Kort beskrivning av kliniskt intressanta bakterier:A-K

Hoppa till: navigering, sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ


Till artikeln Kort beskrivning av kliniskt intressanta bakterier:L-Y


Kort beskrivning av kliniskt intressanta bakterier

Förklaringar till förkortningar

 • QU kod Quantity and Units code = kod, utan eget inbyggt informationsv√§rde, av C-NPU √•satt ett element eller annat n√∂dv√§ndigt begrepp n√§r det inte finns n√•gon annan professionellt v√§ldefinierad kod.
 • MSH = Medical Subject Heading kod.
 • UMLS = United Medical Language System.
 • ATCC = American Type Culture Collection accession number.
 • NCTC = National collection of type cultures.Bakterielista A-K

 • QU71758---- Abiotrophia adiacens-se Granulicatella adiacens.

 • MSHD000150---- Acinetobacter species √§r gramnegativa stavar i m√§nniskans normalflora. De ger upphov till opportunistiska infektioner. De ses ofta i urinv√§garna, s√§rskilt hos patienter med KAD (kateter √† demeure/liggkateter). Bakterierna har l√•g sjukdomsframkallande f√∂rm√•ga men √§r ofta antibiotikaresistenta och intressanta vid nosokomiala infektioner. Flera olika species finns t.ex.
  • ATCC19606---- A. baumannii,
  • ATCC23055---- A. calcoaceticus,
  • ATCC15309---- A. lwoffii.

 • ATCC33384---- Actinobacillus (Aggregatibacter) actinomycetemcomitans √§r en gramnegativ stav i m√§nniskans munh√•leflora. Den har l√•g sjukdomsframkallande f√∂rm√•ga men kan orsaka periodontit, munh√•leabscess, fistel i thorax och endokardit. Den kan ses i blandinfektion med Actinomyces.
 • ATCC19392---- Actinobacillus equuli och A. lignieresii har isolerats vid s√•rinfektioner och abscesser efter djurbett, A. equuli vid h√§stbett.

 • MSHD000190---- Actinomyces species √§r en heterogen grupp av anaeroba grampositiva stavar i framf√∂r allt luftv√§garnas normalflora. Kan ge infektion (aktinomykos) i ansikte, halsomr√•det, lunga och kvinnliga b√§ckenet (som komplikation till intrauterin spiral).

 • ATCC11563---- Aerococcus viridans √§r en grampositiv kock, n√§rbesl√§ktad med enterokocker. Den kan f√∂rekomma vid urinv√§gsinfektion, septikemi, endokardit och meningit.

 • MSHD000333---- Aeromonas species √§r gramnegativa stavar tillh√∂rande familjen Vibrionacae. De trivs i vatten och kan f√∂rekomma normalt i tarmen. De kan orsaka s√•rinfektioner, septikemi, urinv√§gsinfektioner och gastroenteriter.

 • MSHD000421---- Alcaligenes species √§r gramnegativa stavar som trivs i fuktiga milj√∂er s√•som jord och vatten. De ger l√•gvirulenta, opportunistiska infektioner, fr.a. hos nedg√•ngna patienter ‚Äď urinv√§gsinfektion (KAD), bens√•r, s√•rinfektion efter amputation av nedre extremitet.

 • QU60542---- Alfastreptokocker utg√∂r ett samlingsnamn f√∂r streptokocker som f√∂rekommer i munh√•la och p√• hud. De kan ha alfahemolys, betahemolys eller ingen hemolys. De har l√•g sjukdomsframkallande f√∂rm√•ga men kan orsaka endokardit (s√§rskilt vid tidigare klaffskador).

 • MSHD009343---- Apatogena Neisseria √§r gramnegativa aeroba kocker som tillh√∂r luftv√§garnas normalflora. N√§r begreppet anv√§nds har N. gonorrhoeae och N. meningitidis uteslutits. Neisseria spp har l√•g sjukdomsframkallande f√∂rm√•ga och betraktas vanligen som normalflora.

