Klinisk kemisk diagnostik vid misstÀnkt CNS-infektion

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemet


Klinisk kemisk diagnostik vid misstÀnkt CNS-infektion

Inget diagnostiskt test kan med sÀkerhet utesluta förekomst av bakteriell meningit.

Nedan följer en redogörelse av utfallet för de vanligaste i rutin anvÀnda Csv-undersökningarna (Se Àven tabell 9 nedan).


Celler:

 • Referensintervall
  • Csv-celler mikroskopi
   • Mono----- 0-5 x 10^6/L.
   • Poly----- 0x10^6/L
   • Erytrocyter----- 0x10^6/L


Csv-celler anvÀnds för pÄvisande av meningit. Det Àr dock ej ett obligat fynd vid meningeal infektion. FÄtalet undantag utgörs av snabbt progredierande akuta bakteriella meningiter samt en del virusmeningiter i tidigt skede. Vid meningitdiagnostik rÀcker i det övervÀgande antalet fall en differentiering. Varken antal celler eller fördelningen av celler kan dock utgöra sÀker grund för differentiering mellan bakteriell och viral meningit.

Högt antal celler (>1000 x 10^6/L) med samtidig polyövervikt talar starkt för bakteriell meningit. Enterovirusmeningit kan ibland ocksÄ förlöpa med denna cellbild.

LĂ„gt celltal med monodominans talar vanligtvis för virusmeningit. MĂ„nga undantag finns sĂ„som flertalet tb- och borreliameningiter samt ca 50 % av listeriameningiterna. Fall med partiellt penicillinbehandlade bakteriella meningiter har ocksĂ„ ofta ett atypiskt cellsvar med monodominans och fĂ„ celler. Denna bild Ă€r Ă€ven vanlig i tidigt skede vid bakteriella meningiter.


Csv-albumin och Csv-Protein

CNScsvbtabell.jpg

Csv-Albumin/Csv-Protein Àr viktiga indikatorer pÄ störning av blodhjÀrnbarriÀren. I fall dÀr cellbilden Àr svÄrbedömd kan ett högt Csv-Albumin/Csv-Protein vara det som indikerer behandlingskrÀvande CNS-sjukdom (tb-borreliameningit, Guillian-Barré, avstÀngning, tumor, abscess etc). Det Àr extremt sÀllsynt med Csv-Albumin >1,0 g/L (Csv-Protein >1,5 g/L) vid virala meningoencefaliter.


Csv-Glukos och Csv/B-Glukoskvot

 • Referensintervall:
  • Csv-glukos----- <2,2 mmol/L----- (BeslutsgrĂ€ns)
  • Csv/B-glukos----- >0,5 mmol/L----- (BeslutsgrĂ€ns= 0,4)


Bedömningen av Csv/B(S)-Glukoskvoten har mÄnga fallgropar. En förÀndring av B-Glukosen kommer att fullt ut pÄverka Csv-Glukos med nÄgra timmars fördröjning. Glukoskvoten mÄste dÀrför alltid bedömas utifrÄn de ingÄende B-. och Csv-GlukosvÀrdena. Vanligtvis anges beslutsgrÀnsen för Csv/B-Glukoskvoten till 0,5 vid differentialdiagnostik av viral och bakteriell meningit. Detta medför dock att inom intervallet 0,4-0,5 erhÄlls fler falskt positiva (75%) Àn sant positiva (25%) fall. DÀrför bör beslutsgrÀnsen för glukoskvoten sÀttas till 0,4 för att den skall vara kliniskt anvÀndbar.

Csv-Glukos sjunker vid bakteriell meningit. FrÄnsett de lÀtt sÀnkta Csv-GlukosvÀrdena som vid enstaka tillfÀllen kan ses vid herpes- och parotitmeningiter indikerar alltid ett lÄgt Csv-Glukos bakteriell etiologi vid meningitmisstanke. Aven tb-meningiter har oftast lÄgt Csv-Glukos. Ett stort problem med Csv-Glukos Àr att lÄgt Csv-Glukos (<2,2 mmol/L) endast ses hos ca 50% av patienterna med bakteriell meningit. AllmÀnt sett övervÀrderas Csv-Glukosens diagnostiska betydelse. Normal Csv-Glukos eller Csv/B-Glukoskvot utesluter inte bakteriell genes.

Csv-Laktat

 • Referensintervall:
  • Csv-Laktat----- <2,8 mmol/L
  • BeslutsgrĂ€ns:----- =3,5 mmol/L

I ett flertal stora studier har visats att Csv-Laktat Àr överlÀgset alla andra akut tillgÀngliga Csv-undersökningar vid frÄgestÀllningen bakteriell meningit. Ca 90% av patienter med bakteriell meningit har Csv-Laktat >3,5 mmollL. Enstaka fall med herpesmeningoencefalit kan ha lÀtt förhöjda Csv-LaktatvÀrden. Hos patienter med ischemisk/traumatisk hjÀrnskada Àr Csv-Laktat liksom andra spinalvÀtskeundersökningar otillförlitliga.


S-C-Reaktivt Protein, CRP

 • Referensintervall: S-CRP <10 mg/L


Vid differentialdiagnostik av meningit Àr det endast Csv-Laktat som sÀkrare Àn CRP indikerar bakteriell genes.


Viktigt vid bedömningen av CRP:

 • 1. Sjukdomsdurationen: S-CRP kan vara normalt vid sjukdomsduration <12 timmar.
 • 2. Partiell penicillinbehandling: Patienter som i primĂ€rvĂ„rden behandlats med antibiotika mot suspekt bakteriell infektion och som senare kommer med meningittecken kan ha normalt S-CRP (liksom normalt Csv-Laktat) trots bakteriell meningit.
 • 3. Vissa virala meningiter: Enstaka virala meningiter med extrameningealt organengagemang kan ha pĂ„tagligt höga S-CRP-vĂ€rden (>100 mg/L).
 • 4. S-CRP indikerar endast inflammatorisk reaktion: Bakteriell infektion Ă€r endast en i en lĂ„ng rad av olika anledningar

till inflammatorisk reaktion. Även virala infektioner kan ge inflammatorisk reaktion om vĂ€vnadssönderfall eller aktivering av inflammatoriska celler föreligger.


Alla patienter med kliniska tecken pÄ meningit bör misstÀnkas ha bakteriell etiologi om S-CRP:

 • Vuxna>50 mg/L
 • Barn >20 mg/L • CNStabell9b.jpg