MYKOLOGI, ögoninfektioner

Hoppa till: navigering, sök

Till innehĂ„llsförteckningen för Referensmetodik:Ögoninfektioner


Mykologi, ögoninfektioner

Mykotisk keratit

I industrialiserade lÀnder dominerar Candida albicans och C. pseudotropicalis som etiologiskt agens vid mykotisk keratit. Aspergillus spp och ibland Pseudallescheria boydii kan Àven förekomma. Dimorfa svampar Àr ovanliga men Blastomyces dermatidis kan förekomma. SvÄrtypade isolat bör sÀndas till referenslaboratorium för mykologi.

Svampkeratit Ă€r en viktig orsak till blindhet i tropiska lĂ€nder och svarar dĂ€r för 30 % av ulcerativa keratiter. Vanliga agens Ă€r mögel som Fusarium (aggressiv), Aspergillus (moderat) och svartmögel som Curvularia (mild), Acremonium, vissa Pencillium spp mfl arter. De som drabbas av mögelkeratit Ă€r frĂ€mst friska unga mĂ€n, företrĂ€desvis lant- och jordbruksarbetare i omrĂ„den med tropiskt klimat. Infektionen uppstĂ„r sekundĂ€rt till ett trauma med kontaminerat material sĂ„som taggar, vĂ€xtdelar, jord eller djurepitel. Klimatet har stor betydelse och avgör tillvĂ€xtbetingelsema för svamparna vilket ger upphov till lokala sĂ€song- och artvariationer.

JÀstkeratit Àr mindre aggressiv Àn mögelkeratit och nÄgon lokal predisponerande faktor finns ofta (defekt slutning av ögonlocket, nedsatt tÄrsekretion). Generella faktorer kan Àven förekomma (diabetes, immunsuppression, generell kortisonbehandling). Herpeskeratit eller skavande och bristfÀlligt desinficerade kontaktlinser kan disponera för svampinfektion i kornea, medan det Àr mindre sÀkert om lokal kortisonbehandling gör detta. Ibland kan s k naturmediciner som ges i ögat vara förorenade med svamporganismer eller disponera för infektion.

Vid misstanke om mykotisk keratit bör man förhöra sig om förekomst av trauma, ifall steroidbehandling förekommit, diabetes, antibiotikabehandling, ssk lokal sÄdan, symtomens varaktighet och förlopp. Det Àr viktigt att ha den epidemiologiska situationen klar, dvs trolig smittort, om möjligt vilka mögel som Àr aktuella lokalt.

Man undersöker om lokala predisponerande faktorer föreligger. Korneala sÄr beskrivs vid svampkeratit ha en fast, ofta torr kant. Ibland ses trÄdformiga infilrat in i f ö normal kornea. Satellitlesioner kan förekomma. Hypopyon och mild irit Àr vanliga. I vissa fall har keratiten ett kroniskt förlopp med mÄnaders anamnes och minimal inflammatorisk reaktion.

Endoftalmit

Exogen endoftalmit kan uppkomma efter öppna kirurgiska inglepp i ögat. Penetrerande trauma kan ocksÄ föra in svamporganismer i ögat och i vissa fall kan keratit gÄ över i endoftalmit.

JÀstinfektion med C. albicans eller Candida spp. Àr vanligast. Trichosporon beigelii och Pseudoallescheria boydii har mer sÀllan beskrivits ge upphov till endoftalmit. Disseminerande infektion med Candida, Cryptococcus eller annan svamp kan ge metastatisk endoftalmit, som en del av den generaliserade infektionen.

Riktad diagnostik av svampinfektioner

Sedvanliga svampsubstrat inkuberade i 25-30 °C och 37 °C bör anvÀndas. Sabouraud-glukosagar och dextrosblodagar Àr lÀmpliga. Antibiotika kan tillsÀttas för att undertrycka bakterievÀxt. Ett BHI-buljongrör inkuberat vid 30 °C Àr lÀmpligt att komplettera med. Synlig vÀxt uppkommer oftast efter ett par dagar men förlÀngd inkubering till ca 4 veckor rekommenderas.

Signifikant svampvÀxt definieras som fynd av samma art pÄ tvÄ eller fler medier, eller positivt direktprov plus vÀxt pÄ ett medium. Om samma svamp finns i konjunktivalsÀckarna pÄ bÄda ögonen likvÀl som pÄ kornea kan det röra sig om ickesignifikant kolonisering.

Vid misstÀnkt svampinfektion i ögat Àr direktpreparat med fluorescensfÀgning en snabb och specifik metod, Àven om sensitiviteten inte Àr sÄ hög. Prov som kommer för svampodling bör fÀrgas med Blankophor som binder till kitinet i svampens cellvÀggar. Vid ultraviolett belysning av preparatet framstÄr svampstrukturerna med grönaktig fluorescens mot svart bakgrund. Ett positivt direktpreparat för svamp förstÀrker betydelsen av motsvarande odlingsfynd frÄn ytliga ögonaffektioner som keratit, dÀr kontamination kan förekomma.

Odling Àr oftast kÀnsligare Àn direktpreparat, varför man kan dra slutsatsen att svampen förekommer rikligt om direktpreparatet Àr positivt. Det Àr ocksÄ fullt möjligt att hitta svampar i gramfÀrgade preparat. Alla svampar Àr grampositiva.