 • ATCC09345---- Arcanobacterium haemolyticum (f.d. Corynebacterium haemolyticum) √§r en grampositiv stav som kan ge faryngit och ibland skarlatinaliknande sjukdom, fr√§mst hos ton√•ringar. Faryngiten svarar d√•ligt p√• penicillinterapi men v√§l p√• terapi med erytromycin och andra makrolider.

 • MSHD001407---- Bacillus species √§r grampositiva, sporbildande stavar som f√∂rekommer i v√•r omgivning. Alla arter utom B. anthracis och B. cereus har l√•g sjukdomsframkallande f√∂rm√•ga.

 • ATCC14578---- Bacillus anthracis √§r en klass 3 patogen som kan ge kutan antrax med moderat mortalitet och efter inhalation av sporer pulmonell antrax med upp emot 100 % mortalitet om behandling inte ins√§tts mycket tidigt.

 • ATCC14579---- Bacillus cereus kan bilda ett potent enterotoxin som ger upphov till matf√∂rgiftning om den f√•r tillv√§xa i livsmedel, ofta risr√§tter. Bakterien har beskrivits vid ortopediska infektioner.

 • ATCC06051---- Bacillus subtilis (h√∂bakterien) kan i enstaka fall orsaka en kliniskt signifikant infektion. Det √§r ofta sv√•rt att avg√∂ra om ett odlingsfynd √§r en kontamination eller ej.

 • ATCC33387----Bacteroides ureolyticus, se Campylobacter ureolyticus

 • ATCC25285---- Bacteroides fragilis-gruppen (innefattar Bacteroides fragilis) √§r en stor grupp gramnegativa anaeroba stavar i tarmens normalflora. De √§r vanliga i postoperativa blandinfektioner, s√§rskilt efter kirurgi i tarm och kvinnliga genitalia. Flertalet bildar betalaktamas och kan ej behandlas med penicilliner.

 • MSHD001473---- Bartonella species √§r l√•ngsamv√§xande gramnegativa stavar av vilka √•tminstone fyra √§r patogena hos m√§nniska: B. henselae (cat scratch disease), B. bacilliformis (Oroya fever), B. quintana (skyttegravsfeber) och B. elizabethae (endokardit).

 • MSHD001644---- Bifidobacterium species √§r grampositiva stavar som tillh√∂r den normala tarmfloran fr.a. hos barn. Ses s√§llan i samband med infektion.

 • QU60511---- Betahemolyserande streptokocker (betastreptokocker) √§r en beteckning f√∂r stora kolonier av betahemolyserande streptokocker grupp A, C eller G. Referensbeteckning √§r Streptococcus pyogenes, Grupp C resp. G streptokocker, f√∂rkortat S. pyogenes, GCS och GGS. GAS √§r ett accepterat alternativ till S. pyogenes.

 • ATCC49260---- Bilophila wadsworthia √§r en anaerob gramnegativ stav som fr√§mst associerats med appendicit.

 • MSHD001884---- Bordetella √§r sm√• gramnegativa stavar.
  • ATCC19395---- Bordetella bronchiseptica tillh√∂r luftv√§gsfloran hos m√§nniska och djur. I undantagsfall kan den hos m√§nniska orsaka pneumonit och s√•rinfektion.
  • ATCC15311---- Bordetella parapertussis orsakar en kikhosteliknande sjukdomsbild.
  • ATCC09797---- Bordetella pertussis ger upphov till kikhosta. Symtomen beror bl.a. p√• bakteriens toxinbildning.

