Laboratorierelaterade gränsvärden för bakteriuri

Hoppa till: navigering, sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000Laboratorierelaterade gränsvärden för bakteriuri

Referensgruppen föreslår följande gränsvärden för diagnostiskt laboratoriearbete. Hänsyn har tagits till symptom, bakteriekategori, antal isolerade arter, typ av provtagning och kön.

Urintabell11e.jpg