonazol X - - X 3 % salva
Ekonazol X - - X 1 % i ol arachid
Ketokonazol X (X) (X) X 2 % susp
Itrakonazol X X X X -
Flukonazol X X X - -
Flucytosin - X X - -