 • MSHD001898 Borrelia species. Borrelia tillh√∂r spiroketerna. Ett antal arter finns, t.ex.
  • ATCC35210---- Borrelia burgdorferi,
  • ATCC51383---- Borrelia garinii och
  • ATCC51567---- Borrelia afzelii √§r av st√∂rst intresse vid borrelios. Sjukdomen kan ha m√•nga olika symtom bl.a. erytema migrans, led- och muskelsymtom, tr√∂tthet, encefalit och myokardit. Med f√§stingar sprids spiroketerna fr√•n djur till m√§nniska.
  • QU66137---- Borrelia recurrentis orsakar √•terfallsfeber, en sjukdom som uteslutande sprids med v√§ggl√∂ss. Liknande sjukdomstillst√•nd kan orsakas av m√•nga andra arter av Borrelia.

 • MSHD001951---- Brevibacterium species finns i mejeriprodukter men tillh√∂r √§ven den normala hudfloran. En distinkt ostlukt k√§nnetecknar m√•nga isolat. Den orsakar s√§llan infektion hos m√§nniska men infektioner i samband med fr√§mmande kropp, dialysv√§tska, osteomyelit och meningit finns beskrivna.

 • MSHD002002---- Brucella species √§r gramnegativa stavar som klassas som BSL 3 patogener p.g.a. av sin stora f√∂rm√•ga att orsaka laboratorieinfektioner. Alla tillh√∂r samma art men kan indelas i olika subspecies med vissa skillnader i v√§rdspecificitet.
  • ATCC23448----B. abortus har fr√§mst n√∂tboskap som v√§rd,
  • ATCC23456---- B. melitensis har get, samt
  • ATCC23444---- B. suis svin som v√§rdar. Dessa samt vissa andra typer kan smitta m√§nniska via opasteuriserade mejeriprodukter. Septikemi, ofta med sv√§ngande feber och sekund√§r osteomyelit, kan ses hos denna s√§llsynta importsjukdom.

 • MSHD019117---- Burkholderia species (f.d. Pseudomonas) √§r aeroba gramnegativa stavar.
  • ATCC25416---- Burkholderia cepacia trivs i fuktiga milj√∂er. Den ger l√•gvirulenta, opportunistiska infektioner, fr.a. hos patienter med nedsatt immunf√∂rsvar eller cystisk fibros (empyem, pneumoni, UVI, s√•rinfektion).
  • ATCC23344---- Burkholderia mallei √§r en BSL 3 patogen som huvudsakligen drabbar h√§st (glanders) med f√∂rm√•ga att ocks√• ge allvarlig sjukdom hos m√§nniska. Smittar fr√§mst vid laboratoriearbete men kan i enstaka fall √∂verf√∂ras direkt fr√•n h√§st till m√§nniska.
  • ATCC23343---- Burkholderia pseudomallei √§r √§ven den en BSL 3 patogen p.g.a. sin f√∂rm√•ga att l√§tt ge upphov till laboratorieinfektioner. F√∂rekommer allm√§nt i jord och vatten i Sydostasien men infektioner-melioidos- √§r ovanliga hos turister.

 • QU66010---- Campylobacter jejuni/coli-gruppen √§r en grupp av gramnegativa (b√∂jda) stavar som ing√•r i tarmfloran hos n√∂tboskap, h√∂nsf√•glar och husdjur. M√§nniskor kan smittas genom ofullst√§ndigt uppv√§rmda kycklingar och mejeriprodukter, men i de flesta fall √§r smittk√§llan ok√§nd. Sjukdomssymtomen √§r diarr√©, magsm√§rtor, feber och ibland kr√§kningar.
 • ----Campylobacter ureolyticus (tidigare Bacteroides ureolyticus), √§r en anaerob gramnegativ stav med oklar taxonomisk tillh√∂righet, som 2010 reklassificierades till genus Campylobacter. Isoleras fr√•n genitala infektioner, orala infektioner och s√•r.

