Klamydia inklusive lymfogranuloma venereum-epidemiologi

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel: Klamydia

Huvudartikel: Lymfogranuloma venereum


Klamydia inklusive lymfogranuloma venereum

Nationell klamydiadiagnostik och allmÀnt utbredd diagnostik har i Sverige förekommit sedan mitten av 1980-talet. Alla C. trachomatis-infektioner Àr anmÀlningspliktiga enligt smittskyddslagen sedan 1988 och innebÀr bland annat att undersökning och behandling Àr kostnadsfri samt att smittspÄrning Àr obligatorisk. UngefÀr samtidigt etablerades lÀttillgÀngliga ungdomsmottagningar över hela landet och omfattande provtagning infördes pÄ asymtomatiska personer, frÀmst kvinnor.

Klamydiafigur10.jpg

Trots ökande provtagning under 1980-talets slut minskade antalet klamydiafall och den minskande förekomsten in pĂ„ 1990-talet tolkades som att de massiva insatserna gett önskat resultat. Sedan 1997 har dock antalet pĂ„visade klamydiafall ökat oavbrutet. (Fig.10) Denna ökning tillskrivs huvudsakligen ett ökat riskbeteende, speciellt hos unga mĂ€nniskor (1) och kan till viss del förklaras av minskad respekt för HIV-infektioner. En alternativ förklaringsmodell till ned/uppgĂ„ng av klamydiainfektioner har framförts (2). Ökningen av klamydiainfektioner i Sverige Ă€r likartad med flera andra europeiska lĂ€nder, som satsat mindre resurser mot klamydiainfektioner (3). DĂ€rför har den ”svenska modellen” ifrĂ„gasatts och nya strategier Ă€r nödvĂ€ndiga.

Av de cirka 500 000 Ă„rliga klamydiatesterna kommer cirka en fjĂ€rdedel frĂ„n mĂ€n, dvs det Ă€r svĂ„rt att nĂ„ denna grupp. MĂ€nnen utgör dock drygt 40 % av alla pĂ„visade fall, vilket beror pĂ„ den obligatoriska smittspĂ„rningen som Ă€r orsak till provtagning i cirka 45 % av alla pĂ„visade klamydiafall hos mĂ€n.

Provtagning av kvinnor Ă€r omfattande och berĂ€knas i mĂ„nga lĂ€n nĂ„ en tĂ€ckningsgrad av >30 % av alla kvinnor/Ă„r i Ă„ldersgruppen 15-29 Ă„r (rapport till Socialstyrelsen, Löfdahl, Blaxhult, Herrmann 2007). I Sverige och utomlands diskuteras ”screening” för klamydia. NĂ„got organiserat screeningprogram dĂ€r mĂ€nniskor kallas till provtagning i likhet med cancerscreening har dock aldrig funnits. Provtagningens omfattning har dĂ€rför varit otillrĂ€cklig för att Ă„stadkomma en minskning av antalet fall. Mer riktad provtagning till riskgrupper har Ă€ven diskuterats. En avgörande anledning till att klamydiainfektioner anses vara samhĂ€llsfarlig Ă€r risken för komplikationssjukdomar som salpingit, ektopisk graviditet och infertilitet. Antalet registrerade komplikationssjukdomar har dock inte ökat de senaste Ă„ren som man förvĂ€ntat.

År 2006 upptĂ€cktes en ny genetisk variant av C. trachomatis som undgĂ„tt detektion med vanligen förekommande detektionssystem (4). Detta orsakade en falsk nedgĂ„ng i antalet pĂ„visade klamydiafall under 2005 och 2006 dĂ„ flera tusen falskt negativa tester utfördes (5).

Bland mÀn som har sex med mÀn (MSM) upptÀcktes ett utbrott av LGV i Holland 2004. Denna variant av C. trachomatis ger invasiva infektioner som obehandlad kan ge allvarliga komplikationer. I Sverige pÄtrÀffades fyra fall under 2004-2005 och en retrospektiv studie visade att de endast utgjorde enstaka importfall (6). Under 2006 pÄvisades ett LGV-fall, men 2007 upptÀcktes 16 fall, flera utan internationella kontakter. LGV kan dÀrför befaras vara endemisk i Sverige, men Àr hitttills begrÀnsad till en mindre grupp av MSM med högt riskbeteende.REFERENSER

  • 1. Herlitz C. HIV och AIDS i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmĂ€nheten 1987-2007. Stockholm: Socialstyrelsen; 2008.
  • 2. Brunham RC, Pourbohloul B, Mak S, White R, Rekart ML. The unexpected impact of a Chlamydia trachomatis infection control program on susceptibility to reinfection. J Infect Dis. 2005 Nov 15;192(10):1836-44.
  • 3. Low N, Cassell JA, Spencer B, Bender N, Martin Hilber A, van Bergen J, Andersen B, Dubois-Arber F, Herrmann B, Stepenson J. Screening for Chlamydia. Review in Europe, project SCREen: final report. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control 2008.
  • 4. Ripa T, Nilsson PA. A Chlamydia trachomatis strain with a 377-bp deletion in the cryptic plasmid causing false-negative nucleic acid amplification tests. Sex Transm Dis. 2007 May;34(5):255-6.
  • 5. Herrmann B, Törner A, Low N, Klint M, Nilsson A, Velicko I, Söderblom T, Blaxhult A. Emergence and spread of Chlamydia trachomatis variant, Sweden Emerg Infect Dis 2008 14: 1462-1465.
  • 6. Klint M, Lofdahl M, Ek C, Airell A, Berglund T, Herrmann B. Lymphogranuloma venereum prevalence in Sweden among men who have sex with men and characterization of Chlamydia trachomatis ompA genotypes. J Clin Microbiol. 2006 Nov;44(11):4066-71.