Lungtransplantation

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvÀgsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Lungtransplantation, (Z94.2)

Lungtransplantation, ibland kombinerad med hjÀrttransplantation, har etablerats som livrÀddande behandling vid svÄra sjukdomstillstÄnd i lungans blodkÀrl (cor-pulmonale, d.v.s. högerkammarsvikt beroende pÄ högt pumpmotstÄnd i lung-kretsloppet), i lungvÀvnaden (t.ex. cystisk fibros och emfysem) eller i luftvÀgarna (KOL). Behovet av lungtransplantation berÀknas i vÄrt land till ca 30/Är och Àr indicerad nÀr förvÀntad kvarvarande livslÀngd understiger 2 Är.

Postoperativa pneumonier var vid sidan av avstötningsproblemen tidigare vanliga komplikationer förenade med hög mortalitet. FörbĂ€ttrade metoder inkluderande antimikrobiell profylax har vĂ€sentligen förbĂ€ttrat överlevnadsutsikterna för lungtransplanterade patienter. Ca 50-70 % lever 5 Ă„r efter genomförd transplantation.

Etiologi

Tidig postoperativ pneumoni orsakas oftast av P. aeruginosa, Serratia marcescens och S. aureus . Under 2:a och 3:e mÄnaden postop. förekommer CMV-infektioner och mer sÀllan EBV-infektioner. Svamppneumonier orsakas oftast av Aspergillus, kryptokocker eller, ovanligare, av Candida species och Pneumocystis jiroveci.

Patogenes

Transplanterade Àr kÀnsliga för infektioner p.g.a. att de behandlas med immunsuppressiva medel men ocksÄ beroende pÄ försÀmrad rörlighet i diafragmamuskulaturen, förÀndrat lymfdrÀnage, frÄnvaro av djup hostreflex och reducerad mukociliÀr clearence.

Klinik

Första postoperativa mÄnaden innebar tidigare uttalad risk för bakteriell pneumoni med hög mortalitet, men sedan antibiotikaprofylax införts har denna komplikation drastiskt reducerats. CMV-pneumoni Àr förenad med hög mortalitet om mottagaren Àr CMV-negativ. För att undvika CMV-infektioner ges numera ocksÄ antiviral profylax med t.ex. acyklovir. De ovanligare EBV-infektionerna Àr ocksÄ förenade med hög mortalitet. PÄ samma sÀtt har profylax med svampmedel reducerat risken för svamppneumoni.

Mikrobiologisk diagnostik

Efter transplantationen utförs kontroller med sputumodlingar, initialt var 2:a till var 3:e mÄnad, senare mer sÀllan. Vid tecken pÄ pneumoni Àr bronkoskopisk provtagning med BAL eller borste av vÀrde. CMV-diagnostik utförs med nukleinsyrapÄvisning (realtids-PCR) av BAL.