 • ATCC35979---- Capnocytophaga canimorsus (f.d. DF-2) √§r en gramnegativ stav i fr.a. hundens normala munflora. Bakterien kan efter hundbett orsaka s√•rinfektion, sepsis, meningit och i enstaka fall endokardit.
 • ATCC27872---- Capnocytophaga ochracea f√∂rekommer i munh√•lan hos m√§nniska och har f√∂rknippats med periodontit.

 • ATCC15826---- Cardiobacterium hominis √§r en gramnegativ stav i luftv√§garnas normalflora. Enda beskrivna sjukdomstillst√•nd √§r endokardit (med eller utan skada p√• hj√§rtklaffar).

 • MSHD002689---- Chlamydia species √§r sm√• obligat intracellul√§ra, gramnegativa stavar.
  • ATCCVR2282---- Chlamydophila pneumoniae, f.d. TWAR, f√∂rekommer √∂ver hela v√§rlden. Bakterien kan ge upphov till faryngit, sinuit, bronkit och pneumoni.
  • ATCCVR571---- Chlamydia trachomatis √§r en, i Sverige, vanlig orsak till sexuellt √∂verf√∂rbar genital infektion, uretrit, salpingit m.m. Vissa serotyper kan ge trakom repektive lymfogranuloma venereum. N√§rbesl√§ktade
  • ATCCVR125---- Chlamydia (Chlamydophila) psittaci orsakar ornitos. Klassas som BSL 3 patogen.

 • ATCC13253---- Chryseobacterium meningosepticum (f.d. Flavobacterium meningosepticum) √§r en gramnegativ stav som f√∂rekommer normalt i jord och vatten men ej ing√•r i m√§nniskans normalflora. I s√§llsynta fall ger den septikemi och meningit hos nyf√∂dda. Bakterien √§r mycket antibiotikaresistent.

 • MSHD002954--- Citrobacter som tillh√∂r familjen Enterobacteriaceae, √§r relativt ovanliga gramnegativa stavar i tarmfloran. Flera olika species finns t.ex.
  • ATCC25405---- C. amalonaticus,
  • ATCC08090---- C. freundii,
  • ATCC27028---- C. koseri (f.d. C. diversus). De kan orsaka nosokomial urinv√§gsinfektion, s√•rinfektion, pneumoni och bakteriemi.

 • MSHD003013---- Clostridium species √§r anaeroba grampositiva sporbildande stavar som f√∂rekommer i v√•r omgivning och i tarmens normalflora.
  • ATCC638---- Clostridium bifermentans
  • ATCC25763---- Clostridium botulinum orsakar botulism. Tre kliniska huvudgrupper kan urskiljas- klassisk botulism som matf√∂rgiftning, sp√§dbarnsbotulism efter kolonisering av tarmen och s√•rbotulism som f√∂ljd av toxinbildning i s√•r infekterade med sporer.
  • ATCC09689---- Clostridium difficile kan f√∂rekomma i normalfloran fr.a. hos barn men kan genom sina enterotoxiner ge sv√•rbehandlad ofta antibiotikaassocierad diarr√© om den f√•r dominera i tarmfloran. Den sv√•raste formen √§r pseudomembran√∂s enterokolit.
  • ATCC19400---- Clostridium fallax,
  • ATCC19401---- Clostridium histolyticum och
  • ATCC17861---- Clostridium novyi kan ge klassisk gasbrand.
  • ATCC13124---- Clostridium perfringens f√∂rekommer i v√•r omgivning och tarmens normalflora. Den orsakar klassisk gasbrand men ses vanligare i postoperativa bukinfektioner, s√•rinfektioner och vid kolecystit. Enterotoxinbildande stammar kan ge matf√∂rgiftning.
  • ATCC12464---- Clostridium septicum f√∂rekommer i tarmens normalflora. Den kan ge septikemi och nekrotiserande enterokolit hos patienter med malignitet i buken (lymfom, leukemi, karcinom), diabetes eller grav hj√§rtsjukdom.
  • MSHD003017---- Clostridium tetani finns i jord och tarmens normalflora. Bakterien bildar tetanustoxin som ger upphov till stelkramp. Sjukdomen √§r mycket ovanlig eftersom de flesta personer √§r vaccinerade.

