Mellanöra-provtagning och odling

Hoppa till: navigering, sök

Till innehĂ„llsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvĂ€gsinfektioner (ÖLI)


Provtagning och odling

För samtliga pinnprov under denna rubrik gÀller att semikvantitering inte kan rekommenderas som referensmetod pga bristande reproducerbarhet. I rutinverksamhet kan semikvantitering av pinnprov emellertid vara av visst vÀrde för att belysa mÀngdrelationen mellan potentiellt patogena och apatogena bakteriespecies.


Mellanöresekret

Indikationer för provtagning

Terapisvikt eller recidiv vid otitis media som leder till paracentes i diagnostiskt och/eller terapeutiskt syfte.


Provtagningsanvisningar - Aspiration genom intakt trumhinna

Materiel: Steril spruta med lĂ€mplig kanyl, Propp till sprutan, Örontratt/spekulum

Provtagning: Aspiration sker efter punktion av trumhinnan. Undvik att kontaminera kanylen med normaflora frÄn hörselgÄngen. Om materialet till stor del kvarstannar i kanylen, aspirera en minimal mÀngd steril fysiologisk koksalltösning. Ta bort kanylen och förslut sprutan.

Hantering av prov: Transporteras snarast till laboratoriet. I vÀntan pÄ transport bör provet kylförvaras.


Pinnprov av pus efter paracentes eller spontanperforation av trumhinnan

Materiel: MetalltrĂ„d med bomullstopp (nph-pinne), Örontratt/spekulum, SIFF-medium (ÖLI-bilaga 2)

Provtagning: Pus tas sÄ nÀra trumhinnan som möjligt. Undvik kontakt med hörselgÄngen.

Hantering av prov: Transport i SIFF-medium. Kylförvaras i avvaktan pÄ transport.

Kommentar: I den kliniskt praktiska situationen Ă€r det sannolikt vanligast att odling frĂ„n mellanöresekret tas med nasofarynxpinne nĂ€r sekretet efter paracentes rinner ut genom trumhinnan, efter spontanperforation eller frĂ„n patient med transmyringealt mellanöredrĂ€nage (sk. plaströr). Det föreligger dĂ„ alltid risk för kontamination frĂ„n normalfioran i hörselgĂ„ngen. Med sĂ„dant pinnprov kan man rĂ€kna med att isolera patogenerna i ca 50 % av fallen. Detta skall stĂ€llas i relation till att den patogen som finns i mellanörat i ca 95 % av fallen ocksĂ„ kan utodlas frĂ„n nasofarynx. I 40-50 % finner man mer Ă€n en patogen bakterieart. Resultatet av jĂ€mförelsen blir att man med bĂ„da metoderna i ca 50 % kan rĂ€kna med en renkultur representativ för mellanörat. Om mer representativa odlingar frĂ„n mellanörat önskas mĂ„ste aspiration ske genom intakt trumhinna, en metod som sĂ€llan Ă€r praktiskt möjlig i rutinsjukvĂ„rd (3).

PrimÀrisolering

Basmedier: HĂ€stblodagar (ÖLI-bilaga 4), dubbelskiktad fĂ„rblodagar (ÖLI-bilaga 3), hematinagar (ÖLI-bilaga 11).

Utodling och inkubering: HĂ€stblodagar aerobt. Hematinplatta med oleandomycindisk (50 ÎŒg) aerobt med 5 % CO2. HĂ€stblodagar med optochinlapp (10 ÎŒg) anaerobt.

AvlÀses efter 1 och 2 dygn.

Svarsrutiner

NedanstÄende bakteriefynd svaras:

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, betahemolyserande streptokocker grupp A, B, C och G. Fynd som förmodas tillhöra hörselgÄngsfloran kan sanmanfattas som ordinÀr hudflora.