Mikrobiologiska referensfunktioner

Hoppa till: navigering, sök

Texten Àr preliminÀr, publicerad mars 2012


Till innehÄllsförteckningen av Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar


En bakgrundsbeskrivning till begreppet mikrobiologiska referensfunktioner finns i den ej aktuella artikeln Arkiv-Referensfunktioner, bakgrund, som i översiktligt beskriver utredning som företogs av Smittskyddsinstitutet och Föreningen för medicinsk mikrobiologi (FMM) gemensamt. Rapporten publicerades Är 2007 och avsÄgs att ligga till grund för framtida organisation av referenslaboratoriefunktioner i landet och innehöll ocksÄ betÀnkande rörande de finansiella villkoren för en sÄdan organisation.

Den dÄ genomförda utredningen utgick bland annat frÄn bakteriologiska och virologiska R-listor och enkÀtfrÄgor till landets laboratorier. Den följdes av analys av den dÄvarande situationen, behovet av referensfunktioner och de ekonomiska villkoren för att upprÀtthÄlla sÄdana. Situationen karakteriserades av krympande ekonomiska ramar för landets mikrobiologiska laboratorier inklusive de som utanför SMI upprÀtthöll R-liste(referens)-funktioner. Bristande kontinuitet och avsaknad av finansiering var faktorer som Àventyrade den dittills i stort heltÀckande laborativa kapaciteten i landet för organismer som omfattades av smittskyddslagen. SMI upprÀtthöll vid den tiden (2007) R-listefunktioner för en majoritet av diagnoserna inklusive fÄtals- och övrig speciell diagnostik.

Under 2010 genomgick SMI en genomgripande omorganisation med ny verksamhetsinriktning. Den laborativa verksamheten har dÀrvid i nÄgon mÄn minskats och fokuserar i högre grad pÄ diagnostik av smittskyddslagens organismer. Som tidigare saknar SMI huvudsakligen primÀr diagnostik, och de totala laborativa insatserna som görs pÄ institutet ligger pÄ procentnivÄ jÀmfört med andra laboratorier i landet.

Den nya situationen och det oförminskade behovet av upprÀtthÄllandet av mikrobiologiska nationella referensfunktioner föranledde regeringen att uppdra Ät SMI att utreda formerna för den laborativa verksamheten vid institutet. Utredningen genomfördes under 2011. Den resulterade i ett betÀnkande rörande framtida former för Smittskyddsinstitutets laborativa verksamhet, publicerat i Ett laboratorienÀtverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige som under vÄren 2012 granskas av Socialdepartementet. Smittskyddsinstitutets verksamhet uppgick 1 januari 2014 i den nybildade FolkhÀlsomyndigheten.