 • MSHD003352---- Corynebacterium species √§r grampositiva stavar som f√∂rekommer i hudens normalflora. De brukar grupperas som difteroida ("koryneforma") stavar tillsammans med liknande bakterier. Artidentifikation √§r vanligen sv√•r och s√§llan kliniskt motiverad. De ses ofta som kontamination. Det √§r n√∂dv√§ndigt med upprepade fynd f√∂r att s√§kerst√§lla relevans. Vissa arter har dock stor klinisk betydelse.
  • ATCC14665---- Corynebacterium aquaticum r√§knas som en vattenorganism. Ett f√•tal fall med humana infektioner finns beskrivna och inkluderar bakteriemi, endokardit, meningit, CAPD-peritonit och cellulit efter skada med h√∂gtryckstv√§tt.
  • ATCC27010---- Corynebacterium diphtheriae ger difteri. Huvudsakligen importfall. Vanligen ses sv√•r tonsillit, men √§ven s√•rinfektioner f√∂rekommer. Hos ovaccinerade personer kan toxinproducerande stammar ge skador p√• hj√§rta och nervsystem.
  • ATCC43734---- Corynebacterium jeikeium (f.d. C. JK) ses oftast vid infektioner hos sjukhusv√•rdade patienter som under l√•ng tid behandlats med bredspektrumantibiotika. Bakterien √§r ofta antibiotikaresistent. Den kan ge s√•rinfektion, septikemi och "fr√§mmande kroppsinfektioner".
  • ATCC43042---- Corynebacterium urealyticum (f.d. C. D2). Vid urinv√§gsinfektion med denna bakterie ses ibland √§rtsoppsliknande illaluktande urin. Stenbildning √§r vanlig p.g.a. bakteriens ureasproduktion. √Ąven s√•rinfektion, peritonit, och septikemi f√∂rekommer. Bakterien √§r ofta antibiotikaresistent.

 • MSHD003381---- Coxiella ing√•r tillsammans med genera Rickettsia och Ehrlichia i ordningen Rickettsiales.


  • MSHD016997---- Coxiella burnetii orsakar akut och kronisk Q-feber. F√∂rknippas med atypisk pneumoni kan ocks√• ligga bakom odlingsnegativ endokardit.

 • QU60517---- Difteroida stavar √§r en gruppbeteckning f√∂r oftast f√∂ga patogena grampositiva stavar vilka f√∂rekommer i den ordin√§ra hudfloran.

 • ATCC23834---- Eikenella corrodens √§r en gramnegativ stav i normalfloran i munh√•la, tarm och urogenitalia. Den anses kunna orsaka munh√•leabscesser, empyem, artrit, bakteriemi och meningit.

 • MSHD020594---- Edwardsiella species √§r gramnegativa stavar som f√∂rekommer i tarmens normalflora.
  • ATCC15947---- Edwardsiella tarda √§r ett inte ovanligt fynd vid extraintestinala infektioner. Misst√§nks √§ven kunna orsaka enterit.

 • UMLSCUIC 1010492---- Enterobacter species √§r gramnegativa stavar tillh√∂rande
 • MSHD004755---- Enterobacteriaceae och f√∂rekommer i tarmens normalflora.
  • ATCC13048---- Enterobacter aerogenes kan ge upphov till opportunistiska infektioner i urinv√§gar, bens√•r m.m. Hos immundefekta patienter kan den ge septikemi.
  • QU66285---- Enterobacter agglomerans ‚Äď se Pantoea agglomerans.
  • ATCC13047---- Enterobacter cloacae kan orsaka nosokomial urinv√§gsinfektion, s√•rinfektion, pneumoni och bakteriemi.

