Kronisk obstruktiv lungsjukdom-KOL

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvÀgsinfektioner, 2:a upplagan 2005Kronisk obstruktiv lungsjukdom – KOL, (J44)

KOL Ă€r ett sammansatt kliniskt begrepp. Hit hör dels storrökare hos vilka den kroniska bronkiten utvecklat obstruktiva komponenter, dels en grupp astmatiker vars sjukdom utvecklats till en invariabel obstruktion. Även icke rökande astmatiker kan utveckla KOL dock med mindre inslag av emfysem.


Patogenes

Obstruktionen orsakas av kronisk inflammation i bronker och bronkioli (bronkiolit Àr ingen klinisk diagnos hos vuxna). Efter hand skadas slemhinnans ciliefunktion och ett emfysem utvecklas i lungvÀvnaden. Tobaksrökning och Àrftliga faktorer Àr de viktigaste bakgrundsfaktorerna. Det kan inte uteslutas att bronkioliter i barnaÄren kan vara predisponerande.

Klinik

Symtomen skiljer sig frÄn dem vid astma genom att upptrÀda smygande och inte dÀmpas av steroider. Patienterna Àr infektionskÀnsliga. Upprepade infektioner ofta med primÀr virusetiologi kan pÄskynda förloppet. De mindre bronkerna Àr hos KOL-patienter till skillnad frÄn normalförhÄllandet inte sterila.

Mikrobiologisk diagnostik

Höga bakterietal vid kvantitativ sputumodling liksom fynd av polymorfkÀrniga vita blodkroppar och bakterier i gramfÀrgat sputum stöder ett bakteriellt inslag vid akut exacerbation av infektion. Kolonisering sker med okapslad H. influenzae, pneumokocker, M. catharrhalis med flera luftvÀgsbakterier, vilket försvÄrar den bakteriologiska odlingsdiagnostiken.

I oklara fall kan BAL anvÀndas för mikrobiologisk diagnostik.