 • MSHD016983---- Enterokocker √§r grampositiva kocker som f√∂rekommer i tarmens normalflora. Vankomycinresistenta E. faecalis och E. faecium (VRE) har fram till 2007 varit ovanliga i Sverige.
  • ATCC25788---- Enterococcus casseliflavus √§r ovanligt fynd vid infektioner hos m√§nniska. Den inneh√•ller van C och kan d√§rf√∂r f√∂rv√§xlas med VRE.
  • ATCC19433---- Enterococcus faecalis √§r den kliniskt vanligaste enterokocken. Den isoleras fr√§mst fr√•n urinv√§gar och s√•r, men kan ge septikemi och endokardit.
  • ATCC19434---- Enterococcus faecium utg√∂r en mindre men √∂kande del av alla enterokockisolat. Den isoleras fr√§mst fr√•n urinv√§gar och s√•r men kan ge septikemi och endokardit. Den √§r ofta mycket resistent mot antibiotika men i Sverige med enstaka undantag k√§nslig f√∂r vankomycin. Den kan ha betydelse som nosokomial smitta.
  • ATCC35038---- Enterococcus gallinarum -se Enterococcus casseliflavus.

 • ATCC19414---- Erysipelothrix rhusiopathiae √§r en grampositiv stav som fr√§mst √§r djurpatogen. Den kan hos m√§nniska (s√§rskilt slaktare, veterin√§rer och fiskare) ge erysipeloid (hudinfektion). Artrit, lymfangit och endokardit finns √§ven beskrivet.

 • ATCC11775---- Escherichia coli √§r en gramnegativ stav tillh√∂rande Enterobacteriaceae i tarmens normalflora. Den √§r vanligt f√∂rekommande i naturen och bland djur. Vanligaste orsaken till urinv√§gsinfektioner. Kan √§ven f√∂rkomma vid septikemi, neonatal meningit, s√•rinfektion, abscesser, endokardit, pneumoni och gastroenteriter med varierande virulensmekanismer (EHEC, EIEC, EPEC, ETEC).

 • MSHD005051---- Eubacterium species √§r grampositiva anaeroba stavar i munh√•lans och tarmens normalflora. S√§llsynt orsak till s√•rinfektioner och abscesser och d√• vanligen som del i en blandflora. Har beskrivits orsaka periodontala infektioner.

 • MSHD005417---- Flavobacterium species √§r ett samlingsnamn p√• ett stort antal n√§rbesl√§ktade arter som f√∂rekommer i jord och vatten. Bakterierna √§r l√•gvirulenta. Den kliniskt mest k√§nda
  • ATCC13253---- F. meningosepticum √§r numera omd√∂pt till Chrysobacterium meningosepticum.

 • ATCC06223---- Francisella tularensis √§r en gramnegativ stavbakterie, som f√∂rekommer bland gnagare, insekter och i kontaminerat vatten. Stor variation i f√∂rekomst mellan √•ren. √Ąven m√§nniskan smittas av denna zoonos. F√∂rekommer fr√§mst i G√§strikland, H√§lsingland och Dalarna men har p√• senare tid diagnostiserats l√§ngre s√∂derut. Kan lokalt ge s√•r, lymfk√∂rtelsvullnad, feber, pneumoni. Vanligtvis serologisk diagnostik d√• risk f√∂r laboratoriesmitta finns vid odling. Klassas som BSL 3 patogen.


 • MSHD005673---- Fusobacterium species √§r gramnegativa anaeroba stavar som f√∂rekommer i munh√•lans, tarmens och genitalias normalflora.
  • ATCC25286---- Fusobacterium necrophorum kan ge sv√•ra septiska adeniter och s.k. nekrobacillos eller Lemi√®re¬īs syndrom. Vanligen f√∂rekommer den dock som del i blandflora (Vincent angina, peritonsill√§ra abscesser, bukinfektioner m.m.).
  • ATCC25586---- Fusobacterium nucleatum kan ge akut nekrotiserande gingivit och peritonsill√§ra abscesser och bukabscesser i blandinfektion.

 • ATCC 12344---- Grupp A streptokocker (GAS), √§r vid sidan av Streptococcus pyogenes (S. pyogenes) referensbeteckning f√∂r betahemolyserande streptokocker grupp A. S. pyogenes √§r den bakterie som orsakar scharlakansfeber, halsfluss, impetigo, erysipelas, s√•rinfektioner, fasciiter och septikemi liksom sekund√§r glomerulonefrit och reumatisk feber.

 • ATCC13813---- Grupp B streptokocker (GBS) √§r vid sidan av Streptococcus agalactiae referensbeteckning f√∂r streptokocker tillh√∂rande grupp B. Den tillh√∂r den normala tarmfloran och uretra/vaginalfloran hos kvinnor. I anslutning till f√∂rlossning kan barnet infekteras och f√• septikemi/meningit. F√∂r urinv√§garna har den klassificerats som tveksamt patogen (I 5:2).

 • UMLSCUIC 0318158---- Grupp C streptokocker, GCS, √§r referensbeteckning f√∂r betahemolyserande streptokocker Grupp C (S. dysgalactiae subsp. equisimilis och subsp. dysgalactiae, den senare ej humanpatogen). De kan liksom S. pyogenes ge faryngotonsillit, hud- och s√•rinfektion, septikemi m.m. liksom sekund√§r glomerulonefrit och reumatisk feber.

 • UMLSCUIC 0318159---- Grupp D streptokocker, GDS. Streptokock grupp D-antigen associeras vanligen till enterokocker men f√∂rekommer ocks√• hos Streptococcus bovis och hos n√•gra arter av Pediococcus.

 • UMLSCUIC 0318162---- Grupp G streptokocker, GGS, √§r referensbeteckning f√∂r betahemolyserande streptokocker Grupp G (S. dysgalactiae subsp. equisimilis). De kan liksom S. pyogenes ge faryngotonsillit, hud- och s√•rinfektion, septikemi m.m. liksom sekund√§r glomerulonefrit och reumatisk feber.


 • ATCC14018---- Gardnerella vaginalis √§r en gramlabil stav i den normala vaginalfloran. Den har associerats med bakteriell vaginos och isoleras ibland postpartum i blod och i material fr√•n endometrium. Den kan orsaka infektion efter abort.

 • ATCC27824---- Gemella morbillorum karakteriserades tidigare som Streptococcus morbillorum. Det √§r en grampositiv kock som isoleras fr√•n √∂vre luftv√§garna och i enstaka fall orsakat endokardit.

 • Gonokocker √§r en accepterad beteckning f√∂r Neisseria gonorrhoeae.

 • ATCC49175---- Granulicatella adiacens (f.d. Abiotrophia adiacens) √§r grampositiva kocker som tillh√∂r alfastreptokockerna. De ing√•r i den normala svalgfloran. Omfattar s.k. B6-beroende streptokocker. Kan i s√§llsynta fall ge endokardit.
 • MSHD006190---- Haemophilus species √§r gramnegativa stavar. Namnet anspelar p√• att odlingssubstraten m√•ste berikas med blod eller n√∂dv√§ndiga tillv√§xtfaktorer f√∂r att bakterien skall v√§xa.
  • ATCC 19415---- Haemophilus aphrophilus f√∂rekommer i svalgfloran hos hundar. Kan orsaka endokardit hos m√§nniska.
  • ATCC33940---- Haemophilus ducreyi orsakar mjuk chanker, en sexuellt √∂verf√∂rd sjukdom som ger ytliga genitala s√•r och lymfk√∂rtelengagemang i ljumskarna. F√∂rekommer huvudsakligen i tropiska l√§nder, s√§llsynt i Sverige.
  • ATCC33391---- Haemophilus influenzae f√∂rekommer i luftv√§garnas normalflora framf√∂r allt hos barn men kan orsaka luftv√§gsinfektioner s√•som otit, sinuit, epiglottit, bronkit, empyem. Den kan √§ven ge upphov till konjunktivit, septikemi, meningit, osteomyelit, endokardit, perikardit. Vid invasiv sjukdom har serologisk subtyp b varit vanligast. Efter introduktion av vaccination √§r s√•dana infektioner numera s√§llsynt f√∂rekommande.
  • ATCC33392---- Haemophilus parainfluenzae f√∂rekommer √§ven den i luftv√§garnas normalflora. Den orsakar s√§llan luftv√§gsinfektion men kan ge upphov till septikemi, endokardit, pankreasabscess, postoperativ bukinfektion och i s√§llsynta fall meningit.
  • ATCC29241---- Haemophilus paraphrophilus kan f√∂rekomma i luftv√§garna och orsakar endokardit, osteomyelit, hj√§rnabscess. Har ocks√• isolerats fr√•n urin fr√•n barn med missbildningar i urinv√§garna.

 • ATCC13337---- Hafnia alvei √§r en i tarmfloran f√∂rekommande gramnegativ stav tillh√∂rande Enterobacteriaceae. Den liknar Enterobacter och √§r en s√§llsynt orsak till urinv√§gsinfektion och s√•rinfektion.

 • ATCC43504---- Helicobacter pylori (f.d. Campylobacter pylori) √§r en gramnegativ liten stav som kan p√•visas i slemhinnan i mags√§cken. Den blir vanligare med √∂kad levnads√•lder. Bakterien orsakar genom kraftig ureasaktivitet och slemhinneinvasivitet gastrit samt s√•r i ventrikel och duodenum. Den √§r ocks√• starkt associerad till magcancer.

 • ATCC23330---- Kingella kingae √§r en gramnegativ stav som f√∂rekommer normalt i de √∂vre luftv√§garna och urogenitalia. Den √§r en ovanlig orsak till invasiv infektion (septikemi, septisk artrit, diskit och endokardit).

 • MSHD007709---- Klebsiella species √§r gramnegativa stavar tillh√∂rande Enterobacteriaceae f√∂rekommande i tarmfloran.
  • ATCC31898---- Klebsiella ornithinolytica √§r ovanlig i kliniska isolat. Dekarboxylerar aminosyran ornitin till skillnad fr√•n andra arter inom Klebsiella.
  • ATCC13182---- Klebsiella oxytoca utg√∂r ca 10 % av alla Klebsiella och ger samma sjukdomspanorama som K. pneumoniae.
  • ATCC13883---- Klebsiella pneumoniae kan orsaka nosokomial urinv√§gsinfektion, s√•rinfektion, pneumoni och bakteriemi, bukinfektioner m.m.
  • ATCC11296---- Klebsiella pneumoniae subspecies ozaenae kan ge upphov till "stinkn√§sa" (kolonisation av n√§sslemhinnan), samt i undantagsfall andra luftv√§gsinfektioner och urinv√§gsinfektion.
  • ATCC13884---- Klebsiella rhinoscleromatis associeras med rhinosklerom, en i tropikerna f√∂rekommande slemhinnef√∂rh√•rdning i n√§san. Ovanligt fynd i Sverige. • QU60527---- Koagulasnegativa stafylokocker (KNS) √§r en gruppbeteckning f√∂r stafylokocker och snarlika bakterier som inte producerar enzymet koagulas, vilket skiljer dem fr√•n S. aureus. S. epidermidis √§r vanligaste species och finns i hudens normalflora. Sjukdomsframkallande f√∂rm√•gan √§r l√•g men infektioner utg√•ende fr√•n fr√§mmande kroppar f√∂rekommer. Sjukhusstammar √§r ofta antibiotikaresistenta. Vanlig kontaminant.